Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
16165 Bilginer Onan 23.10.2012 Oku
15364 Buket Akkoyunlu 27.06.2012 Oku
15363 27.06.2012 Oku
15078 Nebahat Oran Arslan Kars'ta yerel bas?n (1929-1964) 07.06.2012 Oku
15077 07.06.2012 Oku
15076 07.06.2012 Oku
15075 07.06.2012 Oku
15074 07.06.2012 Oku
15073 07.06.2012 Oku
15072 07.06.2012 Oku
15071 07.06.2012 Oku
15070 07.06.2012 Oku
15069 Televizyon dizilerinin ileti?imsel ve dilbilimsel i?levleri 07.06.2012 Oku
15068 07.06.2012 Oku
15067 Ozan Tunca 07.06.2012 Oku
15066 Mustafa Kol 07.06.2012 Oku
15065 Safiye Ate? Julian Steward ve Karl Wittfogel ili?kisi: antropolojik bir inceleme 07.06.2012 Oku
15064 07.06.2012 Oku
15063 07.06.2012 Oku
15062 Medine Sivri 07.06.2012 Oku
15061 Ersin Teres 07.06.2012 Oku
15060 Meryem Bulut Mardin'de evlilikler 07.06.2012 Oku
15059 An analysis of interactivty possibities in online journalism 07.06.2012 Oku
15058 06.06.2012 Oku
15057 Fesun Ko?mak 06.06.2012 Oku
15054 Can ?leri 05.06.2012 Oku
15053 Ayten Er 05.06.2012 Oku
15052 Selma Ely?ld?r?m 05.06.2012 Oku
15051 Birsen Karaca 05.06.2012 Oku
15050 Sezai Co?kun 05.06.2012 Oku
15049 05.06.2012 Oku
15048 Refiye Oku?luk ?enesen 05.06.2012 Oku
15047 Can Cengiz 05.06.2012 Oku
15046 05.06.2012 Oku
15045 05.06.2012 Oku
15044 The soul is the most effective among the poisons: Karl-Heinz Otts's novel named as "Endlich

stille"
05.06.2012 Oku
15043 Eunkyung Oh 05.06.2012 Oku
15042 05.06.2012 Oku
15041 05.06.2012 Oku
15040 Dobri Minkov'un 1870 Y?l?na Ait Edirne ?zlenimleri 05.06.2012 Oku
15039 Mehmet Y?lmaz 05.06.2012 Oku
15038 Nevin Akkaya 05.06.2012 Oku
15037 ?spanya'dan bir kara roman: Plenilunio 01.06.2012 Oku
15036 01.06.2012 Oku
15035 01.06.2012 Oku
15034 Esra Uslu Ka??zmanl? A??k Cemal hoca'da e?itim 01.06.2012 Oku
15033 01.06.2012 Oku
15032 01.06.2012 Oku
15031 Cumhur Aslan 01.06.2012 Oku
15030 01.06.2012 Oku
15029 Geleneksel kad?n giyimi tekni?inde modan?n etkisi 01.06.2012 Oku
15028 Okan Alayi 01.06.2012 Oku
15027 01.06.2012 Oku
15026 Adem Palab?y?k 01.06.2012 Oku
15025 Sezai Co?kun Mehmet Akif'in ?iirinde ele?tiri vas?tas? olarak Hiciv-?roni kullan?m? ve ele?tiri

konular?
01.06.2012 Oku
15024 01.06.2012 Oku
15023 01.06.2012 Oku
15022 Muhammed Karata? 01.06.2012 Oku
15021 Alkan Ak?nc? 01.06.2012 Oku
15020 01.06.2012 Oku
15019 Ruhi Ayangil 01.06.2012 Oku
15018 Esra Berkman 01.06.2012 Oku
15017 Durmu? Tatl?o?lu Hindistan'daki tarih ve dini yap?ya sosyolojik bir bak?? 01.06.2012 Oku
15016 Kerem ile Asl? hikayesinin halk hikayeleri motif yap?s? bak?m?ndan Kerem operas?yla

kar??la?t?r?lmas?
01.06.2012 Oku
15015 Divan ?iirinde "Ka??d" redifli gazeller 01.06.2012 Oku
15014 01.06.2012 Oku
15013 Ali Budak 01.06.2012 Oku
15012 Mehmet Canatar 01.06.2012 Oku
15011 01.06.2012 Oku
15010 ?smail Ta?p?nar 01.06.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]