Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18169 Spoken Languages in Eurasion Geography 26.12.2013 Oku
18168 E?itimde Temel Bir Sorun: Yabanc?la?ma 26.12.2013 Oku
18167 A. Alev Direr Akhan Seyahatnameler?de Sinop 26.12.2013 Oku
18166 Seyahatnameler?de Sinop 26.12.2013 Oku
18165 Sezgin Toska 26.12.2013 Oku
16123 09.10.2012 Oku
16122 ?lknur Emekli 09.10.2012 Oku
16121 09.10.2012 Oku
16120 Deniz Aras 09.10.2012 Oku
16119 Ahmet Be?e 09.10.2012 Oku
16118 Cemile Aky?ld?z Ercan 09.10.2012 Oku
16117 Ahmet Sar? 09.10.2012 Oku
16115 Nesrin Feyzio?lu 09.10.2012 Oku
16114 Serhat Yener 09.10.2012 Oku
16113 Mesut Bulut-Salih Orhan-A. Kadir K?rba? 09.10.2012 Oku
16112 09.10.2012 Oku
6921 Female Survival In The Contemporary Society Without Causing Feminist Polemic As Reflected In

Pam Gems? Piaf, Camille, And Loving Women
27.04.2010 Oku
6920 Edward Bond'un Kuzeye Giden ?nce Yol Oyununda Ayd?n Sorunu 27.04.2010 Oku
6919 Passion For Building: Henrik Ibsen's The Master Builder And Arnold Wresker's Their Very Own

And Golden City
27.04.2010 Oku