Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12248 14.02.2012 Oku
12247 ?smail Hira 14.02.2012 Oku
12246 Recep Y?ld?z 14.02.2012 Oku
12245 Ebru Yeti?kin 14.02.2012 Oku
12244 14.02.2012 Oku
12243 Abdulvahit ?mamo?lu Vicdan Kavram?n?n Psiko-Sosyal Tahlili 14.02.2012 Oku
12242 Funda K?z?ler Emer 14.02.2012 Oku
12241 14.02.2012 Oku
12240 14.02.2012 Oku
12239 Sevim Atila 14.02.2012 Oku
12238 Sava? Ekici 14.02.2012 Oku
12237 Adem Palab?y?k Edebiyat, Hegemonya ve Siyasal ??levsellik 14.02.2012 Oku
12236 14.02.2012 Oku
12235 14.02.2012 Oku
12234 14.02.2012 Oku
12233 Y?ld?r?m Erba? 14.02.2012 Oku
12232 14.02.2012 Oku
12231 Funda K?z?ler Emer 14.02.2012 Oku
12230 Suat Cebeci 14.02.2012 Oku
12229 14.02.2012 Oku
12228 14.02.2012 Oku
12227 Enis ?ahin Sovyet Rusya?n?n Da??lmas?ndan Sonra Kafkasya?da Kimlik Problemi 14.02.2012 Oku
12226 Mehmet Alpargu Sovyet Rusya?n?n Da??lmas?ndan Sonra Kafkasya?da Kimlik Problemi 14.02.2012 Oku
12225 14.02.2012 Oku
12224 14.02.2012 Oku
12223 14.02.2012 Oku
12222 Mehmet Yeti?gin 14.02.2012 Oku
12221 Hakan Poyraz 14.02.2012 Oku
12220 Adem Kara Osmanl? Devleti-ABD Ticari ?li?kileri 14.02.2012 Oku
12219 14.02.2012 Oku
12218 14.02.2012 Oku
1155 Abdurrahman Tansu Say 29.03.2007 Oku