Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11789 Dijital Sanat 06.02.2012 Oku
11788 Ali Volkan Erdemir 06.02.2012 Oku
11787 Mehmet Can ?ahin 06.02.2012 Oku
11786 ?smail Boyac? Do?unun ve Bat?n?n E?i?inde 06.02.2012 Oku
11785 Muharrem Af?ar 06.02.2012 Oku
11784 06.02.2012 Oku
11783 Mesut Kurulgan 06.02.2012 Oku
11782 Teknolojik Yeniliklerin Yay?lmas?n? ve Benimsenmesini Artt?ran Etmenler 06.02.2012 Oku
11781 Fatih Bayram 06.02.2012 Oku
11780 06.02.2012 Oku
11779 What about Gender Based Pseudonyms in Blogs? (Bloglarda Cinsiyet Belirleyici Takma

Adlar)
06.02.2012 Oku
11778 Death in the Novel ?Die Steinesammlerin? of Gert Heidenreich 06.02.2012 Oku
11777 06.02.2012 Oku
11776 06.02.2012 Oku
11775 Op Sanat ve Dijital Teknolojinin Kullan?m? 06.02.2012 Oku
11774 Canan Muter 06.02.2012 Oku
11773 06.02.2012 Oku
11772 06.02.2012 Oku
11771 06.02.2012 Oku
11770 06.02.2012 Oku
11769 06.02.2012 Oku
11768 ?lknur Mavi? 06.02.2012 Oku
11767 06.02.2012 Oku
11766 06.02.2012 Oku
11765 06.02.2012 Oku
11764 06.02.2012 Oku
11763 06.02.2012 Oku
11762 Cengiz Hakan Ayd?n 06.02.2012 Oku
11761 Semra Akdemir 06.02.2012 Oku
11760 06.02.2012 Oku
11759 Bilal K?rk?c? Foreign Language-Medium Instruction and Bilingualism: The Analysis of a Myth 06.02.2012 Oku
11758 06.02.2012 Oku
11757 H. Ferhan Odaba?? 06.02.2012 Oku
11756 06.02.2012 Oku
11755 Figen Furtuna Erdo?du 06.02.2012 Oku
11754 Esra Yakut 06.02.2012 Oku
11753 06.02.2012 Oku
11752 06.02.2012 Oku
11751 06.02.2012 Oku
11750 Dilek Erba? 06.02.2012 Oku
11749 06.02.2012 Oku
6909 26.04.2010 Oku