Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14272 02.05.2012 Oku
11894 Umut ve Umutsuzluk ?kilemi: Thornton Wilder??n Ramak Kald?'daki K?yamet ?mgelemi 08.02.2012 Oku
11893 Sat? Do?anyi?it 08.02.2012 Oku
11892 Nalan Yi?it 08.02.2012 Oku
11891 08.02.2012 Oku
11890 08.02.2012 Oku
11889 08.02.2012 Oku
11888 08.02.2012 Oku
11887 Metin Emina?ao?lu 08.02.2012 Oku
11886 Erdem Erdenk Dilin Mevzuatla Korunmas? 08.02.2012 Oku
11885 Adviye Erbay Bilim ve ?deoloji: Tekni?in ?ktidar? 08.02.2012 Oku
11884 Turgay Cin 08.02.2012 Oku
11883 ?evket I??k 08.02.2012 Oku
11882 08.02.2012 Oku
11881 08.02.2012 Oku
11880 08.02.2012 Oku
11879 Cem Do?ru 08.02.2012 Oku
11878 Sema Y?ld?r?m Foreign Language Anxiety: Listening and Speaking 08.02.2012 Oku
11877 08.02.2012 Oku
11876 Semiramis Ya?c?o?lu 08.02.2012 Oku
11875 Ay?e F?rat ?im?ek 08.02.2012 Oku
11874 Turgay Cin 08.02.2012 Oku
11873 07.02.2012 Oku
11872 07.02.2012 Oku
11871 07.02.2012 Oku
11870 Sedat Cereci 07.02.2012 Oku
11869 DANTE ALIGHIERI-Ya?am? ve Eserleri 07.02.2012 Oku
11868 Selahattin Kaynak 07.02.2012 Oku
11867 Mustafa Kemal Y?lmaz 07.02.2012 Oku
11866 Filiz Mergen 07.02.2012 Oku
11865 Zeynep Sever 07.02.2012 Oku
11864 Ayfer Kocaba? 07.02.2012 Oku
1115 22.03.2007 Oku
584 22.03.2007 Oku
485 Semiramis Ya?c?o?lu Dil Asla Masum De?ildir 23.02.2007 Oku
482 Ay?e F?rat ?im?ek 22.03.2007 Oku
481 22.03.2007 Oku
473 Ufuk Gencel 20.03.2007 Oku