Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
20179 16.10.2015 Oku
20178 16.10.2015 Oku
20177 Yunus Ayata 16.10.2015 Oku
20176 Yusuf Y?ld?r?m 16.10.2015 Oku
19348 Emel Co?kun 05.02.2015 Oku
19347 05.02.2015 Oku
19346 Onur Balci 05.02.2015 Oku
19345 ?eref Boyraz 05.02.2015 Oku
19344 05.02.2015 Oku
19341 Mehmet Y?lmaz 04.02.2015 Oku
19340 Eshabil Bozkurt 04.02.2015 Oku
19339 Erol Ba?ara 04.02.2015 Oku
19338 Ay?e Banu Karada? 04.02.2015 Oku
19337 Y?lmaz Da?l? Tarihe Duyulan ?lgi: Kemal Tahir 04.02.2015 Oku
19336 Arif Sunal 04.02.2015 Oku
19335 Ahmet Bozdo?an 04.02.2015 Oku
19334 03.02.2015 Oku
19333 Orhan Pamuk?un Romanlar?nda Klasik Kitap Sanatlar? 03.02.2015 Oku
19332 Yunus Ayata 03.02.2015 Oku
12015 Emel Co?kun 10.02.2012 Oku
12014 10.02.2012 Oku
12013 ??nsanl?k Durumu? ve ?Umut??da Malraux Aktivizmi 10.02.2012 Oku
12012 10.02.2012 Oku
12011 Atilla Engin 10.02.2012 Oku
12010 Assiye Aka Kimli?e Teorik Yakla??mlar 10.02.2012 Oku
12009 Sivas ?ehri?nin Tarihi Co?rafyas? 10.02.2012 Oku
12008 Ok?ay Aktar 10.02.2012 Oku
12007 Ak?n Konak 10.02.2012 Oku
12006 Mevlude Zengin Heart of Darkness: Yeni Tarihselci Bir Okuma 10.02.2012 Oku
12005 H. ?brahim Delice 10.02.2012 Oku
10249 Metin Erol 28.11.2011 Oku
10248 Hasan Co?kun 28.11.2011 Oku
10247 Esma ?nce 28.11.2011 Oku
10246 Mehmet Y?lmaz 28.11.2011 Oku
10245 28.11.2011 Oku
10244 28.11.2011 Oku
10243 Osman Y?lmaz Sanat?n Arketipi Olarak Anne ?mgesi 28.11.2011 Oku
10242 ?evket Kad?o?lu Baudelaire'in Cehennemi 28.11.2011 Oku
4959 Taner Aslan 24.03.2009 Oku
3771 Hakan Yekba? 07.08.2008 Oku
3770 Gotik Romanda Ayd?nlanma Kar??tl??? 07.08.2008 Oku
3769 M. Ertu? Yavuz Gotik Romanda Ayd?nlanma Kar??tl??? 07.08.2008 Oku
3304 Ahmet Bozdo?an 03.04.2008 Oku
3298 H. ?brahim Delice 01.04.2008 Oku
3177 Aziz Merhan 18.03.2008 Oku
2914 Faruk Kocac?k 06.02.2008 Oku
2913 Ulu? Nutku 06.02.2008 Oku
2911 Mehmet Aslan Ulus, Ulusla?ma ve Ulus Devlet 06.02.2008 Oku
2910 Vahap Sa? Ulus, Ulusla?ma ve Ulus Devlet 06.02.2008 Oku
2909 Recep Ercan 06.02.2008 Oku
1834 Kiral?k Konak?ta Madame Bovary 28.05.2007 Oku
1726 Suzan Tokatl? 28.03.2007 Oku
1645 H. ?brahim Delice 11.08.2006 Oku
977 Alim Y?ld?z Osman Nevres'in olayd? Redifli Gazeline ?erh 16.04.2007 Oku
729 29.05.2007 Oku
471 ?smail Demirba? 30.05.2007 Oku