Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10241 Haluk Ayd?n 25.11.2011 Oku
10240 Metinler ve Metinleraras? Okuma: Suskunlar 25.11.2011 Oku
10239 Pervin Ergun 25.11.2011 Oku
10238 Halil ?brahim ?ahin 25.11.2011 Oku
10237 Ali Duymaz 25.11.2011 Oku
10236 25.11.2011 Oku
10235 Pervin Ergun 25.11.2011 Oku
10234 Canan Aslan 25.11.2011 Oku
10233 Fatih Yavuz 25.11.2011 Oku
10232 Mustafa Akkaya 25.11.2011 Oku
3891 Suna Bilen 25.09.2008 Oku
3890 25.09.2008 Oku
3889 25.09.2008 Oku
3888 25.09.2008 Oku
3887 Halil ?brahim ?ahin 25.09.2008 Oku
3886 Ali Duymaz 25.09.2008 Oku
3615 20.06.2008 Oku
3249 M. Fatih Kanter Z?t Kutuplarda ?ki Kahraman: Fahim Bey ve Vam?k Bey 26.03.2008 Oku
3248 Esra Sar?koyucu De?erli Lozan Bar?? Konferans?nda Musul 26.03.2008 Oku
2997 Bahattin Kahraman 21.02.2008 Oku
2996 ?smail Arslan 21.02.2008 Oku
2995 21.02.2008 Oku
2994 Metin Karada? 21.02.2008 Oku
2975 19.02.2008 Oku
2974 An Assesment of Charles Dickens's Great Expectations And Halit Ziya U?akl?gil's A?k-? Memnu 19.02.2008 Oku
2973 19.02.2008 Oku
2972 Ali Duymaz 19.02.2008 Oku
2971 19.02.2008 Oku
2970 19.02.2008 Oku
2969 Ali Sar?koyuncu 19.02.2008 Oku
2968 Mehmet Temel 19.02.2008 Oku
2967 19.02.2008 Oku
2966 19.02.2008 Oku
2965 Cengiz Aydemir 19.02.2008 Oku
2964 19.02.2008 Oku
2959 18.02.2008 Oku
2958 Ali Duymaz 18.02.2008 Oku
2957 18.02.2008 Oku
2956 Mehmet Narl? Romanda Zaman ve Mekan Kavramlar? 18.02.2008 Oku
2955 Ali Duymaz 18.02.2008 Oku
2954 ?smail Hakk? Mercan 18.02.2008 Oku
2953 A. Kadir Aslan E?itimin Toplumsal Temelleri 18.02.2008 Oku
2905 Adem Kara 1828-29 Osmanl? - Rus Sava?? ve Anadolu'da Al?nan Tedbirler 06.02.2008 Oku
2904 Mehmet Narl? 06.02.2008 Oku
2903 Ay?en Uslu Bayraml? 06.02.2008 Oku
2902 Celal Mat 06.02.2008 Oku
2901 06.02.2008 Oku