Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12326 15.02.2012 Oku
12325 15.02.2012 Oku
12324 Mehmet Temel 15.02.2012 Oku
12323 Using Conceptual Metaphors in Teaching Idioms in a Foreign Language Context 15.02.2012 Oku
12322 Using Conceptual Metaphors in Teaching Idioms in a Foreign Language Context 15.02.2012 Oku
12321 Kemal Ramazan Hayk?ran Anadolu?da Bir ?lhanl? Valisi: Demirta? Noyan (1314-1328) 15.02.2012 Oku
12320 15.02.2012 Oku
12319 15.02.2012 Oku
12318 Muzaffer Demir 15.02.2012 Oku
12317 Abdullah Mesut A??r 15.02.2012 Oku
12316 Medeniyet ve Sava? 15.02.2012 Oku
12315 15.02.2012 Oku
12314 Bilal Duman 15.02.2012 Oku
12313 Ahmet Yi?it 15.02.2012 Oku
12312 15.02.2012 Oku
12310 15.02.2012 Oku
12309 15.02.2012 Oku
12308 15.02.2012 Oku
12307 Ulu? Nutku 15.02.2012 Oku
12306 15.02.2012 Oku
12305 Hatice Nur Erk?zan Ya?am?n Anlam Olanaklar? Olarak Etik 15.02.2012 Oku
12304 15.02.2012 Oku
12303 Terakki (?lerleme) Fikrinin Kayna?? ve Geli?imi 15.02.2012 Oku
12302 Ayd?n K?rman 15.02.2012 Oku
12301 Serdar Karakaya 15.02.2012 Oku
12300 15.02.2012 Oku
12299 15.02.2012 Oku
12298 Abdullah ?lgazi 15.02.2012 Oku
12297 Ali Duymaz 15.02.2012 Oku
12296 15.02.2012 Oku
12295 Zati Divan?nda Edebi Tenkid ve De?erlendirmeler 15.02.2012 Oku
12294 Volkan Co?kun 15.02.2012 Oku
12293 Mu?la?da Eski Yaz? Akrosti?li Bir Mezar Ta?? 15.02.2012 Oku
12292 Kuhn ve Bilimsel Relativizm 15.02.2012 Oku
12291 Nebil Reyhani 15.02.2012 Oku
12290 Metni Anlama Tekni?inde ?Bilgi Haritalar?? 15.02.2012 Oku
12289 Nas?r Niray 15.02.2012 Oku
12288 Vedat Kurukafa 15.02.2012 Oku
12287 Cumhuriyetin ?lk Y?llar?nda Mu?la?da E?itim 15.02.2012 Oku
12286 Volkan Co?kun 15.02.2012 Oku
12285 15.02.2012 Oku
12284 15.02.2012 Oku
12283 Safiye Akdeniz 15.02.2012 Oku
12282 15.02.2012 Oku
12281 Ali Akar 15.02.2012 Oku
12280 Osmanl? Devletinin Son Y?llar?na Bak?? (1875-1914) 15.02.2012 Oku
12279 Volkan Co?kun 15.02.2012 Oku
12278 15.02.2012 Oku
12277 15.02.2012 Oku
12276 Ne?e K?rdemir Hitit Sanat Eserlerinde Sunak Betileri 15.02.2012 Oku
12275 15.02.2012 Oku
12274 15.02.2012 Oku
12273 Volkan Co?kun 15.02.2012 Oku
12272 Safiye Akdeniz 15.02.2012 Oku
12271 15.02.2012 Oku
12270 15.02.2012 Oku
12269 15.02.2012 Oku