Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11748 06.02.2012 Oku
11747 Cevat Alkan 06.02.2012 Oku
11746 06.02.2012 Oku
11745 Cevat Geray 06.02.2012 Oku
11744 06.02.2012 Oku
11743 06.02.2012 Oku
11742 Cevat Alkan 06.02.2012 Oku
11741 Mahmut Adem 06.02.2012 Oku
11740 Niyazi Karasar 06.02.2012 Oku
11739 06.02.2012 Oku
11738 Mine Tan 06.02.2012 Oku
11737 06.02.2012 Oku
11736 06.02.2012 Oku
11735 06.02.2012 Oku
11734 06.02.2012 Oku
11733 Enise Kantemir 06.02.2012 Oku
11732 06.02.2012 Oku
11731 Francis Clark Zeka 06.02.2012 Oku
11730 Mahmut Tezcan 06.02.2012 Oku
11729 06.02.2012 Oku
11728 Cahit Kavcar 06.02.2012 Oku
11727 Niyazi Karasar 06.02.2012 Oku
11726 06.02.2012 Oku
11725 06.02.2012 Oku
11724 M. Blaug 06.02.2012 Oku
11723 Paul R. Pierce 06.02.2012 Oku
11722 Cevat Alkan 06.02.2012 Oku
11721 Mahmut Tezcan 06.02.2012 Oku
11720 Cahit Kavcar 06.02.2012 Oku
11719 06.02.2012 Oku
11718 06.02.2012 Oku
11717 06.02.2012 Oku
11716 06.02.2012 Oku
11715 06.02.2012 Oku
11714 Cevat Geray 06.02.2012 Oku
11713 06.02.2012 Oku
11712 A.K.C. Ottaway 06.02.2012 Oku
11711 06.02.2012 Oku
11710 Cahit Kavcar 06.02.2012 Oku
11709 Cevat Geray 06.02.2012 Oku
11708 Jean Piaget ve Temel Kuramsal Fikirleri 06.02.2012 Oku
11707 06.02.2012 Oku
11706 06.02.2012 Oku
11705 Cevat Geray 06.02.2012 Oku
11704 Cahit Kavcar 06.02.2012 Oku
11703 Mahmut Tezcan 06.02.2012 Oku
11702 06.02.2012 Oku
11699 06.02.2012 Oku
11698 06.02.2012 Oku
11697 06.02.2012 Oku
11696 Mahmut Tezcan 06.02.2012 Oku
11695 06.02.2012 Oku
11694 06.02.2012 Oku
11693 Suut Kemal Yetkin 06.02.2012 Oku
11692 John K. Friesen 06.02.2012 Oku
11691 A. H. Halsey 06.02.2012 Oku
11690 G. E. Smith 06.02.2012 Oku
6411 16.03.2010 Oku
6410 16.03.2010 Oku
6409 Meral Tekin 16.03.2010 Oku
6408 16.03.2010 Oku
6345 Mahmut Tezcan 10.03.2010 Oku
6076 24.02.2010 Oku
5821 Canan Aslan An Analysis of Various Pieces on Children Literature in Turkish on the Issue of Children-Adult

Conflicts
04.01.2010 Oku