Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18956 01.10.2014 Oku
18955 29.09.2014 Oku
18954 29.09.2014 Oku
18953 29.09.2014 Oku
18952 29.09.2014 Oku
18385 11.03.2014 Oku
18384 11.03.2014 Oku
18383 Saim Sakao?lu Baz? Meyve Adlar? 11.03.2014 Oku
18382 Yorgan Motiflerinin ?simleri 11.03.2014 Oku
18381 Ay?e Nur S?r 07.03.2014 Oku
18380 Turgay Kabak 07.03.2014 Oku
18379 07.03.2014 Oku
18378 07.03.2014 Oku
18377 06.03.2014 Oku
18376 Mahire Tursuntohti Uygurlarda Ad Koyma 06.03.2014 Oku
18375 06.03.2014 Oku
18374 Far?z Y?ld?r?m 06.03.2014 Oku
18371 Erhan Akta? 05.03.2014 Oku
18370 Ilhama Jafarova 05.03.2014 Oku
18369 Hilal Oytun Altun Polonya Tatarlar?nda Ki?i Adlar? 05.03.2014 Oku
18368 Nesrin Bayraktar 05.03.2014 Oku
18367 ?ki Cinse Ortak Olan Ki?i Adlar? 05.03.2014 Oku
18366 05.03.2014 Oku
17747 Mayrambek Orazbaev 08.07.2013 Oku
17746 08.07.2013 Oku
17745 ?May the Bread Shred Me into Tiny Bits? ? Oaths in Kurmanji Kurdish from the Van Region 08.07.2013 Oku
17744 Canser Karda? 08.07.2013 Oku
17743 Bilal Altan 08.07.2013 Oku
17742 08.07.2013 Oku
17741 08.07.2013 Oku
17740 I??lay I??kta? Sava 08.07.2013 Oku
17739 Kur?an?da Kasem ve Yemin Laf?zlar? 08.07.2013 Oku
17738 Erkan Demir 08.07.2013 Oku
17737 Caner I??k 08.07.2013 Oku
17736 Erhan Akta? 04.07.2013 Oku
17735 Berna Ayaz 04.07.2013 Oku
17734 Ali Duymaz 04.07.2013 Oku
17733 Osmanl?da Yemin ve Tahlif 04.07.2013 Oku
17732 04.07.2013 Oku
16988 30.01.2013 Oku
16987 30.01.2013 Oku
16986 30.01.2013 Oku
16985 Ertan Besli 30.01.2013 Oku
16984 Murat Mat ?Harman? Ad?n?n Etimolojisi ve Zaman Anlam? 30.01.2013 Oku
16983 Macit Bal?k 30.01.2013 Oku
16982 Makbule Sar?kaya 30.01.2013 Oku
16981 Bahtiyar Aslan 30.01.2013 Oku
16980 Ali Demirsoy 30.01.2013 Oku
16979 Fadime Tikba? Apak 30.01.2013 Oku
16978 30.01.2013 Oku
16977 30.01.2013 Oku
16976 30.01.2013 Oku
16975 Meral Hakman 30.01.2013 Oku
16974 M. Baha Tanman 30.01.2013 Oku
15720 Recep Uslu 12.08.2012 Oku
15719 Seher Tetik I??k 12.08.2012 Oku
15718 Saim Sakao?lu Masallar?m?zda Marangozluk Kavram? 12.08.2012 Oku
15717 Canser Karda? 12.08.2012 Oku
15716 12.08.2012 Oku
15715 Mehmet Ali Yolcu 12.08.2012 Oku
15714 Makbule Sar?kaya ?Resimli Ay?da K?yafet 12.08.2012 Oku
15713 Nam?k Kemal ?ahbaz 12.08.2012 Oku
15712 Reza Khalily Azerbaycan Masallar?nda ?ah Abbas??n Tebdil-i K?yafetleri 12.08.2012 Oku
15711 Nuran Tezcan Divan Edebiyat?nda A?k, Kad?n Kahramanlar ve K?yafet De?i?tirme Motifi 12.08.2012 Oku
15710 12.08.2012 Oku
15709 12.08.2012 Oku
15708 Caner I??k 12.08.2012 Oku
15707 ?rvin Cemil Schick Tebdil-i K?yafet, ?rtidad ve ?htida 12.08.2012 Oku
15706 Murat Elmal? 12.08.2012 Oku
13333 P?nar Kasapo?lu Akyol 29.03.2012 Oku
[ 1 2 3 4 ]