Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15097 Rezan Karaka? Cahit S?tk? Taranc??n?n Eserlerinde Masal?n ??levi 07.06.2012 Oku
15096 Hasan Demiro?lu 07.06.2012 Oku
15095 07.06.2012 Oku
15094 07.06.2012 Oku
15093 Kayserili Mimar El-Hac Mehmet A?a?n?n Kayseri?deki Hayrat? 07.06.2012 Oku
15092 07.06.2012 Oku
15091 Cengiz Da?c??n?n Romanlar?nda Ata Miras? Topra?a Ba?l?l?k 07.06.2012 Oku
15090 Giresun?da Bak?rc?l?k 07.06.2012 Oku
15089 Gazanfer ?ltar Giresun?da Bak?rc?l?k 07.06.2012 Oku
15088 Turgay Kabak 07.06.2012 Oku
15087 Vladimir Zaporozhets 07.06.2012 Oku
15086 07.06.2012 Oku
15085 Emine Nas 07.06.2012 Oku
15084 Gamze Karaman 07.06.2012 Oku
15083 07.06.2012 Oku
15082 07.06.2012 Oku
15081 Buhara?n?n Uyan??? : XIX. Asr?n Sonlar? XX. Asr?n Ba?lar?nda Buhara Hanl??? 07.06.2012 Oku
15080 07.06.2012 Oku
15079 07.06.2012 Oku
10159 19.11.2011 Oku
10158 Mehmet Okur 19.11.2011 Oku
10157 19.11.2011 Oku
10156 Mehmet Okur 19.11.2011 Oku
10155 Orhan Kolo?lu 19.11.2011 Oku
10154 Ferudun Ata 19.11.2011 Oku
10153 Erdo?an Alt?nkaynak 19.11.2011 Oku
10152 Erkan Cevizliler Rus Miralay? Putyata'n?n, Amerikal? Misyonerlerin Anadolu'daki Faaliyetlerine ?li?kin

Raporu (1895)
19.11.2011 Oku
10151 Recep Cengiz 19.11.2011 Oku
10150 19.11.2011 Oku
10149 Osman Do?anay 19.11.2011 Oku
10148 ?ureddin Memmedli 19.11.2011 Oku
10147 ?ehraban? Allahverdiyeva Azerbaycan A??zlar?nda Kullan?lan Arkaik Zarf-Fiiller 19.11.2011 Oku
10146 Alfiya F. Galimullina The image of The Naked in The Poem of R. Haris "ressam" (The Artist) 19.11.2011 Oku
10145 Fatih ?ayhan 19.11.2011 Oku
10144 19.11.2011 Oku
10143 O?uzhan Sevim 19.11.2011 Oku
8860 11.05.2011 Oku
8859 Natalya Budnik 11.05.2011 Oku
8858 11.05.2011 Oku
8857 Bekir Deniz 11.05.2011 Oku
8856 11.05.2011 Oku
8855 Leyla Mingazova 11.05.2011 Oku
8854 10.05.2011 Oku
8628 Turgay Kabak 07.04.2011 Oku