Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11418 08.12.2011 Oku
10451 Muzaffer Do?anba? 12.12.2011 Oku
10450 Manisa/Muradiye'deki Tahtac? K?yafetleri 12.12.2011 Oku
10449 Mustafa Erdo?an 12.12.2011 Oku
10448 12.12.2011 Oku
10442 Kenan Erdo?an 09.12.2011 Oku
10441 09.12.2011 Oku
10440 09.12.2011 Oku
10439 09.12.2011 Oku
10438 09.12.2011 Oku
10437 09.12.2011 Oku
10436 Mehmet Temizkan 09.12.2011 Oku
10435 09.12.2011 Oku
10434 Salahaddin Bekki 09.12.2011 Oku
10433 Ali Haydar Avc? Pir Sultan Oca?? 09.12.2011 Oku
10432 09.12.2011 Oku
10431 09.12.2011 Oku
10430 A. Kubilay ?ahin 09.12.2011 Oku
10429 09.12.2011 Oku
10428 Muzaffer Do?anba? 09.12.2011 Oku
10427 09.12.2011 Oku
10426 Dosay Kenzethayev 09.12.2011 Oku
10425 Taner Tatar 09.12.2011 Oku
10424 Fatma Ahsen Turan 09.12.2011 Oku
10423 Abdurrahim Tufantoz 09.12.2011 Oku
10422 Salahaddin Bekki 08.12.2011 Oku
10421 Turgut Tok 08.12.2011 Oku
10420 08.12.2011 Oku
10419 Orhan Kurto?lu 08.12.2011 Oku
10418 Fuat Bozkurt 08.12.2011 Oku
10302 Asiye Duman 01.12.2011 Oku
10301 01.12.2011 Oku
10300 Yonca Anzerio?lu 01.12.2011 Oku
10299 Numan Durak Aksoy 01.12.2011 Oku
10298 Mustafa Talas 01.12.2011 Oku
10297 R?za Y?ld?r?m 01.12.2011 Oku
10295 Selahattin Tozlu 01.12.2011 Oku
10294 Ali Sinan Bilgili Sivas Ali Baba Zaviyesi Vakf? Belgeleri 01.12.2011 Oku
10293 Mustafa Alkan 30.11.2011 Oku
10292 30.11.2011 Oku
10291 Hulusi Y?lmaz 30.11.2011 Oku
10290 Fatih Usluer 30.11.2011 Oku
10289 30.11.2011 Oku
10288 30.11.2011 Oku
10287 Ahmet Be?e 30.11.2011 Oku
10286 Ali Sinan Bilgili 30.11.2011 Oku
10285 30.11.2011 Oku
10284 Furkan Asya 30.11.2011 Oku
10283 G?yasettin Ayta? 30.11.2011 Oku
10282 30.11.2011 Oku
10281 30.11.2011 Oku
10280 30.11.2011 Oku
10279 Ahmet Ta???n 30.11.2011 Oku
10278 30.11.2011 Oku
10277 Ali Osman Akta? 30.11.2011 Oku
10276 Mehmet Re?at Ata 30.11.2011 Oku
10275 30.11.2011 Oku
10274 30.11.2011 Oku
10273 Kenan Erdo?an 30.11.2011 Oku
10272 Ali Sinan Bilgili 30.11.2011 Oku
10271 30.11.2011 Oku
10270 Furkan Asya 30.11.2011 Oku
10269 30.11.2011 Oku
10268 Furkan Asya 30.11.2011 Oku
10267 Furkan Asya 30.11.2011 Oku
10266 G?yasettin Ayta? 30.11.2011 Oku