Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
16165 Bilginer Onan Dil eğitiminin dil bilimsel temelleri: Ferdinand de saussure'ün genel dilbilim kuramında dil eğitimiyle ilgili bulgular 23.10.2012 Oku
15364 Buket Akkoyunlu Maggie Mcvay Lynch öğrenme stili envanterinin Türkçe'ye uyarlanma çalışması 27.06.2012 Oku
15363 Gökhan Dağhan Maggie Mcvay Lynch öğrenme stili envanterinin Türkçe'ye uyarlanma çalışması 27.06.2012 Oku
15078 Nebahat Oran Arslan Kars'ta yerel basın (1929-1964) 07.06.2012 Oku
15077 Evrim ölçer Üzümcü Bize bir masal anlat İstanbul: masalını yitiren kent ve kültür erozyonu 07.06.2012 Oku
15076 Tuğçe Erdal Erkek ağızlı türkülerde kadın imajı 07.06.2012 Oku
15075 Cemal Güzel Emilé Meyerson'ın bilim tasarımı 07.06.2012 Oku
15074 Ahmet Şamil Gürler 1893 Şikago Dünya fuarı'nda Osmanlı hipodrumu ve şirket-i hamidiye 07.06.2012 Oku
15073 Tülin Arseven Meşa Selimoviç'in derviş ve ölüm adlı romanında ölüm olgusu 07.06.2012 Oku
15072 Soyalp Tamçelik Kıbrıs'ta kurulan askeri ittifaklar ve özellikleri 07.06.2012 Oku
15071 Ahmet Gözlü Geç bronz döneminde Kıbrıs-myken (akha) İlişkileri* 07.06.2012 Oku
15070 Müge Demir Gündelik yaşamda selamlaşma ve yemek görgü kurallarının toplumlardaki farklılaşması 07.06.2012 Oku
15069 Gülnaz Kurt Televizyon dizilerinin iletişimsel ve dilbilimsel işlevleri 07.06.2012 Oku
15068 Kadriye Türkan Giyim kuşamla ilgili tespitler: Atatürk'ün giysi tercihleri üzerine bir değerlendirme 07.06.2012 Oku
15067 Ozan Tunca Devlet konservatuvarı oyunculuk sanat dalı özel yetenek sınavlarının müziksel işitme ve şan

boyutu için bir test geliştirme çalışması
07.06.2012 Oku
15066 Mustafa Kol Absürd bir tiyatro dili: Jean Tardieu, "Gişe" 07.06.2012 Oku
15065 Safiye Ateş Julian Steward ve Karl Wittfogel ilişkisi: antropolojik bir inceleme 07.06.2012 Oku
15064 F. Gülay Mirzaoğlu Macar baladlarında Türk imgesi 07.06.2012 Oku
15063 Banu Öztürk 1908 meşrutiyeti ve müzik 07.06.2012 Oku
15062 Medine Sivri Gülsüm Cengiz'in şiirlerinde mitlerin izi 07.06.2012 Oku
15061 Ersin Teres Salır Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde çokluk, iyelik ve soru ekleri 07.06.2012 Oku
15060 Meryem Bulut Mardin'de evlilikler 07.06.2012 Oku
15059 Hatice Öz An analysis of interactivty possibities in online journalism 07.06.2012 Oku
15058 İlker Özdemir Kültürel iletişimin önemi 06.06.2012 Oku
15057 Fesun Koşmak Alman yazar Heinrich Böll'ün kısa hikayelerinde II. Dünya savaşı'nın izleri 06.06.2012 Oku
15054 Can İleri Eskişehir ağızlarından Türkiye Türkçesinin söz varlığına katkılar 05.06.2012 Oku
15053 Ayten Er Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Ölüm I-II ile Otuz beş yaş' şiirlerinin göstergebilimsel

çözümlemesi
05.06.2012 Oku
15052 Selma Elyıldırım Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Ölüm I-II ile Otuz beş yaş' şiirlerinin göstergebilimsel

