Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19228 29.12.2014 Oku
19176 Mustafa Alican 19.12.2014 Oku
19175 Tan?n?rl?k ve Saydaml?k Derecesi Bak?m?ndan Deyimlerin Anla??labilirli?i 19.12.2014 Oku
19174 19.12.2014 Oku
18164 26.12.2013 Oku
18163 26.12.2013 Oku
17752 10.07.2013 Oku
17751 10.07.2013 Oku
17750 08.07.2013 Oku
17749 08.07.2013 Oku
17748 G?yasettin Ayta? 08.07.2013 Oku
16951 Gonca K?rt?l 21.01.2013 Oku
16950 Sami Pekta? 21.01.2013 Oku
16949 Halit Karatay 21.01.2013 Oku
16948 21.01.2013 Oku
16947 Fatih Arslan Yitik Kentin Kapal? Huzursuz ?airi: Turgut Uyar 21.01.2013 Oku
15862 Lokman Tay 17.09.2012 Oku
15861 Selim Somuncu 17.09.2012 Oku
15860 17.09.2012 Oku
15859 Sedat Maden 17.09.2012 Oku
15858 17.09.2012 Oku
15857 M. Fatih Alkay?? Ad?yaman A?z?nda Kullan?lan ?ki Enklitik Edat?: ke, o 17.09.2012 Oku
15856 Y?ld?z Turgut 17.09.2012 Oku
15855 17.09.2012 Oku
15854 Erkan Salan Ahmet Hamdi Tanp?nar??n Eserlerinde Ne? Ne? Ba?lac? 17.09.2012 Oku
15853 17.09.2012 Oku
15852 17.09.2012 Oku
15851 17.09.2012 Oku
15850 17.09.2012 Oku
15849 Gamze Aslan 17.09.2012 Oku
15848 Mustafa Said K?ymaz 17.09.2012 Oku
15847 Mukadder Erkan 17.09.2012 Oku
15846 Ali Volkan Erdemir 17.09.2012 Oku
15845 Murat Bulgan 13.09.2012 Oku
15844 13.09.2012 Oku
15843 Turan Sa?er ?stiklal Mar?? Besteleri 13.09.2012 Oku
15842 Mehtap Erdo?an 13.09.2012 Oku
15841 13.09.2012 Oku
15840 M. Fatih Alkay?? 13.09.2012 Oku
15839 13.09.2012 Oku
15838 13.09.2012 Oku
15837 Nadirhan Hasan 13.09.2012 Oku
15836 13.09.2012 Oku
15835 13.09.2012 Oku
15834 Mehtap Erdo?an 13.09.2012 Oku
15833 Murat Bulgan 13.09.2012 Oku
15832 Fatih Arslan 13.09.2012 Oku
15822 Em?ly Bronte ve ?U?ultulu Tepeler? 11.09.2012 Oku
15821 Bahattin Demirta? 11.09.2012 Oku
15820 Kadir Kutlusoy 11.09.2012 Oku
15819 11.09.2012 Oku
15818 Bekir Kocada? 11.09.2012 Oku
15817 Mehmet Ba?ak Uysal 11.09.2012 Oku
15816 Muhammet Arslan 11.09.2012 Oku
15815 Hasan Akta? 11.09.2012 Oku
15814 Meliha R. ?im?ek 11.09.2012 Oku
15813 11.09.2012 Oku
15812 07.09.2012 Oku
15811 Beyhan Kesik 07.09.2012 Oku
15810 07.09.2012 Oku
15809 A. Bar?? A??r 07.09.2012 Oku
14983 31.05.2012 Oku
14982 Serdar Yavuz 31.05.2012 Oku
14981 ?dris Nebi Uysal 31.05.2012 Oku
14980 31.05.2012 Oku
14979 M. Fatih Kanter 31.05.2012 Oku
14978 Beyhan Kanter 31.05.2012 Oku
14977 31.05.2012 Oku
14976 Abdullah Harmanc? 31.05.2012 Oku
14975 31.05.2012 Oku
[ 1 2 ]