Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15558 13.07.2012 Oku
15557 Mustafa Uyar 13.07.2012 Oku
15556 Genetik ve Kamusal Alan 13.07.2012 Oku
15555 Genetik ve Kamusal Alan 13.07.2012 Oku
15554 13.07.2012 Oku
15553 The Heteroglossia in Wuthering Heights 11.07.2012 Oku
15552 11.07.2012 Oku
15551 11.07.2012 Oku
15550 11.07.2012 Oku
15549 11.07.2012 Oku
15548 Kemal Tuzcu 11.07.2012 Oku
15547 Theoretische Grundlagen Der Fremdsprachlichen Literaturdidaktik 11.07.2012 Oku
15546 Sartrean Look in The Zoo Story And A Delicate Balance 11.07.2012 Oku
15545 Malgorzata M. Gajda 11.07.2012 Oku
15544 Zeynep Z. Atayurt 11.07.2012 Oku
15543 Propemptikon ve Epibaterion Dizeleri 11.07.2012 Oku
15542 11.07.2012 Oku
15541 Ebru Balamir 11.07.2012 Oku
15540 11.07.2012 Oku
15539 Style and The Creative Use of Language in Advertisements 11.07.2012 Oku
15538 11.07.2012 Oku
15537 11.07.2012 Oku
15535 10.07.2012 Oku
15534 10.07.2012 Oku
15533 10.07.2012 Oku
15532 10.07.2012 Oku
15531 10.07.2012 Oku
15530 07.07.2012 Oku
15529 Zeynep Z. Atayurt 07.07.2012 Oku
15528 07.07.2012 Oku
15527 Taner Can In Search of The Uncanny in The Narratives of The Great War 07.07.2012 Oku
15526 H. Derya Can 07.07.2012 Oku
15525 07.07.2012 Oku
15524 07.07.2012 Oku
15523 Ali Akbar Keivanfar Relations of sufism and the religions of manliness, malamatieh and ghalandarieh 07.07.2012 Oku
15522 Zerrin Eren 07.07.2012 Oku
15521 H. Derya Can 07.07.2012 Oku
15520 Can Bulut 07.07.2012 Oku
15519 Sabrina Baghzou 07.07.2012 Oku
15518 Seriye Sezen 07.07.2012 Oku
15517 07.07.2012 Oku
15516 Derya Perk Er 06.07.2012 Oku
15515 06.07.2012 Oku
15514 06.07.2012 Oku
15513 06.07.2012 Oku
15512 06.07.2012 Oku
15511 Zafer Karademir 06.07.2012 Oku
15510 06.07.2012 Oku
15509 06.07.2012 Oku
15508 Hale Toledo 06.07.2012 Oku
15507 06.07.2012 Oku
15506 06.07.2012 Oku
15505 Burcu Canar 06.07.2012 Oku
15504 Derya Silibolatlaz-Baykara Faunal studies on Byzantine City of the Amorium 06.07.2012 Oku
15503 06.07.2012 Oku
15502 06.07.2012 Oku
15501 Mutlu Er 06.07.2012 Oku
11648 02.02.2012 Oku
11647 02.02.2012 Oku
11646 02.02.2012 Oku
11645 02.02.2012 Oku
11644 Mustafa Uyar 02.02.2012 Oku
11643 02.02.2012 Oku
11642 02.02.2012 Oku
11641 02.02.2012 Oku
11640 02.02.2012 Oku
11639 02.02.2012 Oku
11638 02.02.2012 Oku
11637 02.02.2012 Oku
11636 02.02.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]