Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14271 Ali Kurt 02.05.2012 Oku
14270 Rafet Metin 02.05.2012 Oku
14269 02.05.2012 Oku
14268 The Missing Gap Between Spoken Grammar and English Textbooks in Turkey 02.05.2012 Oku
14267 Cemal Karaata The Missing Gap Between Spoken Grammar and English Textbooks in Turkey 02.05.2012 Oku
14266 Bilal Aktan 02.05.2012 Oku
14265 02.05.2012 Oku
14264 Ayhan Kahraman On "The Step Based System" and Unplanned Language Planning: Rediscovering America? 02.05.2012 Oku
14263 Akif Arslan 02.05.2012 Oku
14262 Spor Habercili?inde Do?ruluk ve Tarafs?zl?k 02.05.2012 Oku
14261 Hanifi Sever 02.05.2012 Oku
14260 02.05.2012 Oku
14259 02.05.2012 Oku
14258 Turgay Anar 02.05.2012 Oku
12256 Muamber Y?lmaz 15.02.2012 Oku
12255 Yavuz Bozkurt 14.02.2012 Oku
12254 14.02.2012 Oku
12253 14.02.2012 Oku
12252 14.02.2012 Oku
12251 14.02.2012 Oku
12250 Hatice Elif Diler 14.02.2012 Oku
12249 Derya Emir 14.02.2012 Oku
10775 ?akir Turan 03.01.2012 Oku
10774 Serkan Bayraktar 02.01.2012 Oku
10773 Fehmi Ak?n 02.01.2012 Oku
10772 Ahmet Tekin 02.01.2012 Oku
10771 O?uzhan Sevim Cornell Not Alma Tekni?inin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kal?c?l??a Etkisi 02.01.2012 Oku
10770 Cornell Not Alma Tekni?inin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kal?c?l??a Etkisi 02.01.2012 Oku
10769 Abdullah ?ahin Cornell Not Alma Tekni?inin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kal?c?l??a Etkisi 02.01.2012 Oku
10768 Deniz Bayav 19.YY. Sonu ve 20.YY Ba??nda Kad?n Ressamlar?m?z 02.01.2012 Oku
10767 Ensar Y?lmaz 02.01.2012 Oku
10766 Saban Esen 02.01.2012 Oku
10765 Esra I??k 02.01.2012 Oku
10764 Musa ?ahin 02.01.2012 Oku
10763 M. Eyyup sallaba? 02.01.2012 Oku
10762 Mehmet Temizkan 02.01.2012 Oku
10761 01.01.2012 Oku