Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10725 Ahmet Ak?it Ni?de ?ehriyle ?lgili Tarihi Kaynaklar: Akmedrese Vakfiyesi 28.12.2011 Oku
10724 Ersoy Topuzkanam?? 28.12.2011 Oku
10723 28.12.2011 Oku
10722 Alpaslan Okur 28.12.2011 Oku
10721 Cemal Y?ld?z 28.12.2011 Oku
10720 Havva Yaman 28.12.2011 Oku
10719 Leyla Albayrak 28.12.2011 Oku
10718 Elif Akta? 28.12.2011 Oku
10717 Serap Uzuner 28.12.2011 Oku
10716 28.12.2011 Oku
10715 28.12.2011 Oku
10714 Mesiha Tosuno?lu 28.12.2011 Oku
10713 Ersoy Topuzkanam?? 28.12.2011 Oku
10712 28.12.2011 Oku
10711 Nam?k Kemal ?ahbaz 28.12.2011 Oku
10710 Sabri Sidekli 28.12.2011 Oku
10709 Bilginer Onan 28.12.2011 Oku
10708 Sedat Maden 28.12.2011 Oku
10707 Sedat Maden 28.12.2011 Oku
10706 28.12.2011 Oku
10705 Halit Karatay 28.12.2011 Oku
10704 Mehmet Kuruday?o?lu 28.12.2011 Oku
10703 28.12.2011 Oku
10702 Mehmet Kuruday?o?lu 28.12.2011 Oku
10701 28.12.2011 Oku
10700 Mehmet Kara 28.12.2011 Oku
10699 Kamil ??eri 28.12.2011 Oku
10698 28.12.2011 Oku
10697 Mustafa Ba?aran 28.12.2011 Oku
10696 ?lhan Erdem 28.12.2011 Oku
10695 Yusuf Do?an Dinleme Becerisini Geli?tirmede Etkinliklerden Yararlanma 28.12.2011 Oku
10693 Ba?ak Uysal 27.12.2011 Oku
10692 Kemalettin Deniz 27.12.2011 Oku
10691 27.12.2011 Oku
10690 27.12.2011 Oku
10689 Erol Bar?n 27.12.2011 Oku
10688 Ahmet Balc? 27.12.2011 Oku
10687 Hasan Ba?c? 27.12.2011 Oku
10686 27.12.2011 Oku
10685 G?yasettin Ayta? 27.12.2011 Oku
10684 27.12.2011 Oku
10683 27.12.2011 Oku
10682 27.12.2011 Oku
10681 Esma Dumanl? Kad?zade Bir Ele?tirmen Olarak Fethi Naci 27.12.2011 Oku
10680 Ya?ar Kalafat 27.12.2011 Oku
10679 Beyhan Kanter 27.12.2011 Oku
10678 27.12.2011 Oku
10677 Bilal K?r?ml? 27.12.2011 Oku
10676 27.12.2011 Oku
10675 Mehmet Kuruday?o?lu 27.12.2011 Oku
10674 Erhan Durukan ?stasyon Tekni?inin Yarat?c? Yazma Becerisi Kazand?rmaya ve Derse Kar?? Tutuma Etkisi 27.12.2011 Oku
10673 Sedat Maden ?stasyon Tekni?inin Yarat?c? Yazma Becerisi Kazand?rmaya ve Derse Kar?? Tutuma Etkisi 27.12.2011 Oku
10672 27.12.2011 Oku
10671 Seval ?ahin 27.12.2011 Oku
10670 Abdullah Temizkan 27.12.2011 Oku
10669 Alptekin Yava? 27.12.2011 Oku
10668 Huriye Altuner 27.12.2011 Oku
10667 Halis Adnan Arslanta? 27.12.2011 Oku
10666 Numan Durak Aksoy 27.12.2011 Oku
10665 27.12.2011 Oku
10664 M. Zyromski Bucak'taki Gagauzlar?n Hayat?nda Din 27.12.2011 Oku
10663 J. Hatlas Bucak'taki Gagauzlar?n Hayat?nda Din 27.12.2011 Oku
10662 27.12.2011 Oku
10661 Veli Sava? Yelok 27.12.2011 Oku
10660 Orhan Yaz?c? 27.12.2011 Oku
10659 27.12.2011 Oku
10658 27.12.2011 Oku
10657 27.12.2011 Oku
10656 ?kinci Yeni ?iiri'nde Bir Ya?am Alan? Olarak Kent Alg?s? 27.12.2011 Oku
10655 Mustafa Talas 27.12.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 ]