Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18196 Sinan Uy?ur 10.01.2014 Oku
18195 Mehmet Hazar Nev?ehir A?z? Dil Bilgisi Bibliyografyas? 10.01.2014 Oku
18194 10.01.2014 Oku
18193 10.01.2014 Oku
18192 Leyla Karahan 10.01.2014 Oku
17116 ?dris Nebi Uysal 22.02.2013 Oku
17115 Yeter Torun 22.02.2013 Oku
17114 22.02.2013 Oku
17113 Suzan Suzi Tokatl? 22.02.2013 Oku
17112 K?br?s A??zlar?nda ?kili Kelimeler (Dubletler) 22.02.2013 Oku
17111 Adriatik Derjaj 22.02.2013 Oku
17110 Hatice ?ahin 22.02.2013 Oku
16061 Abdurrazak Peler 28.09.2012 Oku
16060 28.09.2012 Oku
16059 28.09.2012 Oku
16058 ?brahim Tosun 28.09.2012 Oku
16057 Mehmet Hazar 28.09.2012 Oku
16056 28.09.2012 Oku
16055 Fatih Erbay 28.09.2012 Oku
16054 Muammer Do?an 28.09.2012 Oku
16053 Nurettin Demir 28.09.2012 Oku
11653 Serdar Yavuz 03.02.2012 Oku
11652 03.02.2012 Oku
11651 03.02.2012 Oku
11650 02.02.2012 Oku
11649 02.02.2012 Oku
9631 22.09.2011 Oku
9630 ?brahim Tosun 22.09.2011 Oku
9629 22.09.2011 Oku
9628 22.09.2011 Oku
9627 Mehmet Dursun Erdem 22.09.2011 Oku
9626 Osman Erciyas 22.09.2011 Oku
9625 Nuh Do?an 22.09.2011 Oku
9624 Erdo?an Boz 22.09.2011 Oku
9623 21.09.2011 Oku
9622 21.09.2011 Oku
9621 Ahmet Buran 21.09.2011 Oku
9620 Ercan Alkaya 21.09.2011 Oku