Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
21472 Ahmet Sevgi 18.03.2020 Oku
14298 Seyit Ta?er 02.05.2012 Oku
14297 02.05.2012 Oku
14296 02.05.2012 Oku
14295 Meral Serarslan 02.05.2012 Oku
14294 Necla Dursun 02.05.2012 Oku
14293 Sevim Arslan Resmin Dokunmas? 02.05.2012 Oku
14292 Alper Altunay 02.05.2012 Oku
14291 02.05.2012 Oku
6912 26.04.2010 Oku
6911 26.04.2010 Oku
6910 Umut Balc? 26.04.2010 Oku
5027 Halil Aytekin 01.04.2009 Oku
3960 Zekeriya Karadavut K?rg?zlarda Kuudlluk ve Apendi (Nasreddin Hoca) 27.10.2008 Oku
3959 27.10.2008 Oku
3783 Discourse Markers in Writing 08.08.2008 Oku
3425 24.04.2008 Oku
3424 Halim Serarslan 24.04.2008 Oku
3179 Aziz Merhan Abdulla Qod?r?y (1894-1938) Der Pionier Der Usbekischen Romankunst und Seine Werke 18.03.2008 Oku
3103 Murat Ate? 10.03.2008 Oku
3102 Feridun Ata 10.03.2008 Oku
3101 Fuat Boyac?o?lu Geleneksel Tiyatro ve Uyumsuzluk Tiyatrosu 10.03.2008 Oku
2927 07.02.2008 Oku
2926 07.02.2008 Oku
2925 Aziz Ayva 07.02.2008 Oku
2924 Fatih Tepeba??l? 07.02.2008 Oku
2923 07.02.2008 Oku
2922 Osman Akandere 07.02.2008 Oku
2921 Cemali Sar? 07.02.2008 Oku
2920 07.02.2008 Oku
2919 07.02.2008 Oku
2918 07.02.2008 Oku
2917 Lale Av?ar ?skenderzade 07.02.2008 Oku
2916 07.02.2008 Oku
2915 06.02.2008 Oku
1169 29.03.2007 Oku
854 Mustafa Y?ld?z 29.03.2007 Oku
727 ?erife Y?ld?z 22.12.2006 Oku
540 14.03.2007 Oku
520 Ali Baykan 14.03.2007 Oku
499 Tahsin Akta? 16.04.2007 Oku
262 Mustafa Y?ld?z 29.03.2007 Oku