Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18963 01.10.2014 Oku
18224 21.01.2014 Oku
12979 09.03.2012 Oku
12978 Mustafa Keskin 09.03.2012 Oku
12977 09.03.2012 Oku
12976 09.03.2012 Oku
12975 Ersoy Ta?demirci Medreselerin Do?u?u Kaynaklar? ve ?lk Zamanlar? 09.03.2012 Oku
12974 Cihan Okuyucu A??k Pa?an?n Tasavvuf Risalesi 09.03.2012 Oku
12973 09.03.2012 Oku
12972 Ahmet U?ur 09.03.2012 Oku
12971 H?d?r Bey ve Kaside-i Nuniyyesi 09.03.2012 Oku
12970 09.03.2012 Oku
12969 09.03.2012 Oku
12968 09.03.2012 Oku
10057 Yusuf ?ahin 16.11.2011 Oku
10056 Ahmet A??r 16.11.2011 Oku
10055 16.11.2011 Oku
10054 16.11.2011 Oku
10053 Seyfullah Korkmaz 16.11.2011 Oku
10052 Sabit Dokuyan 16.11.2011 Oku
10051 Muhammet Arslan 16.11.2011 Oku
10050 Melike Kum 16.11.2011 Oku
10049 Mehmet K?n?k 16.11.2011 Oku
10048 Halil Aytekin 16.11.2011 Oku
10047 Faruk Y?ld?r?m 16.11.2011 Oku
3782 08.08.2008 Oku
3781 Adem Sultan Turanl? 08.08.2008 Oku
3618 Suat Ungan 20.06.2008 Oku
3617 ?nternet ve E?itim 20.06.2008 Oku
3616 20.06.2008 Oku
3450 29.04.2008 Oku
3353 11.04.2008 Oku
3035 Serdar Sakin 26.02.2008 Oku
3032 Suzan Tokatl? 25.02.2008 Oku
3031 P?nar Somakc? 25.02.2008 Oku
3030 Ali Ku?at 25.02.2008 Oku
3029 25.02.2008 Oku
3028 Ahmet Kolba?? 25.02.2008 Oku
3027 25.02.2008 Oku
3026 25.02.2008 Oku
3025 Ersoy Ta?demirci 25.02.2008 Oku
3024 25.02.2008 Oku
3023 25.02.2008 Oku
2223 Rise of Nationalism in the Ottoman Empire: How Did Ottoman Government Respond To The

Bullgarian National Movement (1839-1870) ?
19.11.2007 Oku
2222 Yusuf ?ahin 19.11.2007 Oku
2220 Geleneksel Gazetecilik Kar??s?nda ?nternet Gazetecili?i 19.11.2007 Oku
2219 16.11.2007 Oku
1725 Suzan Tokatl? 26.03.2007 Oku
1722 Hatice ?ahin 26.03.2007 Oku
1673 Ders Kitaplar?ndaki Yard?mc? Seslerle ?lgili Bilgi Yanl??lar? 28.03.2007 Oku
1670 27.03.2007 Oku
1657 27.03.2007 Oku
1643 Nesrin Bayraktar Kavram ve Anlam Boyutunda Sar? ve Tonlar? 27.03.2007 Oku
1636 Ali Akar 27.03.2007 Oku
1504 28.03.2007 Oku
1478 Ya?ar Kalafat 27.03.2007 Oku
1426 Ruhi Ersoy 27.03.2007 Oku
1409 Bayram Durbilmez 27.03.2007 Oku
1264 Do?an Kaya 26.03.2004 Oku
1197 04.06.2007 Oku
1140 27.03.2007 Oku
1122 Oya Levendo?lu 28.03.2007 Oku
1098 Esin Kahya 19.04.2007 Oku
942 28.03.2007 Oku
888 31.05.2007 Oku
835 Mahmut ?arl? 28.03.2007 Oku
779 20.04.2007 Oku
777 26.03.2007 Oku
763 Nejat Do?an Kutadgu Bilig'in Devlet Felsefesi II 27.03.2007 Oku
762 Nejat Do?an Kutadgu Bilig'in Devlet Felsefesi I 27.03.2007 Oku
[ 1 2 ]