Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18717 H. Dilek Batislam Divan Edebiyat?nda Latife ve Hezl 04.06.2014 Oku
18716 O?uz Ergene 04.06.2014 Oku
18715 O?uz Ergene 04.06.2014 Oku
18714 04.06.2014 Oku
18713 Faik Kanatl? 04.06.2014 Oku
18686 S?la Gen 22.05.2014 Oku
16280 06.11.2012 Oku
16279 Berna Kaya Okan 06.11.2012 Oku
16278 Hasbi Aslan 06.11.2012 Oku
16277 Ata Yakup Kaptan 06.11.2012 Oku
16276 Arthur Miller?in Death Of A Salesman Oyununda Modern Bir Trajik Kahraman 06.11.2012 Oku
16275 Belde Aka 06.11.2012 Oku
14290 ?ahika Karaca 02.05.2012 Oku
14289 Yasemin Daranc?k 02.05.2012 Oku
14288 02.05.2012 Oku
14287 Michel Houellebecq?in Ku?at?lm?? Ya?amlar Adl? Roman?ndaki Toplumsal Ele?tirinin

Postmodern Bir Yakla??mla incelenmesi
02.05.2012 Oku
14286 Michel Houellebecq?in Ku?at?lm?? Ya?amlar Adl? Roman?ndaki Toplumsal Ele?tirinin Postmodern

Bir Yakla??mla incelenmesi
02.05.2012 Oku
14285 02.05.2012 Oku
14284 Sedat ?ahin 02.05.2012 Oku
14283 02.05.2012 Oku
14282 02.05.2012 Oku
14281 02.05.2012 Oku
14280 02.05.2012 Oku
14279 02.05.2012 Oku
14278 Aynur Kesen 02.05.2012 Oku
14277 02.05.2012 Oku
14276 Refiye Oku?luk ?enesen 02.05.2012 Oku
14275 Ottoman Vakifs: Their Impact On Ottoman Society And Ottoman Land Regime 02.05.2012 Oku
14274 Rezan Karaka? 02.05.2012 Oku
14273 02.05.2012 Oku
10091 Semra Tetik 17.11.2011 Oku
10090 17.11.2011 Oku
10089 Orhan Veli Al?c? 17.11.2011 Oku
10086 Serkan Demirel 17.11.2011 Oku
10085 Muzaffer Kaya 17.11.2011 Oku
8770 Refiye ?enesen 28.04.2011 Oku
7128 07.05.2010 Oku
7127 07.05.2010 Oku
7126 An Etnocoreological Analysis Of Regional Folk Dance Of ?irvani 07.05.2010 Oku
7125 07.05.2010 Oku
6908 'Kesin Tasar?lar Yapmamal?s?n' Andorral? 26.04.2010 Oku
6907 Nihal Kuyumcu 26.04.2010 Oku
6798 Fethi Demir 13.04.2010 Oku
6442 Turgut Ba??r 17.03.2010 Oku
6441 Nurhan Tekerek Halk Tiyatrosu Gelene?imizde "soyutlama-abstraction" Ve Yap?sal Yans?malar? 17.03.2010 Oku
5520 15.06.2009 Oku
5519 15.06.2009 Oku
3610 19.06.2008 Oku
3609 Bedri Aydo?an 19.06.2008 Oku
3305 Ersin Kaya Sandal 03.04.2008 Oku
3022 Aziz Merhan Abdulla Qodiriy'nin Tarihsel Romanlar? 25.02.2008 Oku
3021 25.02.2008 Oku
3020 Z. Do?an Koreli 25.02.2008 Oku
3019 H. Dilek Batislam 25.02.2008 Oku
2777 22.01.2008 Oku
2776 Nurhan Tekerek Halk Tiyatrosu Gelene?imizde "soyutlama-abstraction" ve Yap?sal Yans?malar? 22.01.2008 Oku
2775 Mustafa Apayd?n 22.01.2008 Oku
2774 Mustafa Apayd?n 22.01.2008 Oku
2773 Ayd?n K?rman 22.01.2008 Oku
2772 H. Dilek Batislam Kani'nin Mensur Letaifnamesi ve Hezliyyat? 22.01.2008 Oku
2771 22.01.2008 Oku
2770 22.01.2008 Oku
2745 Mine Mengi 17.01.2008 Oku
2744 Mustafa Apayd?n Celal Sahir'in ?iiri 17.01.2008 Oku
2743 17.01.2008 Oku
2742 Mustafa Ever 17.01.2008 Oku
2648 04.01.2008 Oku
1977 Ahmet Kartal 18.09.2007 Oku
1976 Hayriye Ak?l 18.09.2007 Oku
1975 Duygu F. Saban 18.09.2007 Oku
[ 1 2 ]