Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12102 Hamid Darvish Intellectual Freedom and Libraries: A Quantitative Discourse Analysis 10.02.2012 Oku
12101 10.02.2012 Oku
12100 10.02.2012 Oku
12099 10.02.2012 Oku
11995 Alan Gilchrist 09.02.2012 Oku
11986 Mehmet At?lgan 09.02.2012 Oku
11970 Ba?ak Bulgun 09.02.2012 Oku
11969 M. Ender Arkun 09.02.2012 Oku
11956 ?nternet?te Bilgi Arama Stratejileri ve Bilgiye Eri?im 09.02.2012 Oku
11955 Elif Erbil ?nternet?te Bilgi Arama Stratejileri ve Bilgiye Eri?im 09.02.2012 Oku
11954 Ann Hanlon Brief Introduction to Metadata 09.02.2012 Oku
11953 Elif Aytek Kaynak 09.02.2012 Oku
11952 Umut Al Metadata Kavram? 09.02.2012 Oku
11951 Metadata Kavram? 09.02.2012 Oku
11950 09.02.2012 Oku
11949 09.02.2012 Oku
11948 Sekine Karaka? 09.02.2012 Oku
11947 Web?de Enformasyon Okur Yazarl??? 09.02.2012 Oku
11938 Alan Gilchrist Terminology overload? 09.02.2012 Oku
11937 Alan Hopkinson Joined-up Library and Information Services in the University of the 21st Century 09.02.2012 Oku
11931 Serap Kurbano?lu 08.02.2012 Oku
11930 Elektronik Bilgi Kaynaklar? ve Bibliyografik At?flar 08.02.2012 Oku
11929 Jane Ann Lindley Strategic Issues in Electronic Librarianship 08.02.2012 Oku
11928 08.02.2012 Oku
11927 Umut Al 08.02.2012 Oku
11926 08.02.2012 Oku
11925 08.02.2012 Oku
11924 08.02.2012 Oku
11923 08.02.2012 Oku
11922 Cyntia Borys 08.02.2012 Oku
11921 08.02.2012 Oku
11920 08.02.2012 Oku
11919 Ya?ar Tonta Elektronik Yay?nc?l?kta Son Geli?meler 08.02.2012 Oku
11918 Hayri Sever 08.02.2012 Oku
11917 Baha Olgun 08.02.2012 Oku
11916 08.02.2012 Oku
11915 08.02.2012 Oku
11914 Ramazan Acun Internet ve Telif Haklar? 08.02.2012 Oku