Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11663 ?lyas Suva?ci 03.02.2012 Oku
11662 Mine Y?ld?r?m Divandan Seslenen Bilge ?air 03.02.2012 Oku
11661 03.02.2012 Oku
11660 Halil Sercan Ko?ik 03.02.2012 Oku
11659 03.02.2012 Oku
11658 Kenan Erdo?an Bir Mektup, Bir At??ma ve Bir ?iir 03.02.2012 Oku
11657 Harap Mescitte Bir Adam: Mahmut Kaplan 03.02.2012 Oku
11656 Mahmut Kaplan 03.02.2012 Oku
10941 Bulak Yang?n? 11.01.2012 Oku
10940 11.01.2012 Oku
10939 Byzantine Empress Evdokia Makrembolitissa "Copper Folles of Konstantine X Doukas From Kuvay-i

Milliye Museum/Bal?kesir and Manisa Museum/Manisa
11.01.2012 Oku
10938 Talip Kabaday? Against Positivism! 11.01.2012 Oku
10937 Erva Ba?c? 11.01.2012 Oku
10936 Gamze ?nan 11.01.2012 Oku
10935 Gender and Language 11.01.2012 Oku
10934 Can ?en 11.01.2012 Oku
10933 11.01.2012 Oku
10932 Nazife Ayd?no?lu 11.01.2012 Oku
10931 Levent Bilgi Yahya Kemal'in ?iirlerinde Varl?k/Yokluk Sorgulamalar? 11.01.2012 Oku
10930 Sag?p Atl? 11.01.2012 Oku
10929 11.01.2012 Oku
10928 11.01.2012 Oku
10927 11.01.2012 Oku
10926 Mehmet Altunmeral 11.01.2012 Oku
10925 Fatih Koyuncu 10.01.2012 Oku
10924 Tu?ba Aydo?an 10.01.2012 Oku
10923 Ramazan Ekinci 10.01.2012 Oku
10922 Ersen Ersoy 10.01.2012 Oku
10921 10.01.2012 Oku
10920 10.01.2012 Oku
10919 Mustafa Erdo?an 10.01.2012 Oku
10918 Ekrem Bekta? Pertev'in Hoca Ne?'et Biyografisi 10.01.2012 Oku
10917 ?dris Kad?o?lu 10.01.2012 Oku
10916 Kenan Erdo?an 10.01.2012 Oku
10915 10.01.2012 Oku
10914 Ay?e ?lker 10.01.2012 Oku
10913 Asu Ersoy 10.01.2012 Oku
10912 R?za Ba?c? 10.01.2012 Oku
3003 21.02.2008 Oku
2998 Kenan Erdo?an 21.02.2008 Oku
2908 06.02.2008 Oku
2907 06.02.2008 Oku
2906 Ferhat Karabulut 06.02.2008 Oku
1758 R?za Ba?c? 04.04.2007 Oku
1065 04.04.2007 Oku
978 Kezban Acar Globalization And Language: English in Turkey 29.03.2007 Oku