Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12102 Hamid Darvish Intellectual Freedom and Libraries: A Quantitative Discourse Analysis 10.02.2012 Oku
12101 Özgür Külcü İlk ve Orta Öğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye'deki Durum 10.02.2012 Oku
12100 Deniz Tümer İlk ve Orta Öğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye'deki Durum 10.02.2012 Oku
12099 Bülent Yılmaz Türkiye'nin Bilgi Toplumu Politikasında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım 10.02.2012 Oku
11995 Alan Gilchrist Web 2.0. Örgütlerde Etkili Bir Şekilde Kullanılabilir mi? 09.02.2012 Oku
11986 Mehmet Atılgan Antik Çağın En Önemli Yazı Malzemesi: Papirüs 09.02.2012 Oku
11970 Başak Bulgun Avrupa Birliği Bilgi ve Kültür Politkaları İçinde Kütüphanelerin Rolü 09.02.2012 Oku
11969 M. Ender Arkun Türkiye İçin Enformasyon Politikasının Ana Ögeleri Neler Olmalıdır? 09.02.2012 Oku
11956 Altan Çolakkol İnternet’te Bilgi Arama Stratejileri ve Bilgiye Erişim 09.02.2012 Oku
11955 Elif Erbil İnternet’te Bilgi Arama Stratejileri ve Bilgiye Erişim 09.02.2012 Oku
11954 Ann Hanlon Brief Introduction to Metadata 09.02.2012 Oku
11953 Elif Aytek Kaynak Elektronik Kaynakların Bibliyografik Kontrolü ve Metadata 09.02.2012 Oku
11952 Umut Al Metadata Kavramı 09.02.2012 Oku
11951 Mehmet Emin Küçük Metadata Kavramı 09.02.2012 Oku
11950 Bülent Yılmaz Çocuk Kitaplarında Dil Sorunu 09.02.2012 Oku
11949 Nazmiye Özkan Çocuk Kitaplarında Dil Sorunu 09.02.2012 Oku
11948 Sekine Karakaş Türk Kütüphaneciliğine Bir Amerikan Sisteminin Kazandırılması: Dewey Onlu Sınıflama 09.02.2012 Oku
11947 Mesut Yalvaç Web’de Enformasyon Okur Yazarlığı 09.02.2012 Oku
11938 Alan Gilchrist Terminology overload? 09.02.2012 Oku
11937 Alan Hopkinson Joined-up Library and Information Services in the University of the 21st Century 09.02.2012 Oku
11931 Serap Kurbanoğlu Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasının Önemi ve Okul

Kütüphanecilerinin Bu Alandaki Rolü
08.02.2012 Oku
11930 Seleney Aytaç Elektronik Bilgi Kaynakları ve Bibliyografik Atıflar 08.02.2012 Oku
11929 Jane Ann Lindley Strategic Issues in Electronic Librarianship 08.02.2012 Oku
11928 Hatice Kübra Bahşişoğlu Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerine Ait Web Sitelerinin İçerik Açısından

Değerlendirilmesi
08.02.2012 Oku
11927 Umut Al Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerine Ait Web Sitelerinin İçerik Açısından Değerlendirilmesi 08.02.2012 Oku
11926 Bülent Yılmaz Viyana İlkokullarında Okuyan Türk Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları

Üzerine Bir Araştırma
08.02.2012 Oku
11925 Nazan (Özenç) Uçak Sosyal Bilimler ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı 08.02.2012 Oku
11924 Nevin Selçuk Elektronik Bilgi Kaynakları İçin Entelektüel Mülkiyet Hakları, Dijital İçerik Hakları,

Düzenleme Sistemleri, Dijital Ödeme Sistemleri
08.02.2012 Oku
11923 Yurdagül Ünal Elektronik Bilgi Kaynakları İçin Entelektüel Mülkiyet Hakları, Dijital İçerik Hakları,

Düzenleme Sistemleri, Dijital Ödeme Sistemleri
08.02.2012 Oku
11922 Cyntia Borys İnternet : Kütüphaneciler ve Bilgi Profesyonelleri için Notlar 08.02.2012 Oku
11921 Nazan (Özenç) Uçak Bilgi üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım 08.02.2012 Oku
11920 Nilüfer Tuncer Cumhuriyetin 75. Yılında Çocuk Yayınlarının Durumu 08.02.2012 Oku
11919 Yaşar Tonta Elektronik Yayıncılıkta Son Gelişmeler 08.02.2012 Oku
11918 Hayri Sever Kaynak Keşfi Yeteneğinin Artırılması İçin İnternet Kaynaklarının İçeriklerinin Standart

Biçimde Tanımlanması
08.02.2012 Oku
11917 Baha Olgun Kaynak Keşfi Yeteneğinin Artırılması İçin İnternet Kaynaklarının İçeriklerinin Standart Biçimde

Tanımlanması
08.02.2012 Oku
11916 Ahmet Çelik Üniversite Kütüphanelerin Geleceği 08.02.2012 Oku
11915 İrfan Çakın Üniversitelerimizin Bilgiye Erişim Sorunları ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 08.02.2012 Oku
11914 Ramazan Acun Internet ve Telif Hakları 08.02.2012 Oku