Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15558 S. Yeşim Ferendeci Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su i ve Merhametsiz Yaşam Adlı Eseri 13.07.2012 Oku
15557 Mustafa Uyar İlhanlı (İran Moğolları) Ordusunda Hiyerarşi: Askerî Yetkililer ve Nitelikleri 13.07.2012 Oku
15556 Timur Gültekin Genetik ve Kamusal Alan 13.07.2012 Oku
15555 Ömer Gökçümen Genetik ve Kamusal Alan 13.07.2012 Oku
15554 Baysar Tanıyan Golden Mobius Strip: Lessing’s “The Golden Notebook” As A Fragmented Narrative 13.07.2012 Oku
15553 Cumhur Yılmaz Madran The Heteroglossia in Wuthering Heights 11.07.2012 Oku
15552 Ferhan Karlıdökme Mollaoğlu “Düzmece” Olarak Anılan Mustafa Çelebi Ve Bizans (1415–1416/17) 11.07.2012 Oku
15551 Yasemin Altaylı Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa (1566-1578) 11.07.2012 Oku
15550 Gamze Öksüz Teffi’nin Mizah Anlayışı 11.07.2012 Oku
15549 S. Sevim Çıkrıkçı Die Zusammenfassungsstrategıen Der Bilingualen Und Monolingualen Schüler (Innen) 11.07.2012 Oku
15548 Kemal Tuzcu Hudbe B. El-Haşrem El-‘Uzrî 11.07.2012 Oku
15547 D. Çiğdem Ünal Theoretische Grundlagen Der Fremdsprachlichen Literaturdidaktik 11.07.2012 Oku
15546 Gül Büyü Sartrean Look in The Zoo Story And A Delicate Balance 11.07.2012 Oku
15545 Malgorzata M. Gajda Bolesław Prus’un “Taş Bebek” Adlı Yapıtı Çerçevesinde Polonya Edebiyatında Realizm 11.07.2012 Oku
15544 Zeynep Z. Atayurt Under The Polyphony of Voices: A Bakhtinian Reading of Iris Murdoch’s Under The Net 11.07.2012 Oku
15543 Ü. Fafo Telatar Propemptikon ve Epibaterion Dizeleri 11.07.2012 Oku
15542 Devrim Kılıçer Bakire Yeni Dünya ve Kapsamlamanın Mantığı 11.07.2012 Oku
15541 Ebru Balamir İtalyan Yazarı Luigi Pirandello’nun Tiyatroya Bakışı 11.07.2012 Oku
15540 Ülker Öktem Felsefe - Edebiyat Etkileşimi: Felsefî Roman 11.07.2012 Oku
15539 Nazan Tutaş Style and The Creative Use of Language in Advertisements 11.07.2012 Oku
15538 Damla Demirözü İzmir Yangını ve Çağrıştırdıkları Üzerine 11.07.2012 Oku
15537 Gül Tunçel Üsküp Yahya Paşa Camii Haziresindeki Mezartaşları 11.07.2012 Oku
15535 Seda Pekşen Yanıkoğlu The Role of Imagination and of The Confusion of Reality and Imagination in The

Predicament of Jim in Conrad’s Lord Jim and of Emma in Flaubert’s Madame Bovary
10.07.2012 Oku
15534 Gülhan Kırilen Tang Dönemi Şiiri: Üç Şiir, Üç Şair; Li Bai, Lu Zhaolın ve Shi Juanwu 10.07.2012 Oku
15533 M. Ayça Vurmay Edebiyat, Coğrafya Ve Uzam: Hardy’nin Yuvaya Dönüş Adlı Romanı 10.07.2012 Oku
15532 Volkan Özteke Türkiye’de Halkbiliminin Mimarları 10.07.2012 Oku
15531 Özer Soysal Osmanlı’da Neler Okundu, ‘Kütüphane Kurumu’ Nasıl Algılandı, Kurumlaşan ‘Gelenek’ Yoksa ‘Kütüphane

Kültürü’ müydü?
10.07.2012 Oku
15530 Çağatay Aşkit Roma’nın Günahkar Consul’ü: Gaius Flaminius 07.07.2012 Oku
15529 Zeynep Z. Atayurt Virginia Woolf, Orlando ve İstanbul 07.07.2012 Oku
15528 Semine İmge Azertürk Çin Yazısının Tarihçesi ve Çincede Sözcük Türetme Yolları 07.07.2012 Oku
15527 Taner Can In Search of The Uncanny in The Narratives of The Great War 07.07.2012 Oku
15526 H. Derya Can Bir Hint Dramı: Malavikagnimitra 07.07.2012 Oku
15525 Mevlüde Zengin Joseph Conrad’ın Casus Adlı Romanında Anarşizm ve Yıkımı 07.07.2012 Oku
15524 Seda Köycü Czesław Milosz’un şiiri 07.07.2012 Oku
15523 Ali Akbar Keivanfar Relations of sufism and the religions of manliness, malamatieh and ghalandarieh 07.07.2012 Oku
15522 Zerrin Eren Karnavalesk roman örneği olarak Ayfer Tunç’un Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa

