Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12113 The Foreign Language Influence In The Process Of Shop Naming 12.02.2012 Oku
12112 Johannes Eckerth Three Theses on The Pedagogical Relevance of Second Language Acquisition Research 12.02.2012 Oku
12111 P?nar ?be Akcan 12.02.2012 Oku
12110 Saadet Maltepe 12.02.2012 Oku
12109 S?la Ay 12.02.2012 Oku
12108 Preparation of Foreing Language Teachers in Turkey: A Challenge For The 21st

Century
12.02.2012 Oku
12107 Nalan K?z?ltan 12.02.2012 Oku
12106 Berin Uyar 12.02.2012 Oku
12105 Zehra ?p?iro?lu 12.02.2012 Oku
12104 Kamil ??eri 12.02.2012 Oku
12103 12.02.2012 Oku
12097 Nurgun Akar A New Perspective For The Integration Of Skills To Reading 10.02.2012 Oku
12096 Meltem Huri Baturay A New Perspective For The Integration Of Skills To Reading 10.02.2012 Oku
12092 10.02.2012 Oku
12091 10.02.2012 Oku
12090 10.02.2012 Oku
12089 P?nar Sivasl?gil 7. S?n?f ?ngilizce Ders Kitaplar?nda Cinsiyet Kavram? 10.02.2012 Oku
12088 7. S?n?f ?ngilizce Ders Kitaplar?nda Cinsiyet Kavram? 10.02.2012 Oku
12076 Ne?e Arslan The Colour Signaling Process In Turkish Sign Language 10.02.2012 Oku
12075 The Colour Signaling Process In Turkish Sign Language 10.02.2012 Oku
12074 Erhan Aslan The Colour Signaling Process In Turkish Sign Language 10.02.2012 Oku
12073 Asl? Do?an 10.02.2012 Oku
12072 10.02.2012 Oku
12071 ?branicenin Yeniden Do?u?u 10.02.2012 Oku
12070 10.02.2012 Oku
12069 Volkan Kahraman The Use of Songs In Improving L?stening Comprehension In English 10.02.2012 Oku
12068 ?kidillilikte Beyin ve Zeka 10.02.2012 Oku
12067 P?nar ?be Akcan 10.02.2012 Oku
12066 10.02.2012 Oku
12065 10.02.2012 Oku
12064 Zeynep Erk Emeksiz 10.02.2012 Oku
12063 10.02.2012 Oku
12062 10.02.2012 Oku
12061 S?la Ay 10.02.2012 Oku
12060 Tar?k Uzun Digital Video Technology in Foreign Language Classes: A Case Study With ?Lost? 10.02.2012 Oku
12059 Sibel Ar?o?ul Digital Video Technology in Foreign Language Classes: A Case Study With ?Lost? 10.02.2012 Oku
12058 10.02.2012 Oku
12057 Berkay Arslan 10.02.2012 Oku
12056 10.02.2012 Oku
12055 10.02.2012 Oku
12054 10.02.2012 Oku
12053 10.02.2012 Oku
12052 10.02.2012 Oku
12051 10.02.2012 Oku
12050 Evrensel Dilbilgisi ve Dilbilgisi E?le?tirme Modelleri: Dilin Zihindeki Durumuna

Yakla??mlar
10.02.2012 Oku
12049 10.02.2012 Oku
12048 Havva Yaman 10.02.2012 Oku
12047 ?ener Demirel 10.02.2012 Oku
12046 Sezgin Demir 10.02.2012 Oku
12045 Cem Can 10.02.2012 Oku
12040 Yavuz Samur Can We Use Second Life For Language Learning And Instruction? 10.02.2012 Oku
12039 10.02.2012 Oku
12038 Nevide Akp?nar Dellal 10.02.2012 Oku
12037 Nihat Bayat 10.02.2012 Oku
12036 Meltem Akta? 10.02.2012 Oku
12035 10.02.2012 Oku
12034 10.02.2012 Oku
12033 Bahtiyar Makaro?lu ??aret Dilinin Beyinde Konumlan??? 10.02.2012 Oku
12032 10.02.2012 Oku
12031 10.02.2012 Oku
12030 Ergin Adem 10.02.2012 Oku
12029 Mustafa Arslan 10.02.2012 Oku
12028 Beyin ve Dil: Ara?t?rmalar?n 150 Y?l? 10.02.2012 Oku
12027 Olena Kozan Beyin ve Dil: Ara?t?rmalar?n 150 Y?l? 10.02.2012 Oku
12026 Beyin ve Dil: Ara?t?rmalar?n 150 Y?l? 10.02.2012 Oku
12025 10.02.2012 Oku
12024 10.02.2012 Oku
12023 The Relationship Among State-Trait Anxiety, Foreign Language Anxiety And Test Anxiety In An Efl

Setting
10.02.2012 Oku
12022 Derya Adalar Suba?? 10.02.2012 Oku
12021 Aysun Yavuz Enhancing Creativity In The Communicative Language Classroom Through Poetry As A Literary

Genre
10.02.2012 Oku
[ 1 2 ]