Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15746 Mustafa Levent Yener 16.08.2012 Oku
15745 16.08.2012 Oku
15744 ?aban Do?an 16.08.2012 Oku
15743 Ba?ak Burcu Tekin 16.08.2012 Oku
15742 Efkan Uzun 16.08.2012 Oku
15741 Nevzat Topal Karaman Eyaleti Vak?f Defterinde Ni?de Vak?flar? (H. 881/M. 1476) 16.08.2012 Oku
15740 H. 1269 (1852-1853) Tarihli K?br?s Cizye Muhasebe Defteri 16.08.2012 Oku
15739 16.08.2012 Oku
15738 ?lkay ?ahin From Tradition to Religion: Organisational Transformation of the London Turkish Migrant

Community
16.08.2012 Oku
15737 Oktay Atik 16.08.2012 Oku
15736 Hikmet Asutay 16.08.2012 Oku
15734 16.08.2012 Oku
15733 ?smet Cemilo?lu 16.08.2012 Oku
14257 02.05.2012 Oku
14255 02.05.2012 Oku
14252 To?rul Halilov 02.05.2012 Oku
14251 Esra Dereli 02.05.2012 Oku
14250 02.05.2012 Oku
14249 Ba?ak Burcu Tekin 02.05.2012 Oku
14247 02.05.2012 Oku
14246 Suat Koluk?r?k 02.05.2012 Oku
14242 On the Concepts of Feast, Banquet, Entertainment in the Book of Dede Korkut 30.04.2012 Oku
14241 Cabir Zeren Kavak ve Ortahisar (Nev?ehir) Kasabalar?ndaki Do?al So?utmal? Yer Alt? Depolar?na Co?rafi Bir

Bak??
30.04.2012 Oku
14240 Zeki Boyraz Kavak ve Ortahisar (Nev?ehir) Kasabalar?ndaki Do?al So?utmal? Yer Alt? Depolar?na Co?rafi Bir

Bak??
30.04.2012 Oku
11820 06.02.2012 Oku
11819 06.02.2012 Oku
11818 06.02.2012 Oku
11817 Erkut Eryayar 06.02.2012 Oku
11811 Okan Haluk Akbay A Literary Analysis on the Japanese Version of the Poems by Bayram Durbilmez 06.02.2012 Oku
11810 06.02.2012 Oku
11808 Salim ?engel 06.02.2012 Oku
11805 Levent Kurgun 06.02.2012 Oku
11804 Abdullah Acehan 06.02.2012 Oku
11803 Mehmet Kara 06.02.2012 Oku
11802 06.02.2012 Oku
11801 06.02.2012 Oku
11800 Kemal Cem Baykal 06.02.2012 Oku
11799 06.02.2012 Oku
11798 Funda K?z?ler Emer 06.02.2012 Oku
11793 Hacer Mutlu Danac? 06.02.2012 Oku
11792 06.02.2012 Oku
11791 Dini Gruplar?n Anlam?, S?n?fland?r?lmas? ve Alevi-Bekta?i Gruplar 06.02.2012 Oku
8803 29.04.2011 Oku
8802 Ahmet Mazlum 29.04.2011 Oku
8801 Banu Apayd?n Ba?a 29.04.2011 Oku
8797 29.04.2011 Oku
8786 Mustafa Talas 28.04.2011 Oku
8785 28.04.2011 Oku
8784 28.04.2011 Oku
8783 28.04.2011 Oku
8782 Erdo?an Alt?nkaynak 28.04.2011 Oku
8781 Necati Demir 28.04.2011 Oku
8776 28.04.2011 Oku
8775 28.04.2011 Oku
8771 Necati Demir 28.04.2011 Oku
8769 Eski Anadolu Toplumunda Eser Element Analiziyle Beslenmenin Belirlenmesi 27.04.2011 Oku
8768 Suat koluk?r?k 27.04.2011 Oku
8767 Necati Demir 27.04.2011 Oku
8763 Ak?n Konak 27.04.2011 Oku
8762 Gamze Bozku? E?ri 27.04.2011 Oku
8756 26.04.2011 Oku
8755 Necati Demir 26.04.2011 Oku
8599 Evren Karata? 31.03.2011 Oku
8596 31.03.2011 Oku
8593 Necati Demir 31.03.2011 Oku
8592 31.03.2011 Oku
8506 22.03.2011 Oku
8504 Necati Demir 22.03.2011 Oku