Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
9895 Karoly Czegledy 08.11.2011 Oku
9894 C. Cahen 08.11.2011 Oku
9885 Mehmet Kaplan 02.11.2011 Oku
9884 Mehmet Kaplan 02.11.2011 Oku
9883 Mehmet Kaplan Yunus Emre ve Nebatlar 02.11.2011 Oku
9882 Mehmet Kaplan Dede Korkut Kitab?nda Kad?n 02.11.2011 Oku
9881 Mehmet Kaplan 02.11.2011 Oku
9880 Mehmet Kaplan 02.11.2011 Oku
9879 John R. Walsh 02.11.2011 Oku
9878 Josef Strzygowski 02.11.2011 Oku
9877 Juten Oda 02.11.2011 Oku
9876 ?brahim Kafeso?lu 02.11.2011 Oku
9875 ?brahim Kafeso?lu 02.11.2011 Oku
9874 Fahir ?z Makale-i Zindanc? Mahmud Kapudan 02.11.2011 Oku
9873 02.11.2011 Oku
9872 02.11.2011 Oku
9871 02.11.2011 Oku
9870 Vezir Hakk? Mehmed Pa?a (1747-1811) 02.11.2011 Oku
9869 Sadrazam Halil Hamid Pa?a 02.11.2011 Oku
9868 02.11.2011 Oku
9867 Cezayirli Gazi Hasan Pa?a'ya Dair 02.11.2011 Oku
9866 02.11.2011 Oku
9865 Helmuth Scheel 02.11.2011 Oku
9863 Helmuth Ritter 31.10.2011 Oku
9862 Helmuth Ritter 31.10.2011 Oku
9861 Helmuth Ritter Ata Binmek, Ok Atmak 31.10.2011 Oku
9860 31.10.2011 Oku
9859 31.10.2011 Oku
9858 Hasan Ortekin 31.10.2011 Oku
9857 Hasan Ortekin Codex Cumanicus'un Men?e Meselesi Hakk?nda 31.10.2011 Oku
9856 Henrik Samuel Nyberg ?ark Tedkikleri ve Avrupa Medeniyeti 31.10.2011 Oku
9855 Muhammed Hamidullah 31.10.2011 Oku
9854 ?erif Hulusi Kurbano?lu 31.10.2011 Oku
9853 Hac? Bekta? Tekkesi 31.10.2011 Oku
9852 Malazgird'de Bulu?anlar 31.10.2011 Oku
9851 Hans Joachim Kissling 31.10.2011 Oku
9850 Hikmet ?layd?n 31.10.2011 Oku
9838 28.10.2011 Oku
9837 Kreskai Miklos "Yurd Kurma" Hakk?nda 28.10.2011 Oku
9836 Lajos Ligeti 28.10.2011 Oku
9835 28.10.2011 Oku
9834 Murad I. Tesisleri ve Bursa ?mareti Vakfiyesi 28.10.2011 Oku
9833 28.10.2011 Oku
9832 28.10.2011 Oku
9831 Turhan Gandjei 28.10.2011 Oku
9830 Faruk Kadri Timurta? 28.10.2011 Oku
9829 Franz Taeschner Osmanl?larda Co?rafya 27.10.2011 Oku
9828 27.10.2011 Oku
9827 27.10.2011 Oku
9826 M. Fuad Sezgin Hadis Musannefat?n?n Mebdei ve Ma'mer B. Ra?id'in "Cami"i 27.10.2011 Oku
9825 Osman Fikri Sertkaya Turfan Metinleri ve Yap?lan Yay?nlar? 27.10.2011 Oku
9824 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9823 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9822 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9821 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9820 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9819 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9818 Eugenia Popescu-Judet 27.10.2011 Oku
9817 Semavi Eyice 27.10.2011 Oku
9816 Semavi Eyice ?stanbul'un Mahalle ve Semt Adlar? Hakk?nda Bir Deneme 27.10.2011 Oku
9812 Semavi Eyice 25.10.2011 Oku
9811 Semavi Eyice 25.10.2011 Oku
9810 Emel Esin 25.10.2011 Oku
9809 25.10.2011 Oku
9808 Halil Ersoylu 25.10.2011 Oku
9807 ?smail Eren 25.10.2011 Oku
9806 ?smail Eren 25.10.2011 Oku
9805 Hasan Eren 25.10.2011 Oku
9804 Hasan Eren 25.10.2011 Oku
9803 Hasan Eren Etimoloji Ara?t?rmalar? 25.10.2011 Oku
[ 1 2 3 ]