Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
20058 Serdal Kara 04.08.2015 Oku
20057 04.08.2015 Oku
20056 04.08.2015 Oku
20055 Nimet Karada? 04.08.2015 Oku
20054 04.08.2015 Oku
20053 Filiz Kalyon 04.08.2015 Oku
20052 Abuzer Kalyon 04.08.2015 Oku
20051 Bir De?er Alg?s? Olarak ?lhan Berk ?iiri 04.08.2015 Oku
20013 M. Emir ?lhan 29.07.2015 Oku
20012 A. S. Amanjolov Semey Eyaletinde Ya?ayan Gagauzlardan Kaydedilmi? Folklor Metinleri 29.07.2015 Oku
20011 29.07.2015 Oku
20010 Tibor Halasi-kun 29.07.2015 Oku
20009 Nadirhan Hasan 29.07.2015 Oku
20008 29.07.2015 Oku
20007 29.07.2015 Oku
20006 29.07.2015 Oku
20005 29.07.2015 Oku
19954 24.07.2015 Oku
19953 Yahudiler?den Filistinlilere Uzanan ?Evsizlik? Olgusu 24.07.2015 Oku
19950 24.07.2015 Oku
19949 24.07.2015 Oku
19948 24.07.2015 Oku
19943 24.07.2015 Oku
19942 24.07.2015 Oku
19941 24.07.2015 Oku
19940 24.07.2015 Oku
19939 Asu Ersoy 24.07.2015 Oku
19933 Zeynep Erk Emeksiz 24.07.2015 Oku
19932 Abdulkadir Emeksiz 24.07.2015 Oku
19931 Pelin Ek?i 24.07.2015 Oku
19927 22.07.2015 Oku
19926 22.07.2015 Oku
19925 Nuh Do?an 22.07.2015 Oku
19923 Ahmet Turan Do?an 22.07.2015 Oku
19922 Mustafa Dere 22.07.2015 Oku
19921 H. ?brahim Demirkaz?k 22.07.2015 Oku
19918 Hiclal Demir 22.07.2015 Oku
19917 Ezgi Demirel 22.07.2015 Oku
19904 Derya Datl? 22.07.2015 Oku
19903 22.07.2015 Oku
19902 22.07.2015 Oku
19899 22.07.2015 Oku
19898 22.07.2015 Oku
19897 22.07.2015 Oku
19896 Ebru Burcu Y?lmaz 22.07.2015 Oku
19895 Tu?ba Bilveren 21.07.2015 Oku
19894 Nar A?ac??nda Muhacirlik ve Sava? 21.07.2015 Oku
19893 Mehmet Turgut Berbercan 21.07.2015 Oku
19892 Salahaddin Bekki 21.07.2015 Oku
19891 Cemal Bayak 21.07.2015 Oku
19890 Adem Balaban 21.07.2015 Oku
19889 21.07.2015 Oku
19888 21.07.2015 Oku
19887 Ay?e Ayd?n Deyimlerimizde Temizlikle ?lgili Kavramlar 21.07.2015 Oku
19886 Murat Aslan 21.07.2015 Oku
19885 21.07.2015 Oku
19854 Efe Ar?k Niyazi Ak??n?n Yakup Kadri Biyografisine Ele?tirel Bir Katk?: ?Erenlerin Ba??ndan? 7/11 ve 13/14 Bilmecesi 20.07.2015 Oku
19845 Dilrabo Andaniyozova 20.07.2015 Oku
19844 Vesile Albayrak Sak 20.07.2015 Oku
19843 ?erife Akp?nar 20.07.2015 Oku
19842 20.07.2015 Oku
19840 20.07.2015 Oku
19838 Lemi Ak?n 14.07.2015 Oku
19837 14.07.2015 Oku
19836 14.07.2015 Oku
19835 14.07.2015 Oku
19834 Osman Y?ld?z 14.07.2015 Oku
19833 Halil ?brahim Usta 14.07.2015 Oku
19832 Manzum Metinler I????nda Bir Kalender Dervi?inin Profili 14.07.2015 Oku
19831 Kamil Veli Nerimano?lu Dil(bilimi) ve Felsefe 14.07.2015 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son