Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
6633 Fatih M. Dervi?o?lu Bir Sivas Kongresi Bibliyografyas? Denemesi 02.04.2010 oku
5672 Serap Ta?demir 10.07.2009 oku
5670 Mehmet Okur 10.07.2009 oku
5668 10.07.2009 oku
5622 Ahmet Vehbi Ecer 26.06.2009 oku
5621 Sad?k Tural 26.06.2009 oku
5620 Mustafa ?anal 26.06.2009 oku
5618 Tahir Kodal 26.06.2009 oku
5617 26.06.2009 oku
5616 26.06.2009 oku
5615 Esin Derinsu Day? 26.06.2009 oku
5614 Bilal N. ?im?ir 26.06.2009 oku
3780 07.08.2008 oku
3779 07.08.2008 oku
3688 ?smet Giritli 11.07.2008 oku
3687 M. Vehbi Tanfer 11.07.2008 oku
3684 11.07.2008 oku
3683 11.07.2008 oku
3682 11.07.2008 oku
3681 Y?lmaz Altu? 11.07.2008 oku
3666 04.07.2008 oku
3665 Cemal Enginsoy 04.07.2008 oku
3664 04.07.2008 oku
3663 Feridun Ergin 04.07.2008 oku
3662 Turhan Feyzio?lu 04.07.2008 oku
3661 ?smet Giritli Samsun'da Ba?layan ve ?zmir'de Biten Yolculuk (1919-1922) 04.07.2008 oku
3660 Y?lmaz Altu? 04.07.2008 oku
3658 Suat ?lhan 04.07.2008 oku
3657 ?smet Giritli 04.07.2008 oku
3656 04.07.2008 oku
3655 Suat ?lhan 04.07.2008 oku
3654 M. Vehbi Tanfer 04.07.2008 oku
3653 ?smet Giritli 04.07.2008 oku
3652 04.07.2008 oku
3651 04.07.2008 oku
3650 Sadi Irmak 04.07.2008 oku
2183 10.11.2007 oku
2182 Sad?k Tural 10.11.2007 oku
2181 10.11.2007 oku
2180 Kadir Kasalak 10.11.2007 oku
2179 Zeki Haf?zo?ullar? 10.11.2007 oku
2178 Mustafa Y?lmaz 10.11.2007 oku
2177 10.11.2007 oku
2137 S?tk? Ayd?nel 25.10.2007 oku
2130 Cezmi Eraslan 22.10.2007 oku
2129 Sait A?g?n 19.10.2007 oku
2128 Ramazan Boyac?o?lu Harf Devrimi ve Sa?lad??? Kolayl?klar 19.10.2007 oku
2127 Ayten Sezer 19.10.2007 oku
2126 Sedat Cereci Mustafa Kemal?in ?leti?im Dehas? 19.10.2007 oku
2121 18.10.2007 oku
2120 Nezahat Demirhan 18.10.2007 oku
2119 Ali Tuna 18.10.2007 oku
2118 ?smet Giritli 18.10.2007 oku
2117 18.10.2007 oku
2116 S?tk? Ayd?nel 18.10.2007 oku
2115 Mustafa Bay?k 18.10.2007 oku
2114 Sedat Cereci 18.10.2007 oku
2109 15.10.2007 oku
2027 24.09.2007 oku
2026 Yusuf Sar?nay 24.09.2007 oku
2025 Veysi Ak?n 24.09.2007 oku
2024 Ahmet Vehbi Ecer 24.09.2007 oku
2022 Ayhan Do?an 24.09.2007 oku
2021 24.09.2007 oku
2020 Mustafa Budak Amasya Genelgesi ?htilal Bildirisi mi? (Analitik De?erlendirme) 24.09.2007 oku
127 ?smail Y?ld?r?m 31.05.2007 oku
122 02.05.2007 oku
116 30.04.2007 oku
113 08.05.2007 oku
112 03.05.2007 oku
[ 1 2 ]