Tarihi
07.07.2012 Oku
15521 H. Derya Can Krishna’nın Bakâsura’yı öldürmesi 07.07.2012 Oku
15520 Can Bulut Jön Türkler ve Genç Almanlar 07.07.2012 Oku
15519 Sabrina Baghzou The effects of content feedback on students’ writing 07.07.2012 Oku
15518 Seriye Sezen Bir Türk Sinologun gözünden devrim öncesinin Cin’i: “Eski Cin’den Notlar” 07.07.2012 Oku
15517 İlhan Karasubaşı Sicilya Sanat Şiiri’nden Boccaccio’ya kadın kavramı 07.07.2012 Oku
15516 Derya Perk Er Das Deutschlandbild in Ahmet Haşims “Frankfurter Reisebericht” 06.07.2012 Oku
15515 Seda Köycü Polonya şiirinde aşkın serüveni -I Orta Çağ’dan Realizm’e 06.07.2012 Oku
15514 Mehmet Şükrü Nar Tıbbi antropoloji: akraba evliliklerinin patolojik etkileri 06.07.2012 Oku
15513 Çağrı Eroğlu La naissance de l’auteur: jours de l’an d’Hélène Cixous 06.07.2012 Oku
15512 Asuman Belen Özcan V.S. Naipaul’un yarım hayat’ında kimlik arayışının anlambilimsel ve anlatıbilimsel izleri

06.07.2012 Oku
15511 Zafer Karademir Ulema, göç ve devlet: Kırım Harbi’nden sonra Osmanlı Ülkesine göç eden ulemanın iskanına

dair bazı bilgiler
06.07.2012 Oku
15510 Ahmet Yüksel Ulema, göç ve devlet: Kırım Harbi’nden sonra Osmanlı Ülkesine göç eden ulemanın iskanına dair

bazı bilgiler
06.07.2012 Oku
15509 Sengün M. Acar Vanleene Wilhelm Dilthey’da “anlama” uzerine 06.07.2012 Oku
15508 Hale Toledo Şili’nin ilk Nobel Ödülü alan ozanı Gabriela Mistral 06.07.2012 Oku
15507 Banu Alan Sümer Erken Alman romantiklerinin aydınlanma’ya ilişkin tutumları üzerine 06.07.2012 Oku
15506 Aymil Doğan Andaş çeviriye Anokhin’in işlevsel sistem kuramı ve Chernov’un etkinlik kuramı kapsamında

yaklaşım
06.07.2012 Oku
15505 Burcu Canar Maurice Blanchot düsüncesi’nde sessizliği yazıya çekmek 06.07.2012 Oku
15504 Derya Silibolatlaz-Baykara Faunal studies on Byzantine City of the Amorium 06.07.2012 Oku
15503 Gülhan Kırilen Eski Çin metinlerinde yer-gök ve yabancılar 06.07.2012 Oku
15502 Ahmet Cüneyt Gültekin Levinas İle Buber: Ben, Sen ve Baskası 06.07.2012 Oku
15501 Mutlu Er Das Türken- Und Türkeibild In Helmuth Graf Von Moltkes Briefen (1835-1839) 06.07.2012 Oku
11648 Erinç Özdemir Henrik Ibsen’in Modernizmi 02.02.2012 Oku
11647 Malik Yılmaz Enformasyon ve Bilgi Kavramları Bağlamında Enformasyon Yönetimi ve Bilgi Yönetimi 02.02.2012 Oku
11646 Halil İbrahim Usta Firdevsî-i Rûmî’nin Bir Münazarası 02.02.2012 Oku
11645 S. Yeşim Ferendeci Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su İ ve Merhametsiz Yaşam Adlı Eseri 02.02.2012 Oku
11644 Mustafa Uyar İlhanlı (İran Moğolları) Ordusunda Hiyerarşi: Askerî Yetkililer ve Nitelikleri 02.02.2012 Oku
11643 Gülseren Halıcı İlerici Hareket Öykücülüğünde Ana Temalar 02.02.2012 Oku
11642 Cengiz Çetin Türk Düğün Gelenekleri ve Kutsal Evlilik Ritüeli 02.02.2012 Oku
11641 Hüseyin Kandemir Destansı Bir Roman “Durgun Don” ve Bir Yıkımın İzleri: Devrim, Savaş, Ölüm 02.02.2012 Oku
11640 Dilek İnan Theatre For Reconciliation: David Hare’s “Via Dolorosa” 02.02.2012 Oku
11639 Hülya Kaya Sender und Empfänger: Textexterne Faktoren in der Übersetzung 02.02.2012 Oku
11638 Sıla Şenlen Bernard Shaw’ın Pygmalıon Adlı Oyununda Dil, Eğitim ve Toplumsal Sınıf İlişkisi 02.02.2012 Oku
11637 Hüseyin Mevsim Eski Bulgar Yazarı Konstantin Kosteneçki ve İlk Slav Grameri 02.02.2012 Oku
11636 Hakan Anameriç Türkiye’de Devlet Yayınlarının Bibliyografik Denetimi ve Devlet Yayınları Bibliyografyası 02.02.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]