Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
21465 18.03.2020 Oku
14238 Nuraniye Ekrem 30.04.2012 Oku
14237 30.04.2012 Oku
14236 Rakhat Abdieva 30.04.2012 Oku
14235 Talip Do?an 30.04.2012 Oku
14234 Leyla Gadjieva Relationship Terms in Kumuk Turkish Proverbs 30.04.2012 Oku
13292 Yelena A. Gan'?n Sanat?nda K?r?m Tatarlar? 27.03.2012 Oku
13291 Leysen Minullina Tatar Matbu Kalendarlar? Tarihinden 27.03.2012 Oku
13290 Rustem Muhamet?in 27.03.2012 Oku
13289 Rafilya Gimazova 1895 Y?l?na Kadar "?? Bubi" Medresesinin Geli?imi Tarihi 27.03.2012 Oku
13288 27.03.2012 Oku
13287 Rafik Muhamet?in 27.03.2012 Oku
13286 27.03.2012 Oku
13285 Ravil Emirhanov ?smail Gasp?ral? ve Tatar Toplumunda Yenile?me Hareketi (19. yy. sonu-20. yy. ba??) 27.03.2012 Oku
13284 Cevdet S. Minullin 27.03.2012 Oku
13283 Celal Metin 27.03.2012 Oku
13282 27.03.2012 Oku
13281 Michael Khodarkovsky 27.03.2012 Oku
13278 An?l Y?lmaz Baba m?, balbal m? yoksa bediz mi? 23.03.2012 Oku
13277 23.03.2012 Oku
13276 Melek Erdem 23.03.2012 Oku
13275 Arif Acalo?lu 23.03.2012 Oku
13274 23.03.2012 Oku
13273 23.03.2012 Oku
13272 Tanju Seyhan Oral 23.03.2012 Oku
13271 23.03.2012 Oku
13270 Kemal Yavuz 23.03.2012 Oku
13269 Muhammet Yelten 23.03.2012 Oku
13268 Yasemin Do?aner 23.03.2012 Oku
13267 Yavuz Akp?nar 23.03.2012 Oku
13266 Abdure?it Celil Qarluq 23.03.2012 Oku
13265 23.03.2012 Oku
13264 23.03.2012 Oku
13263 Talip Y?ld?r?m Ubeydu'llah Han'?n ?ki Eseri: Salavat-name ve Gayret-name 23.03.2012 Oku
13262 Nihal Yetkin 23.03.2012 Oku
13261 23.03.2012 Oku
13260 Erdo?an Atm?? 23.03.2012 Oku
13259 23.03.2012 Oku
13258 Hayati Y?lmaz 23.03.2012 Oku
13257 Selcan Sa?l?k ?ahin 23.03.2012 Oku
13256 23.03.2012 Oku
13255 Ma?firet Kemal Yunuso?lu 23.03.2012 Oku
13254 Melek Erdem 23.03.2012 Oku
13253 Erdo?an Uygur Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi: Voyage au Caucase et en Chine 23.03.2012 Oku
13252 23.03.2012 Oku
13251 Ki?imcan E?enkulova 23.03.2012 Oku
13250 Erdo?an Uygur Molla Nasreddin Dergisinde Felyetonlar 23.03.2012 Oku
13249 23.03.2012 Oku
13248 Ma?firet Kemal Yunuso?lu Uygur Halk E??z Edebiyat? Kamus? (tan?tma) 23.03.2012 Oku
13247 23.03.2012 Oku
13246 23.03.2012 Oku
13245 Eva Csaki Middle Mongolian loan verbs as they appear in Karachay-Balkar 23.03.2012 Oku
13244 23.03.2012 Oku
13243 Leyla Tagizade 23.03.2012 Oku
13242 Fahri Atasoy 22.03.2012 Oku
13241 Pa?a Yavuzarslan 22.03.2012 Oku
13240 Mehmet Vefa Nalbant 22.03.2012 Oku
13239 Tanju Oral Seyhan 22.03.2012 Oku
13238 Mustafa Arslan 22.03.2012 Oku
13237 Seyran Gay?pov 22.03.2012 Oku
13236 22.03.2012 Oku
13235 Feride Bakt?bayk?z? Sahipova 22.03.2012 Oku
13234 Erkin Ekrem 22.03.2012 Oku
13233 22.03.2012 Oku
13232 Berdi Sar?yev 22.03.2012 Oku
13231 Elvina Abduvaliyeva Er 22.03.2012 Oku
13230 22.03.2012 Oku
13229 22.03.2012 Oku
13228 Selcan Sa?l?k ?ahin 22.03.2012 Oku
13227 Berdi Sar?yev 22.03.2012 Oku
[ 1 2 3 ]