Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
20933 26.10.2018 Oku
19261 15.01.2015 Oku
19260 Lazzat Urakova 15.01.2015 Oku
19259 A Qualitative Inquiry from the Aegean Region: Changing Ruling Class in Business Circles 15.01.2015 Oku
19258 15.01.2015 Oku
19257 Javanshir Shibliyev Linguistic Landscape Approach to Language Visibility in Post-Soviet Baku 15.01.2015 Oku
19256 15.01.2015 Oku
19255 13.01.2015 Oku
19254 13.01.2015 Oku
19253 13.01.2015 Oku
19252 Erhan Ayd?n-Erkin Ariz 13.01.2015 Oku
19251 Zehra Arslan 13.01.2015 Oku
19250 Ayabek Bayniyazov-Canar Bayniyazova 13.01.2015 Oku
19249 13.01.2015 Oku
19248 13.01.2015 Oku
18455 25.03.2014 Oku
18454 25.03.2014 Oku
18453 Hacer Topakta? 25.03.2014 Oku
18452 25.03.2014 Oku
18451 Haziretali Tursun 25.03.2014 Oku
18450 25.03.2014 Oku
18449 25.03.2014 Oku
18448 Seyfullah Kara 25.03.2014 Oku
18447 25.03.2014 Oku
18446 25.03.2014 Oku
18445 Cafer Gariper 24.03.2014 Oku
18444 Kerim Demirci Pro-forms: Are Pronouns Alone in the Function of Representation? 24.03.2014 Oku
18443 24.03.2014 Oku
18442 Mine Baran 24.03.2014 Oku
18441 Ahmet Balc? 24.03.2014 Oku
18440 Kubilay Aktulum 24.03.2014 Oku
18331 19.02.2014 Oku
18330 Adem Balaban 19.02.2014 Oku
17790 Ahmet Murat Ta?er 12.09.2013 Oku
17789 Nermin Yaz?c? 12.09.2013 Oku
17788 12.09.2013 Oku
17787 12.09.2013 Oku
17786 U?ur Tuzta?? 12.09.2013 Oku
17780 03.09.2013 Oku
17779 03.09.2013 Oku
17778 Esra Sazyek 03.09.2013 Oku
17777 03.09.2013 Oku
17776 02.09.2013 Oku
17775 1917 Y?l?nda Hicaz Cephesi: Arap ?syan?n?n Yay?lmas? ve Medine?nin Tahliyesi Program? 02.09.2013 Oku
17774 02.09.2013 Oku
17773 02.09.2013 Oku
17772 Hasan Demiro?lu General ?van K. Ki?elskiy?in Balkan Slavlar? Hakk?ndaki 1863 Y?l? Raporu 02.09.2013 Oku
17771 Mustafa Acar Economic Implications of Turkey?s Regional Integration with its Neighborhood 26.08.2013 Oku
17770 Levent Ayd?n Economic Implications of Turkey?s Regional Integration with its Neighborhood 26.08.2013 Oku
17769 ?lker Ayd?n Attribution in Turkish with Dependency Tree Analyses 26.08.2013 Oku
17594 Vugar Sultanzade K?br?s A?z?yla ?lgili ?ki Ara?t?rma 27.05.2013 Oku
17593 Mustafa Serdar Palab?y?k The Ottoman Travellers? Perceptions of the Far East in the Early Twentieth Century 27.05.2013 Oku
17592 27.05.2013 Oku
17591 27.05.2013 Oku
17590 27.05.2013 Oku
17589 Umut Kolda? The Turkish Press and the Representation of the Armenian Minority during the 1965 Events 27.05.2013 Oku
17588 27.05.2013 Oku
17587 Bilgisayar Bir Metni Vurgulu Okuyabilir mi? 27.05.2013 Oku
17586 Sadettin E?ri 27.05.2013 Oku
17585 Mustafa Durmu? 27.05.2013 Oku
17584 27.05.2013 Oku
17583 27.05.2013 Oku
17582 M. Turgut Demirtepe 27.05.2013 Oku
17581 Osmanl? Bas?n?nda Mahmud ?evket Pa?a Suikast? 27.05.2013 Oku
17580 Automated Synonym Dictionary Generation Tool for Turkish (ASDICT) 27.05.2013 Oku
17579 27.05.2013 Oku
17578 Ahmet A??r 27.05.2013 Oku
16999 Mehmet Narl? 31.01.2013 Oku
16998 Kemal Reha Kavas 31.01.2013 Oku
16997 Muvaffak Duranl? 31.01.2013 Oku
[ 1 2 3 4 ]