Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15500 A?k?n Koyuncu 06.07.2012 Oku
15499 06.07.2012 Oku
15498 ?lay ?leri 06.07.2012 Oku
15497 06.07.2012 Oku
15496 ?brahim Erdo?du 06.07.2012 Oku
15495 06.07.2012 Oku
15494 Mehmet Demirta? Osmanl? Ba?kenti?nde Dilenciler ve Dilencilerin Toplum Hayat?na Etkileri 06.07.2012 Oku
15493 06.07.2012 Oku
15492 06.07.2012 Oku
15491 Yavuz Ercan 06.07.2012 Oku
15467 Melek Delilba?? 03.07.2012 Oku
15466 Cevdet Yakupo?lu 03.07.2012 Oku
15465 Mehmet Yeti?gin The Ottoman Way of Governing Multi-Ethnic and Multi-Religious Communities 03.07.2012 Oku
15464 S?la ?enlen Dramatic Representation of the Battle of Ankara and Bayezid I?s Captivation by Tamerlane 03.07.2012 Oku
15463 03.07.2012 Oku
15462 03.07.2012 Oku
15461 03.07.2012 Oku
15460 A Few Remarks on the History of Bosnia 03.07.2012 Oku
15459 Laonikos Chalkokondyles?in Hayat? ve ?Tarih?i 03.07.2012 Oku
15458 03.07.2012 Oku
15457 Yasemin Avc? 03.07.2012 Oku
15456 Erkan Tural 03.07.2012 Oku
15455 Ay?e Pul 03.07.2012 Oku
15454 Kayhan Orbay 03.07.2012 Oku
15453 03.07.2012 Oku
15452 03.07.2012 Oku
15451 03.07.2012 Oku
15450 Reflections of Iatrochemistry In the Eighteenth Century Ottoman Medicine 03.07.2012 Oku
15449 03.07.2012 Oku
15448 Erdo?an Kele? K?r?m Sava???nda (1853-1856) Karadeniz ve Bo?azlar Meselesi 03.07.2012 Oku
15447 ?lay ?leri 03.07.2012 Oku
15446 03.07.2012 Oku
15445 03.07.2012 Oku
15444 03.07.2012 Oku
15443 Turgay Akku? 03.07.2012 Oku
15442 Mehmet Ali Y?ld?r?m 02.07.2012 Oku
15441 Saadet Tekin 02.07.2012 Oku
15440 Emine Sat?c? 02.07.2012 Oku
15439 ?smail K?vr?m 02.07.2012 Oku
15438 02.07.2012 Oku
15437 Selim Karahasano?lu 02.07.2012 Oku
15436 Yasemin Demircan 02.07.2012 Oku
15435 Zeynep Aycibin 02.07.2012 Oku
15434 Alparslan Demir 02.07.2012 Oku
15433 Mine Akku? 02.07.2012 Oku
15432 02.07.2012 Oku
15431 02.07.2012 Oku
15430 Kemal Saylan 02.07.2012 Oku
15429 Co?rafyan?n Azizli?i ya da S?n?rboyunda Nahiye Olmak: Vak?f Nahiyesi (1879-1914) 02.07.2012 Oku
15428 Administrative Division of the Bosnian Sandjak in the 16th Century 02.07.2012 Oku
15427 ?erif Korkmaz 02.07.2012 Oku
15424 Taner Aslan 02.07.2012 Oku
15423 Zeki Ar?kan Dr. Abdullah Cevdet Hak Gazetesinde 02.07.2012 Oku
15422 Mustafa ?anal 02.07.2012 Oku
15421 Arzu M. Nurdo?an 02.07.2012 Oku
15420 Cevdet K?rp?k ?ehzade Evliliklerinde De?i?im 02.07.2012 Oku
15419 02.07.2012 Oku
15418 02.07.2012 Oku
15417 02.07.2012 Oku
15416 Mehmet Gel 02.07.2012 Oku
15415 Osmanl? E?itim Sisteminde Tefti? 02.07.2012 Oku
15414 Alpay Bizbirlik 02.07.2012 Oku
15413 02.07.2012 Oku
15412 02.07.2012 Oku
15411 Osman Safa Bursal? Christianity under Islam in Jerusalem: The Question of the Holy Sites in Early Ottoman

Times
02.07.2012 Oku
15410 Alparslan Demir 02.07.2012 Oku
15362 Nalan Turna 25.06.2012 Oku
15361 25.06.2012 Oku
15360 Kayhan Orbay The Waqf of Saruca Pasha in Gallipoli and Agricultural Economy in 17th Century Thrace 25.06.2012 Oku
15359 Erdo?an Kele? K?r?m Sava???n?n (1853-1856) Finansman? ve Buna Dair Bir Defterin De?erlendirmesi 25.06.2012 Oku
[ 1 2 3 ]