Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19793 Boray ?dem 09.07.2015 Oku
19778 Y?lmaz Irmak-Ertu?rul Ta? 07.07.2015 Oku
19777 New Product Development through Design: The Case of Craftswomen in Mardin 07.07.2015 Oku
19776 06.07.2015 Oku
19775 06.07.2015 Oku
19774 Sinem ?ahin Ye?il 06.07.2015 Oku
19773 06.07.2015 Oku
19772 The Legends Minstrel ?eref Ta?l?ova Transmitted From Minstrel Kahraman in The Context Of Oral History Text 06.07.2015 Oku
19771 Esma ?im?ek Meddahl?kta "Ya?ayan ?nsan Hazineleri Listesi"ne Eklenmesi Gereken Bir ?sim: Kadirlili Yusuf S?ra 06.07.2015 Oku
19655 15.05.2015 Oku
19654 Adhamcan A. Ashirov-Nurettin Hatuno?lu 15.05.2015 Oku
19653 Halil ?brahim ?ahin 15.05.2015 Oku
19645 14.05.2015 Oku
19644 Eylem Arslan 14.05.2015 Oku
19643 14.05.2015 Oku
19642 14.05.2015 Oku
19639 Osmanl? Saray??nda Cirit Alaylar?: Lahanac?lar ve Bamyac?lar 08.05.2015 Oku
19638 Ramazan Acun Her Dem Yeniden Do?mak: Online Sosyal A?lar ve Kimlik 08.05.2015 Oku
19637 08.05.2015 Oku
19635 08.05.2015 Oku
19617 Mustafa Duman 05.05.2015 Oku
19616 Zehra Sema Demir 05.05.2015 Oku
19615 05.05.2015 Oku
19614 05.05.2015 Oku
19613 05.05.2015 Oku
19612 Bayram Durbilmez 05.05.2015 Oku
19611 Halil ?brahim ?ahin 05.05.2015 Oku
19610 30.04.2015 Oku
19609 Ruhi Ersoy 30.04.2015 Oku
19608 Metin Ekici 30.04.2015 Oku
19607 30.04.2015 Oku
19606 Naz?m H. Polat 30.04.2015 Oku
19605 30.04.2015 Oku
19604 28.04.2015 Oku
19603 28.04.2015 Oku
19602 28.04.2015 Oku
19601 Saim Sakao?lu Karacao?lan ?iirlerini Nas?l Yay?mlamal?y?z 27.04.2015 Oku
19600 Ay?en Sava? Total Displacement: Exhibiting Folklore and The Boundaries of Museum Space 27.04.2015 Oku
19460 Metin Ekici-P?nar Fedakar 06.03.2015 Oku
19459 06.03.2015 Oku
19458 06.03.2015 Oku
19457 06.03.2015 Oku
19398 Adem Balkaya 20.02.2015 Oku
19397 Emine K?rc? U?urlu 20.02.2015 Oku
19396 20.02.2015 Oku
19395 20.02.2015 Oku
19394 20.02.2015 Oku
19387 Fazile Eren Kaya Senteriyye ?le ?skenderiye Ortas?nda Aca'ib Bir ?ehir 18.02.2015 Oku
19386 18.02.2015 Oku
19385 ?. Hakk? Aksoyak 18.02.2015 Oku
19384 Sad?k Yazar 18.02.2015 Oku
19383 Onur Bekiro?lu 18.02.2015 Oku
19381 Nurbolat Bogenbayev-Ayd?n Calm?rza 18.02.2015 Oku
19380 18.02.2015 Oku
19379 18.02.2015 Oku
19378 18.02.2015 Oku
19377 Halk Ebelerinin Do?um Haz?rl??? ve Eylemi S?ras?ndaki Uygulamalar?n?n Modern T?p ve Tarihi Kaynaklar?ndaki Uygulamalarla Kar??la?t?r?lmas? 18.02.2015 Oku
19376 P?nar Fedakar 18.02.2015 Oku
19370 13.02.2015 Oku
19369 Fatma Nur Ba?aran 13.02.2015 Oku
19368 Ezgi Metin Basat 13.02.2015 Oku
19367 Tuna Y?ld?z 13.02.2015 Oku
19366 ?ahinde Yavuz 13.02.2015 Oku
19365 Alaybey Karao?lu 11.02.2015 Oku
19364 Ba?ak Burcu Tekin 11.02.2015 Oku
19363 ?lhami Durmu? 11.02.2015 Oku
19362 11.02.2015 Oku
19361 11.02.2015 Oku
19360 Pervin Ergun 11.02.2015 Oku
19359 Abdulselam Arvas 11.02.2015 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son