Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15020 01.06.2012 Oku
13585 Zeynep Erk Emeksiz 09.04.2012 Oku
13628 Zeynep Akdeniz 11.04.2012 Oku
13555 08.04.2012 Oku
13549 Zeren Tan?nd? Sultanlar, ?airler ve ?mgeler: ?ehname-i Firdevsi'nin Mukaddimesinin Resimleri 08.04.2012 Oku
7983 03.11.2010 Oku
14990 Zeki Uyan?k 01.06.2012 Oku
10312 Zekeriyya Uluda? 02.12.2011 Oku
13557 Kutadgu Bilig'de Toplumsal Kabul ve Geleneklerden Yans?malar 08.04.2012 Oku
8050 10.11.2010 Oku
13601 10.04.2012 Oku
13853 Z. Do?an Koreli 20.04.2012 Oku
15029 Geleneksel kad?n giyimi tekni?inde modan?n etkisi 01.06.2012 Oku
8062 10.11.2010 Oku
7898 19.10.2010 Oku
13580 Yuri Tambovtsev 09.04.2012 Oku
7997 Yunus Balc? O?uz Atay'?n Romanlar?nda Kahramanlar 03.11.2010 Oku
10311 Yunus Alyaz 02.12.2011 Oku
7933 Yunus Alyaz 22.10.2010 Oku
7821 Yunus Alyaz 14.10.2010 Oku
8334 Yonca Anzerlio?lu 20.01.2011 Oku
10457 Yi?it Bener 13.12.2011 Oku
13870 Ye?im Aksan Aspectual Properties of Turkish Denominal Verbs 20.04.2012 Oku
13583 Ye?im Aksan 09.04.2012 Oku
7804 Yavuz Kartall?o?lu 14.10.2010 Oku
12002 Ya?ar Tonta 10.02.2012 Oku
11972 Ya?ar Tonta 09.02.2012 Oku
8039 Ya?ar Semiz 10.11.2010 Oku
7956 02.11.2010 Oku
13616 Latent semantic analysis: An analytical tool for second language writing assessment 11.04.2012 Oku
13595 10.04.2012 Oku
7867 Yakup Karasoy 18.10.2010 Oku
13631 11.04.2012 Oku
13579 Yadigar E?it 09.04.2012 Oku
13632 11.04.2012 Oku
13855 20.04.2012 Oku
15032 01.06.2012 Oku
13610 ?ki Fetih Destan?nda De?erlerin ??leni?i 10.04.2012 Oku
13831 20.04.2012 Oku
13826 20.04.2012 Oku
7875 K?r?m Tatarcas?nda ?kilemeler 18.10.2010 Oku
12084 Umut Al 10.02.2012 Oku
12078 Umut Al 10.02.2012 Oku
12044 Umut Al 10.02.2012 Oku
12003 Umut Al 10.02.2012 Oku
11980 Umut Al 09.02.2012 Oku
11971 Umut Al 09.02.2012 Oku
11963 Umut Al 09.02.2012 Oku
11957 Umut Al 09.02.2012 Oku
10459 Umut Al 13.12.2011 Oku
15073 07.06.2012 Oku
11974 09.02.2012 Oku
13613 Turgut Baydar 10.04.2012 Oku
13584 Turgay Sebzecio?lu 09.04.2012 Oku
13819 Tuncay Ceylan 20.04.2012 Oku
7995 Tuna Ertem 03.11.2010 Oku
15076 07.06.2012 Oku
15027 01.06.2012 Oku
7953 Timur B. Davletov 02.11.2010 Oku
13840 20.04.2012 Oku
13872 20.04.2012 Oku
13874 Talat Akaslan 21.04.2012 Oku
13577 Talat Akaslan 09.04.2012 Oku
7880 Tahir Balc? 19.10.2010 Oku
7840 Tahir Balc? 14.10.2010 Oku
13876 A Relevance-Theoretic Approach to Word Meaning: An Investigation Within the Context of

"Kar??" a Poem by O.Veli Kan?k
21.04.2012 Oku
7893 The Modal Adverbs "Mutlaka" and "Kesinlikle" in the Context of Directives and Deontic

Modality in Turkish
19.10.2010 Oku
8058 ?erafettin Turan 10.11.2010 Oku
8041 ?arika Gedikli Berber 10.11.2010 Oku
13817 ?stanbul'da bir Alman filozof: Hans Reichenbach (1891-1953) 20.04.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]