Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19566 Mehmet Emin Bars 07.04.2015 Oku
19565 07.04.2015 Oku
19564 07.04.2015 Oku
19563 07.04.2015 Oku
19528 01.04.2015 Oku
19527 01.04.2015 Oku
19518 Hakan ?skender-Fadime Yi?it-Rukiye Bekta? 30.03.2015 Oku
19515 Onur Er 30.03.2015 Oku
19514 Adile Y?lmaz-Mazhar Bal 30.03.2015 Oku
19513 Bedri Sar?ca 30.03.2015 Oku
19497 27.03.2015 Oku
19496 Lale Hasanova 27.03.2015 Oku
19495 Nergiz ?smayilova 26.03.2015 Oku
19494 Yusuf Azmun 26.03.2015 Oku
19493 26.03.2015 Oku
19492 26.03.2015 Oku
19491 Hat?ralar I????nda Cengiz Aytmatov ve Eserleri 26.03.2015 Oku
19490 26.03.2015 Oku
19489 Tilek ?ar?enbek Uulu 25.03.2015 Oku
19488 Kaliya Kulaliyeva 25.03.2015 Oku
19487 25.03.2015 Oku
19486 Erdal Bay-Servet Demir-Osman Mert 25.03.2015 Oku
19485 Semra Aly?lmaz 25.03.2015 Oku
19484 Cengiz Aly?lmaz 25.03.2015 Oku
19476 ?brahim ?ahin 24.03.2015 Oku
19475 24.03.2015 Oku
19474 Nurdin Useev 24.03.2015 Oku
19473 Aydar Mirkamal 24.03.2015 Oku
19472 24.03.2015 Oku
18769 11.07.2014 Oku
18768 11.07.2014 Oku
18767 Ali ?hsan Yap?c? 11.07.2014 Oku
18766 11.07.2014 Oku
18765 Erol Sakall? 11.07.2014 Oku
18764 Dinmukhamed Kelesbayev 11.07.2014 Oku
18763 Ersoy Topuzkanam?? 11.07.2014 Oku
18762 Zekeriyya Kanta? Mizanc? Murad ve ?Turfanda m? Turfa m??? Roman?nda E?itim 11.07.2014 Oku
18761 Mizanc? Murad ve ?Turfanda m? Turfa m??? Roman?nda E?itim 11.07.2014 Oku
18760 Servet Tiken 09.07.2014 Oku
18759 09.07.2014 Oku
18758 Elmas ?ahin 09.07.2014 Oku
18757 09.07.2014 Oku
18756 Halil Sercan Ko?ik 09.07.2014 Oku
18755 09.07.2014 Oku
18754 Soner Sa?lam 09.07.2014 Oku
18753 04.07.2014 Oku
18752 04.07.2014 Oku
18751 Ferit Yusupov 04.07.2014 Oku
18750 04.07.2014 Oku
18749 02.07.2014 Oku
18748 Fatma Sibel Bayraktar 02.07.2014 Oku
18747 02.07.2014 Oku
18733 Napil Bazilhan 23.06.2014 Oku
18438 S?dd?k Bak?r 22.03.2014 Oku
18437 Toplumsal Dinamizm ve Spor 22.03.2014 Oku
18436 22.03.2014 Oku
18435 22.03.2014 Oku
18434 Bora Bayram Postmodernizm ve E?itim 22.03.2014 Oku
18433 Postmodernizm ve E?itim 22.03.2014 Oku
18432 Fatma Susar K?rm?z?-Asl?han Fenli-Demet Kasap 22.03.2014 Oku
18431 22.03.2014 Oku
18429 20.03.2014 Oku
18428 Mehmet Emin Bars 20.03.2014 Oku
18427 20.03.2014 Oku
18426 20.03.2014 Oku
18425 Zehra Yazbahar 19.03.2014 Oku
18424 Mithat Durmu? 19.03.2014 Oku
18423 Mustafa Aydemir 19.03.2014 Oku
18422 19.03.2014 Oku
18421 ?smail Avc? 19.03.2014 Oku
[ 1 2 3 4 ]