Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
21574 04.08.2020 Oku
21573 Mustafa Karata? Hacer Ulusay 04.08.2020 Oku
21572 04.08.2020 Oku
21571 Beyhan Kesik 04.08.2020 Oku
21570 ?brahim KEKEV? 04.08.2020 Oku
21569 Eski Uygurca Cheng We?sh? Lun Tefsirine ?li?kin Belgeler (2. ve 3. Yaprak) 04.08.2020 Oku
21568 Osman Kabaday? 04.08.2020 Oku
21567 04.08.2020 Oku
21566 04.08.2020 Oku
21565 04.08.2020 Oku
21564 Senbek Utebekov Ali Akar 04.08.2020 Oku
21563 04.08.2020 Oku
21562 Osman Karatay 04.08.2020 Oku
21561 04.08.2020 Oku
21560 Eski Uygurcada Cundi Buddha'n?n Tasviri 04.08.2020 Oku
21559 Talip Do?an 04.08.2020 Oku
21558 Mahmut Sar?kaya 04.08.2020 Oku
21557 04.08.2020 Oku
21556 04.08.2020 Oku
21555 ?ekip Aktay 04.08.2020 Oku
21554 04.08.2020 Oku
21553 04.08.2020 Oku
21552 04.08.2020 Oku
21551 U?ur Uzunkaya 04.08.2020 Oku
21550 04.08.2020 Oku
21549 04.08.2020 Oku
21548 04.08.2020 Oku
21547 Ay?e Nur 04.08.2020 Oku
21546 04.08.2020 Oku
21545 Ceren KABADAYI 04.08.2020 Oku
21544 Erkan Hirik 04.08.2020 Oku
21543 Telafer A?z? 04.08.2020 Oku
21542 04.08.2020 Oku
21541 04.08.2020 Oku
21540 04.08.2020 Oku
21539 Emrah Bozok 04.08.2020 Oku
21538 U?ur Uzunkaya 04.08.2020 Oku
21537 04.08.2020 Oku
21536 Turane Zeynalova 04.08.2020 Oku
21535 04.08.2020 Oku
21534 Erol Topal 04.08.2020 Oku
21533 Modern Gagauz Edebiyat?nda ?lk Roman: Uzun Kervan (Bir Tahlil Denemesi) 04.08.2020 Oku
21532 Selim Kurt 04.08.2020 Oku
21531 ?ureddin MEMMEDL? 04.08.2020 Oku
21530 Serdar BULUT 04.08.2020 Oku
21529 Definecilik Folkloru 04.08.2020 Oku
21528 Adilhan Adilo?lu 04.08.2020 Oku
21527 04.08.2020 Oku
21526 Recep Tek 04.08.2020 Oku
21525 Salih OKUMU? 04.08.2020 Oku
21524 04.08.2020 Oku
21523 Rafet Metin 04.08.2020 Oku
21522 Sag?p ATLI Erzincan-Kemaliye (E?in) S?ra Gezme Sohbet Toplant?lar? Ve E?in Fas?l Grubu 04.08.2020 Oku
21521 04.08.2020 Oku
21520 04.08.2020 Oku
21519 04.08.2020 Oku
21518 Amir Khalilzadeh 04.08.2020 Oku
21517 ?brahim Tellio?lu 04.08.2020 Oku
21516 Erkan Hirik Anlam De?i?tirme Arac? Olarak Olumsuzluk Eki mA 04.08.2020 Oku
21515 Veysel Usta 04.08.2020 Oku
21514 Sat? Kumarta?l?o?lu 04.08.2020 Oku
21513 Osman Karatay 04.08.2020 Oku
21512 04.08.2020 Oku
21511 Mehmed Said Arbatl? 04.08.2020 Oku
21510 Behice Var??o?lu - ?zzet ?EREF- Mehmet GED?K- ?sa YILMAZ 04.08.2020 Oku
21509 04.08.2020 Oku
21508 Murat Tural Bir Kar??la?t?rma Denemesi: Battal Gazi ve Digenes Akrites Destan? 04.08.2020 Oku
21507 Efzeleddin Asker 04.08.2020 Oku
21494 Codex Cumanicus'ta Alt Anlaml?l?k (Hyponymy) 25.04.2020 Oku
21493 25.04.2020 Oku
[ 1 2 3 4 ]