Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11913 Ayfer Altay Simultane Çeviri Eğitiminde Bir Yöntem 08.02.2012 Oku
11912 İsmail Boztaş Çevirinin Yabancı Dil Öğretimi ve Dil Öğretim Programlarındaki Yeri 08.02.2012 Oku
11911 Joshua Bear Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Çeviri Derlerinin Yeri 08.02.2012 Oku
11910 Nail Bezel An Outline for a Notation of Sentence Analysis as a Step and Visual Aid to Translation 08.02.2012 Oku
11909 Nedret Pınar Prof. Dr. Burhanettin Batıman’ın Friedrich Schiller’den Yapmış Olduğu “Der Handschuh” (Eldiven)

ve “Die Bürgschaft” (Rehine) Adlı Balad Çevirilerinin Çağdaş Çeviri Kuramları Açısından Değerlendirilmesi
08.02.2012 Oku
11908 Ali Demir Şiir Çevirilerinde Ses ve İmge Sorunları 08.02.2012 Oku
11907 Piott Kuhiwczak Polysytems Theory and the Multifunctional Role of Literary Translation 08.02.2012 Oku
11906 Evin Noyan Hardy Çevirileri Üzerine Bazı Görüşler 08.02.2012 Oku
11905 Armağan Ethemoğlu Yazınsal Çeviride Sanatsal Eşdeğerlilik Sorunu 08.02.2012 Oku
11904 Mehmet Demirezen Çeviride Kayıplar Sorunu 08.02.2012 Oku
11903 Gül Durmuşoğlu Metin Dilbilim, Çeviri Süreci ve Çeviri Değerlendirmesi 08.02.2012 Oku
11902 Cengiz Tosun Çeviride Anlam Boyutu 08.02.2012 Oku
11901 Semiramis Kantel Yananlam ve Çeviri 08.02.2012 Oku
11900 Wolf König Külltürlerarası İletişimde Mütercimin Rolü 08.02.2012 Oku
11899 Yusuf Eradam Nasıl Çevirsem De Kuramsızlığı Kurumlaştırsam 08.02.2012 Oku
11898 Faruk Türker Bilgisayarlı Çeviriye Doğru 08.02.2012 Oku
11897 Ayhan Sezer Bilgisayarlı Çeviri Mümkün Müdür? 08.02.2012 Oku
11896 Berrin Karayazıcı AT Antlaşma ve Anlaşma Metinleri Çevirisinde Karşılaşılan Güçlükler ve Yöntemler 08.02.2012 Oku
11895 Işın Bengi TV-Film Çevirileri: Çağdaş Çeviri Kuramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme 08.02.2012 Oku