Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19040 04.11.2014 Oku
18318 Hatice F?rat 17.02.2014 Oku
10231 Tahsin Akta? 25.11.2011 Oku
10230 25.11.2011 Oku
10229 25.11.2011 Oku
10228 25.11.2011 Oku
10227 25.11.2011 Oku
10226 ?inasi'nin ?air Evlenmesinde Frans?z Etkisi 25.11.2011 Oku
10225 Ercan Alkaya 25.11.2011 Oku
10224 24.11.2011 Oku
10223 Arap Dilinde Harf-i Ta'rif 24.11.2011 Oku
10222 Arap Dilinde Harf-i Ta'rif 24.11.2011 Oku
10221 Ali Y?ld?r?m Nedim'in ?iirlerinde Somutla?t?rma 24.11.2011 Oku
10220 Narrative Strategy in Kemal Tahir's Devlet Ana 24.11.2011 Oku
10219 24.11.2011 Oku
10218 24.11.2011 Oku
10217 24.11.2011 Oku
10216 24.11.2011 Oku
10215 Rahmi Do?anay 24.11.2011 Oku
10214 N. Zehra Savran 24.11.2011 Oku
10206 23.11.2011 Oku
10205 23.11.2011 Oku
10204 23.11.2011 Oku
10203 23.11.2011 Oku
10202 Ahmet Turan Sinan 23.11.2011 Oku
10201 ?erife Y?ld?z 23.11.2011 Oku
10200 Nesrin Demir 23.11.2011 Oku
10199 ?smail Erdo?an 23.11.2011 Oku
10198 23.11.2011 Oku
10197 23.11.2011 Oku
10196 Mehmet Ulucan Ali Y?ld?r?m, Edebiyat (tan?tma) 23.11.2011 Oku
10195 Haktan Birsel 23.11.2011 Oku
10194 23.11.2011 Oku
10193 ?smail H. Demircio?lu 23.11.2011 Oku
10192 23.11.2011 Oku
10191 Kaz?m Payda? 23.11.2011 Oku
10190 23.11.2011 Oku
10189 Ahmet Do?an 22.11.2011 Oku
10188 Mehmet Ulucan 22.11.2011 Oku
10187 22.11.2011 Oku
10186 22.11.2011 Oku
10185 Birol Azar 22.11.2011 Oku
10184 22.11.2011 Oku
10183 Ahmet Aks?n 22.11.2011 Oku
10182 Sibel Canpolat 22.11.2011 Oku
10181 22.11.2011 Oku
10180 Mustafa Hilmi Bulut 22.11.2011 Oku
10179 22.11.2011 Oku
10178 Mehmet Ulucan 22.11.2011 Oku
10177 22.11.2011 Oku
10176 Sevim Birici 22.11.2011 Oku
10175 Behset Karaca 21.11.2011 Oku
10174 21.11.2011 Oku
10173 Hikmet Kora? 21.11.2011 Oku
10172 Rahmi Do?anay 21.11.2011 Oku
10168 XVII. ve XVIII. As?rlarda (1650-1750) Kayseri: ?ktisat Tarihi'nde ?ehir ?ktisadiyat?

Denemesi
21.11.2011 Oku
10167 Tahir Kodal 21.11.2011 Oku
10166 Efe Durmu? 21.11.2011 Oku
10165 19.11.2011 Oku
10164 Mehmet Be?irli 19.11.2011 Oku
10163 19.11.2011 Oku
10162 19.11.2011 Oku
10161 Mehmet Ulucan 19.11.2011 Oku
10160 Sevim Birici 19.11.2011 Oku
33 Rahmi Do?anay 03.04.2007 Oku