Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19470 23.03.2015 Oku
19469 Sedat ?ahin 23.03.2015 Oku
19468 23.03.2015 Oku
19467 Erkan Zengin 23.03.2015 Oku
19466 Emine Yarar 23.03.2015 Oku
19465 23.03.2015 Oku
19400 23.02.2015 Oku
19399 20.02.2015 Oku
13166 Esin Sultan O?uz 20.03.2012 Oku
13165 Murat Kocaaslan Osmanl? Saray?'n?n Mahremi: Topkap? Saray? Haremi'nin S?n?r ve Yasaklar? 20.03.2012 Oku
10103 17.11.2011 Oku
10102 17.11.2011 Oku
10101 Neslihan Kansu Yetkiner 17.11.2011 Oku
10100 17.11.2011 Oku
10099 Hacer Topakta? 17.11.2011 Oku
10098 Osmanl? Saray?nda Ermeni Ressamlar: Manas Ailesi 17.11.2011 Oku
10097 Nahide Konak 17.11.2011 Oku
10096 17.11.2011 Oku
10095 17.11.2011 Oku
10094 Nurten Birlik Godot'yu Beklerken: Epistemolojik Kategorilerin Sorunsalla?t?r?lmas? 17.11.2011 Oku
9896 08.11.2011 Oku
3787 08.08.2008 Oku
3786 Tunca Poyraz Taco?lu 08.08.2008 Oku
3785 Onur Bilge Kula 08.08.2008 Oku
3784 08.08.2008 Oku
2946 15.02.2008 Oku
2755 Turgay Yazar 21.01.2008 Oku
2754 Nermin ?aman Do?an 21.01.2008 Oku
2702 Aysu Erden 10.01.2008 Oku
2701 10.01.2008 Oku
2700 The Passive in Turkish 10.01.2008 Oku
2699 Aysu Erden 10.01.2008 Oku
2698 10.01.2008 Oku
2697 ?iir Dilinde ?mge 10.01.2008 Oku
2696 09.01.2008 Oku
2693 Mehmet Akif'in Topluma Bak??? 09.01.2008 Oku
2692 09.01.2008 Oku
2691 09.01.2008 Oku
2523 26.12.2007 Oku
2252 22.11.2007 Oku
2167 Seyit Batta U?urlu 08.11.2007 Oku
2166 Evren Alpaslan 08.11.2007 Oku
1831 Bahattin ?eker 04.04.2007 Oku
1829 Cemal Sakall? 08.01.2007 Oku
1814 Oya Mente?e 15.01.2007 Oku
1800 08.01.2007 Oku
1796 08.01.2007 Oku
1795 08.01.2007 Oku
1794 06.01.2007 Oku
1785 Robert P. Finn The Poet Dissillusioned: Halit Ziya U?akl?gil's Mai ve Siyah 09.04.2007 Oku
1781 Aysu Erden 07.01.2007 Oku
1780 Bilge Ercilasun Mehmet Akif'in ?iirlerinde Kad?n ve Aile Temi 09.04.2007 Oku
1779 Bilge Ercilasun 06.01.2007 Oku
1776 Abide Do?an 06.01.2007 Oku
1769 Danuta Chmielowska Tanzimat Yazarlar?ndan Nabi-zade Naz?m'?n Zehra Adl? Eserinde Geleneksel ve Sosyal

De?i?iklikler
09.04.2007 Oku
1685 07.01.2007 Oku
1594 Application of Proop's Morphological Analysis to Turkish Folktales 09.04.2007 Oku
1449 08.01.2007 Oku
1403 08.01.2007 Oku
1249 A??k Veysel ve A??k Tarz? ?iir Gelene?i 08.01.2007 Oku
1201 25.01.2007 Oku
1200 10.01.2007 Oku
1198 08.05.2007 Oku
1184 Fahri Unan 13.04.2007 Oku
1183 Demet Ulusoy Sanat Sosyolojisinde Temel Yakla??mlar 11.01.2007 Oku
1182 Sosyal ve ?nsanbilimleri Alanlar?nda Bilgi Gereksinimi ve Kullan?m? 25.01.2007 Oku
1175 Harun Tepe 12.01.2007 Oku
1174 Pelin ?ahin Tekinalp Tuvallerde Y?ld?z Saray? 16.04.2007 Oku
1163 Ayten Sezer 13.04.2007 Oku
1138 Cumhuriyetle Ba?layan Antropoloji 12.01.2007 Oku
[ 1 2 ]