Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19287 21.01.2015 Oku
18216 Leyla Karahan 15.01.2014 Oku
18215 U?ur Ba?aran Divan ?iirinde Ashab-? Kehf ve Ra?ih'in Ashab-? Kehf Mesnevisi 15.01.2014 Oku
18214 15.01.2014 Oku
18213 Arzu S. Ertane Baydar 15.01.2014 Oku
18212 Yusuf Tepeli 15.01.2014 Oku
18211 Memduha Sat?r 15.01.2014 Oku
18210 M.Emin Kayserili 15.01.2014 Oku
18209 Farabi'nin ?nsan Tasavvuru 15.01.2014 Oku
18208 ?brahim ?nci 15.01.2014 Oku
18207 Fahri Valeho?lu(Hac?ev) 15.01.2014 Oku
18203 10.01.2014 Oku
18202 10.01.2014 Oku
18201 Mustafa ?ahin 10.01.2014 Oku
18200 Togrul Haliov 10.01.2014 Oku
18199 Vefa Sava?kan Azerbaycan E?itimcilerinden ?smail Bey Gutga??nl? ve Avrupa Etkisinde Yaz?lan ?lk Hikayesi: Re?it Bey ve Saadet Han?m 10.01.2014 Oku
18198 Damira ?bragim Kazak Hikayecili?ine Genel Bir Bak?? 10.01.2014 Oku
18179 Ali Turan Karabulut 02.01.2014 Oku
18178 Kad?nlar?n ?tiraf Vas?tas? Olarak Mektup Hikayeler-Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 02.01.2014 Oku
18177 Bir Devlet Adam? Olarak Faik Ali Ozansoy 02.01.2014 Oku
18173 Samet Azap 26.12.2013 Oku
18172 26.12.2013 Oku
18171 26.12.2013 Oku
18170 26.12.2013 Oku
17986 Cemil Kutlu ?dealist Bir Cumhuriyet Hekimi; Salim Cimilli 15.11.2013 Oku
17985 Be?ir Mustafayev 15.11.2013 Oku
17979 11.11.2013 Oku
17978 Ospanova Akhur Abdujapark?z? 11.11.2013 Oku
17977 Ay?e Balkan 11.11.2013 Oku
17976 Mecit Canatak 06.11.2013 Oku
17975 Mehmet Y?lmaz 06.11.2013 Oku
17974 Mehmet Emin Uluda? Ahmet Arif?in ?iirlerinde Anadolu Sevgisinin Yans?malar? 06.11.2013 Oku
17973 06.11.2013 Oku
17972 06.11.2013 Oku
17971 04.11.2013 Oku
17970 04.11.2013 Oku
17969 04.11.2013 Oku
17968 04.11.2013 Oku
17967 04.11.2013 Oku
17966 04.11.2013 Oku
17965 04.11.2013 Oku
17964 Turgut Baydar 04.11.2013 Oku
17963 04.11.2013 Oku
17956 Rysbek Alimov 31.10.2013 Oku
17955 Bahri Ku? 31.10.2013 Oku
17954 Ali Osman Solmaz 31.10.2013 Oku
17095 A. A. Yolda?ev 15.02.2013 Oku
17094 Rana Ece Karahan 15.02.2013 Oku
17093 Cihat Aydo?mu?o?lu 15.02.2013 Oku
17092 15.02.2013 Oku
17091 Yakup Karata? 15.02.2013 Oku
17090 Mehmet Tezcan 15.02.2013 Oku
17089 Ali Kafkaysyal? 15.02.2013 Oku
17088 15.02.2013 Oku
17087 Kemal Erol 15.02.2013 Oku
17086 15.02.2013 Oku
17085 Ay?e Ulukan Farkl?l???n Renk ve Say?larda Bulu?an Ayn?l??? 15.02.2013 Oku
17084 Abdulselam Arvas 15.02.2013 Oku
17083 15.02.2013 Oku
17082 15.02.2013 Oku
17081 Adem Balkaya 15.02.2013 Oku
17080 15.02.2013 Oku
17079 15.02.2013 Oku
17078 Ahmet Topal 15.02.2013 Oku
17077 Jazira Alibekova 15.02.2013 Oku
17076 15.02.2013 Oku
17075 Fatih Erbay 15.02.2013 Oku
17074 ?dris Nebi Uysal Karaman?da Bir Yer Ad?: Elbis 15.02.2013 Oku
16096 Talat Tekin 05.10.2012 Oku
16095 Yonca Odaba? 05.10.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]