Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11664 03.02.2012 Oku
6439 17.03.2010 Oku
6414 Erdo?an Uygur Moliere Ve Ahundof Tiyatrosunda "Cimri" Karakterleri Harpagon Ve Hac? Kara 16.03.2010 Oku
6328 Mitat Durmu? 10.03.2010 Oku
6326 Dede Korkut Kitab?n? Anlamaya Katk?lar 10.03.2010 Oku
6325 /+Dan ... +A/ Yap?s?na ?li?kin 10.03.2010 Oku
6324 Fatma S. Kutlar Bursa ?airlerinin Vefeyatnamesi 10.03.2010 Oku
6323 10.03.2010 Oku
6322 Ya?ar ?enler 09.03.2010 Oku
6321 ?. V. Stebleva 09.03.2010 Oku
6320 Alaattin Karaca Kuyucakl? Yusuf 09.03.2010 Oku
6319 Talip Y?ld?r?m 09.03.2010 Oku
6318 09.03.2010 Oku
6317 Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten, Dede Korkut O?uznameleri 09.03.2010 Oku
6316 09.03.2010 Oku
6315 Hocam Prof. Dr. Vecihe Hatibo?lu 09.03.2010 Oku
6314 Mitat Durmu? 09.03.2010 Oku
6313 Pa?a Yavuzarslan 09.03.2010 Oku
6295 Mustafa Sar? 09.03.2010 Oku
6294 09.03.2010 Oku
6293 Aysu Ata 09.03.2010 Oku
6291 Cahit Kavcar 09.03.2010 Oku
6290 Mustafa Sar? 09.03.2010 Oku
6289 09.03.2010 Oku
6288 09.03.2010 Oku
6287 09.03.2010 Oku
6286 09.03.2010 Oku
6285 ?eyh Galip'tn ?iirlerinde III. Selim ve Nizam-? Cedit 09.03.2010 Oku
6284 09.03.2010 Oku
6268 Pa?a Yavuzarslan 08.03.2010 Oku
6267 08.03.2010 Oku
6266 08.03.2010 Oku
6265 Halil ?brahim Usta 08.03.2010 Oku
6264 Hakan Sazyek 08.03.2010 Oku
6263 Aysu Ata 08.03.2010 Oku
6262 Alaattin Karaca 08.03.2010 Oku
6261 08.03.2010 Oku
6260 08.03.2010 Oku
6259 Memduh ?evket Esendal'?n ?lk Roman? Miras 08.03.2010 Oku
6258 08.03.2010 Oku
6257 08.03.2010 Oku
6256 Alaattin Karaca 08.03.2010 Oku
6255 08.03.2010 Oku
6254 Zeynep Korkmaz Eski Osmanl? Kaynaklar?n?n Yay?n?nda Transkripsiyonla ?lgili De?erlendirmeler 08.03.2010 Oku
6253 Vecihe Hatibo?lu 08.03.2010 Oku
6252 Hasan Eren 08.03.2010 Oku
6251 Nuran Tezcan 08.03.2010 Oku
6250 ?smail Parlat?r 08.03.2010 Oku
6249 08.03.2010 Oku
6246 08.03.2010 Oku
6245 Tunca Kortantamer 08.03.2010 Oku
6244 Tunca Kortantamer 08.03.2010 Oku
6243 08.03.2010 Oku
6242 Eski Edebiyat?m?zda Ramazan 08.03.2010 Oku
6241 Koca Rag?p Pa?a'n?n Sanat?nda ve Ya?ant?s?nda Ha?metin ve Fitnat'?n Yerleri 08.03.2010 Oku
6240 08.03.2010 Oku
6239 08.03.2010 Oku
6238 Kemal Ate? 08.03.2010 Oku
6237 Mine Mengi 08.03.2010 Oku
6236 Mine Mengi Bir ?iir Mecmuas? Hakk?nda 08.03.2010 Oku
6235 Nevi 08.03.2010 Oku
6234 05.03.2010 Oku
6233 Hasibe Maz?o?lu 05.03.2010 Oku
6232 Zeynep Korkmaz 05.03.2010 Oku
6231 Hasan Eren 05.03.2010 Oku
6230 Hasan Eren 05.03.2010 Oku
6229 Kamile ?mer 05.03.2010 Oku
6228 05.03.2010 Oku
6227 05.03.2010 Oku
6208 Rene Wellek-Austin Warren 05.03.2010 Oku
[ 1 2 ]