Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
16742 ?. Ahmet Aydemir 28.12.2012 Oku
16741 E. J. Faz?lov 28.12.2012 Oku
16740 A. B. Salk?nbay Eski Kazak Dili Tarihinin Kaynaklar? 28.12.2012 Oku
16739 28.12.2012 Oku
16738 Sadulla Kuranov ?iirin Geometrik ?ekli 28.12.2012 Oku
16737 Necati Tonga 28.12.2012 Oku
16736 Mustafa Ekincikli 28.12.2012 Oku
16735 Fehim Kurulo?lu 28.12.2012 Oku
16734 Abdulselam Arvas Bir Gelene?in Farkl? Co?rafyalardan Yank?s?: ?Zamana? / ?Zamane? 28.12.2012 Oku
16733 Neslihan Ertural 28.12.2012 Oku
16732 28.12.2012 Oku
16731 28.12.2012 Oku
16730 Masharif Kalandarov 28.12.2012 Oku
16729 Musa Salan 28.12.2012 Oku
16728 28.12.2012 Oku
16727 28.12.2012 Oku
16726 Salim Koca 28.12.2012 Oku
16725 Osman Fikri Sertkaya 28.12.2012 Oku
13524 ?sa Sar? 07.04.2012 Oku
13523 07.04.2012 Oku
13522 E. V. Sevortyan K?r?m Tatarcas? 07.04.2012 Oku
13521 07.04.2012 Oku
13520 07.04.2012 Oku
13519 07.04.2012 Oku
13518 07.04.2012 Oku
13517 Ayten Atay 07.04.2012 Oku
13516 Fatma Ahsen Turan 07.04.2012 Oku
13515 07.04.2012 Oku
13514 Yakup Karasoy 07.04.2012 Oku
13513 06.04.2012 Oku
13512 ?lhami Durmu? 06.04.2012 Oku
13511 Salim Koca 06.04.2012 Oku
13510 Feyzi Ersoy 05.04.2012 Oku
13509 Hakan Akca 05.04.2012 Oku
13508 05.04.2012 Oku
13507 05.04.2012 Oku
13506 05.04.2012 Oku
13505 Ya?ar Aydemir 05.04.2012 Oku
13504 ?lhami Durmu? 05.04.2012 Oku
13503 Salim Koca 05.04.2012 Oku
13502 Ahmet Bican Ercilasun 05.04.2012 Oku
13002 13.03.2012 Oku
13001 ?hsan Kalendero?lu 13.03.2012 Oku
13000 13.03.2012 Oku
12999 13.03.2012 Oku
12998 Gonca Yayan 13.03.2012 Oku
12997 13.03.2012 Oku
12996 13.03.2012 Oku
12995 Hamiye Duran 13.03.2012 Oku
12994 Salim Koca 13.03.2012 Oku
12993 Mehman Musao?lu 13.03.2012 Oku
12992 ?uayip Karaka? Vatan ?airi Bahtiyar Vahapzade 13.03.2012 Oku
12991 Mail Demirli 13.03.2012 Oku
12990 ?erif Akta? 13.03.2012 Oku
12989 ?aira Daniyarova 13.03.2012 Oku
12988 13.03.2012 Oku
12987 Holida ?mamova 10.03.2012 Oku
12986 10.03.2012 Oku
12985 Leyla Raupova 10.03.2012 Oku
12984 Cafer ?en 10.03.2012 Oku
12983 10.03.2012 Oku
12982 10.03.2012 Oku
12981 Salim Koca 10.03.2012 Oku
12980 ?uayip Karaka? 10.03.2012 Oku