Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
20229 Hayrullah Kahya 30.12.2015 Oku
20123 28.09.2015 Oku
17765 Dudu Aysal 26.07.2013 Oku
17764 Metin Eke 26.07.2013 Oku
17763 Abdullah Dudako?lu 26.07.2013 Oku
17762 Nergiz Gahramanl? 23.07.2013 Oku
17755 10.07.2013 Oku
17754 Erol Ero?lu 10.07.2013 Oku
17753 Musa Kaval 10.07.2013 Oku
16960 Mustafa Uslu 24.01.2013 Oku
16959 24.01.2013 Oku
16958 Melek Co?gun 24.01.2013 Oku
16957 24.01.2013 Oku
16956 24.01.2013 Oku
16955 Yeni Bilim ve Liderlik 24.01.2013 Oku
16954 Mehmet Ali Yolcu 24.01.2013 Oku
15830 Hatice Kad?o?lu 11.09.2012 Oku
15829 11.09.2012 Oku
15828 11.09.2012 Oku
15827 ?aban Do?an 11.09.2012 Oku
15826 11.09.2012 Oku
15825 Burak Hamza Eryi?it 11.09.2012 Oku
15824 Muhammet Kemalo?lu 11.09.2012 Oku
15823 O?uz Kara 11.09.2012 Oku
14488 08.05.2012 Oku
14487 Ahmet Serkan Ece 08.05.2012 Oku
14486 Canan Can Tatar 08.05.2012 Oku
14485 E. Sare Ayd?n 08.05.2012 Oku
14484 Seyhan Kalayc? ?talyan Gezginlerin Resimlerindeki Osmanl? 08.05.2012 Oku
14483 08.05.2012 Oku
14482 08.05.2012 Oku
14481 08.05.2012 Oku
14480 08.05.2012 Oku
14479 08.05.2012 Oku
14478 Nermin Aliyeva Kelimelerin Geleneksel S?n?fland?r?lmas? 08.05.2012 Oku
14477 08.05.2012 Oku
12732 23.02.2012 Oku
12731 Nuray Mamur 23.02.2012 Oku
12730 23.02.2012 Oku
10607 26.12.2011 Oku
10606 26.12.2011 Oku
10605 26.12.2011 Oku
10604 26.12.2011 Oku
10603 Birol ?pek 26.12.2011 Oku
10602 Serdar U?urlu 26.12.2011 Oku
10601 26.12.2011 Oku
10600 Serdar U?urlu 26.12.2011 Oku
10599 26.12.2011 Oku
10598 Bar?? Ertem 26.12.2011 Oku
10597 Taner Aslan 26.12.2011 Oku
10596 26.12.2011 Oku
10595 O?uz Bal Teknolojinin Sosyo-Ekonomik Yap?ya Etkileri 21.12.2011 Oku
10594 21.12.2011 Oku
10593 Adem Sa??r 21.12.2011 Oku
10592 Kelime Erdal 21.12.2011 Oku
10591 Yunus emrenin Dili Hakk?nda 21.12.2011 Oku
10590 Hayriye I??k 21.12.2011 Oku
10589 21.12.2011 Oku
10588 Halide Babayeva 21.12.2011 Oku
10587 Selim Kaya 21.12.2011 Oku
10586 21.12.2011 Oku
10585 Hayri Barutca 21.12.2011 Oku
10584 Hasan Basri Karadeniz 21.12.2011 Oku
10583 Ali Budak 21.12.2011 Oku
10582 20.12.2011 Oku
10581 Ali Arslan 20.12.2011 Oku
10580 Ali Arslan 20.12.2011 Oku
3892 Fevzi Karademir 25.09.2008 Oku
3100 10.03.2008 Oku
3099 10.03.2008 Oku
[ 1 2 ]