Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18329 ?erif Demir 17.02.2014 Oku
18328 17.02.2014 Oku
18327 17.02.2014 Oku
18326 Ahmet Evis 17.02.2014 Oku
18325 17.02.2014 Oku
18324 Hattat Bir ?air: Hasan R?za (1849-1920) ve Divan?, ?ki ?iirinin ?ncelenmesi 17.02.2014 Oku
18323 17.02.2014 Oku
18322 Kas?m K?ro?lu 17.02.2014 Oku
18321 17.02.2014 Oku
18320 17.02.2014 Oku
18319 Bekir Direkci 17.02.2014 Oku
18318 Hatice F?rat 17.02.2014 Oku
18317 17.02.2014 Oku
18316 Arzu Sema Ertane Baydar ?akir Selim'in ?iirlerinde Vatan Sevgisi 17.02.2014 Oku
18307 Hilal Oytun Altun 07.02.2014 Oku
18306 Turgut Baydar 07.02.2014 Oku
18305 07.02.2014 Oku
18304 07.02.2014 Oku
18303 07.02.2014 Oku
18297 05.02.2014 Oku
18296 05.02.2014 Oku
18295 05.02.2014 Oku
18294 05.02.2014 Oku
18291 30.01.2014 Oku
18290 H. Mustafa Eravc? 30.01.2014 Oku
18289 30.01.2014 Oku
18288 30.01.2014 Oku
18277 28.01.2014 Oku
18276 28.01.2014 Oku
18275 Suzan Uluo?lu 28.01.2014 Oku
18274 Ahmet Benzer -sA Ekinin ??levleri ve Dilek-?art Ayr?m? 28.01.2014 Oku
18273 Bekir Direkci 28.01.2014 Oku
18272 Mehmet Yast? 28.01.2014 Oku
18271 Fevzi Ersoy 28.01.2014 Oku
18270 28.01.2014 Oku
18269 Bilal Aktan 28.01.2014 Oku
18268 28.01.2014 Oku
18267 O?uz Karakaya 28.01.2014 Oku
18266 Hatice Bilki Harmankaya 28.01.2014 Oku
18265 28.01.2014 Oku
18264 Seyit Ta?er 27.01.2014 Oku
18263 27.01.2014 Oku
18254 24.01.2014 Oku
18253 24.01.2014 Oku
18249 Hakan Ayd?n Cemiyet-i Matbuat-? Osmaniye: Kurulu?u ve Bas?nda Tart??malar 24.01.2014 Oku
18246 22.01.2014 Oku
18245 Serdar Sar?s?r 22.01.2014 Oku
18244 22.01.2014 Oku
18243 22.01.2014 Oku
18242 Ya?ar Semiz 22.01.2014 Oku
18241 Mehmet Temel 22.01.2014 Oku
18240 22.01.2014 Oku
18239 Salim Koca 22.01.2014 Oku
18238 Seyran Gay?bov 22.01.2014 Oku
18237 22.01.2014 Oku
18236 22.01.2014 Oku
18235 K?br?s A??zlar?nda Organ Adlar?yla Kurulan Deyimler 22.01.2014 Oku
18234 Ali Y?ld?r?m 22.01.2014 Oku
18233 22.01.2014 Oku
18232 22.01.2014 Oku
18231 22.01.2014 Oku
18229 ?ahru Pilten 21.01.2014 Oku
18228 Yavuz Kartall?o?lu The Vowels of Turkish Language in Transcription Texts 21.01.2014 Oku
18227 Osman Uyan?k 21.01.2014 Oku
18226 ?dris Nebi Uysal 21.01.2014 Oku
18225 21.01.2014 Oku
14541 14.05.2012 Oku
14540 Mine ?rden 14.05.2012 Oku
14539 14.05.2012 Oku
14538 Yusuf Akbulut 14.05.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]