Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
17207 Fatih Sakall? 22.03.2013 Oku
17206 22.03.2013 Oku
17205 Mustafa Turan 22.03.2013 Oku
17204 22.03.2013 Oku
17203 Mehmet Emin ?en 22.03.2013 Oku
17202 Hale ??vg?n 22.03.2013 Oku
13046 15.03.2012 Oku
13043 Erdem Karaca 15.03.2012 Oku
13042 15.03.2012 Oku
13041 15.03.2012 Oku
13040 15.03.2012 Oku
13039 15.03.2012 Oku
13038 15.03.2012 Oku
13037 15.03.2012 Oku
13036 R. Kutay Karaca 15.03.2012 Oku
13035 15.03.2012 Oku
13034 15.03.2012 Oku
13033 Mustafa Sever 15.03.2012 Oku
13032 15.03.2012 Oku
13031 Ramazan Acun 15.03.2012 Oku
13030 The Acceptance and Recognition of Cultural Diversity in Foreign Language Teaching 15.03.2012 Oku
13029 Didem Demiralp 15.03.2012 Oku
13028 Erdem Karaca 15.03.2012 Oku
13027 Serdar Sakin 15.03.2012 Oku
13026 15.03.2012 Oku
13025 14.03.2012 Oku
13024 Erdem Karaca Ahmet A?ao?lu?nun Kaleminden ?arki Anadolu Islahat? (1913 ? 1914) 14.03.2012 Oku
13023 14.03.2012 Oku
13022 Manas Destan??n?n ?ktisadi ?ncelemesi 14.03.2012 Oku
13021 Sava? Haz?rlayan Bar?? Konferans?: Londra Konferans? 14.03.2012 Oku
13020 Taner Aslan 14.03.2012 Oku
13019 Ahmet Elibol 14.03.2012 Oku
13018 14.03.2012 Oku
13017 Warren C. Schultz 14.03.2012 Oku
13016 14.03.2012 Oku
13015 Hale ??vg?n 14.03.2012 Oku
13014 14.03.2012 Oku
13013 Burak Birecikli 14.03.2012 Oku
13012 Esma Reyhan 14.03.2012 Oku
13011 ?lyas Kamalov 14.03.2012 Oku
13010 ?lknur Mirgaliyev 14.03.2012 Oku
13009 Feridun Tekin 14.03.2012 Oku
13008 14.03.2012 Oku
13007 Nuri Yavuz Birinci Balkan Harbi ve Selanik?in Kayb? 14.03.2012 Oku