çözümlemesi
05.06.2012 Oku
15051 Birsen Karaca Oğuz Atay'ın yarattığı tutunamayanlar tipinin evrensel genleri (tutunamayanlar'ın Rus

edebiyatındaki gereksiz insan ve küçük insan tipleriyle akrabalıkları)
05.06.2012 Oku
15050 Sezai Coşkun Sabahattin Kudret Aksal'ın hikayelerinde temel izlekler ve çeşitli meseleleriyle 'Küçük

insan'
05.06.2012 Oku
15049 Müge Aktan Yılmaz Sembolik ve gerçek anlamlarıyla türkü metinlerine yansıyan hayvanlar 05.06.2012 Oku
15048 Refiye Okuşluk Şenesen Türk halk kültüründe bolluk ve bereketle ilgili inanç ve uygulamalarda eski Türk

kültürü izleri
05.06.2012 Oku
15047 Can Cengiz Tarihsel sosyolojide yöntemi bulmak ya da Doğan Ergun üzerine bir deneme 05.06.2012 Oku
15046 Seçkin Aydın Türkçe kavramının metaforik algılanma biçimleri 05.06.2012 Oku
15045 Mevlüt Özhan Cumhuriyet döneminin büyük karagöz sanatçısı: Hayali Küçük Ali 05.06.2012 Oku
15044 Kenan Öncü The soul is the most effective among the poisons: Karl-Heinz Otts's novel named as "Endlich

stille"
05.06.2012 Oku
15043 Eunkyung Oh Cumong (Kore) ve Alpamış (Özbek) destanlarında kahramanın doğuşu hakkında psikoanalitik bir

değerlendirme
05.06.2012 Oku
15042 Münir Cerrahoğlu Âşıkların sosyokültürel hayattaki yeri ve önemi bir örneklem olarak derdiçok 05.06.2012 Oku
15041 Betül Mutlu 15. Yüzyılda hıtay'da bir Timurlu Sefir: Gıyaseddin Nakkaş'ın hıtay hözlemleri 05.06.2012 Oku
15040 Hüseyin Mevsim Dobri Minkov'un 1870 Yılına Ait Edirne İzlenimleri 05.06.2012 Oku
15039 Mehmet Yılmaz Battal-Nâme, Sasonlu Tavit ve Digenis akritas destanlarındaki kahramanların lord raglan'ın

geleneksel kahraman kalıbına göre değerlendirilmesi
05.06.2012 Oku
15038 Nevin Akkaya Göçle gelen öğrencilere Türkçe öğretirken karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmenlerin

görüşleri (İzmir örneği)
05.06.2012 Oku
15037 Nil Ünsal İspanya'dan bir kara roman: Plenilunio 01.06.2012 Oku
15036 Necmi Akyalçın Türkçe deyimler sözlüklerine alınmış, deyim olmayan kimi söz öbeklerine ilişkin bir

değerlendirme
01.06.2012 Oku
15035 Gülnaz Kurt Turizm ve otelcilik meslek yüksekokullarında hedefe yönelik yabancı dil öğretimi 01.06.2012 Oku
15034 Esra Uslu Kağızmanlı Aşık Cemal hoca'da eğitim 01.06.2012 Oku
15033 Seval Yinilmez Akagündüz Çok yönlü bir fikir adamınnın geçmişe bakışı: Sabahattin Eyuboğlu ve tarih 01.06.2012 Oku
15032 Ümüt Akagündüz Çok yönlü bir fikir adamınnın geçmişe bakışı: Sabahattin Eyuboğlu ve tarih 01.06.2012 Oku
15031 Cumhur Aslan Türk edebiyatında Aydın Sorunsalı:Oya Baydar'da süreklilik, kopuş ve yeniden kurgulama 01.06.2012 Oku
15030 Olcay Öztunalı Kanarya Adalı Şair Andrés Sénchez Robayna'nın şiirinde 'İçselleştirilmiş doğa' 01.06.2012 Oku
15029 Yüksel Şahin Geleneksel kadın giyimi tekniğinde modanın etkisi 01.06.2012 Oku
15028 Okan Alayi Yusuf ve Züleyha hikayesinin epizot tahlili ve motif yapısı 01.06.2012 Oku
15027 Tolgahan Çoğulu Klasik gitar için yapılmış türkü düzenlemelerinde ve bestelerde bağlama çalım teknikleri 01.06.2012 Oku
15026 Adem Palabıyık Theodor W. Adorno'da Şen Sanatın Sosyolojisi Üzerine 01.06.2012 Oku
15025 Sezai Coşkun Mehmet Akif'in şiirinde eleştiri vasıtası olarak Hiciv-İroni kullanımı ve eleştiri

konuları
01.06.2012 Oku
15024 Meryem Kaçan Erdoğan Tereke kayıtlarına göre XVIII. yüzyılın ortalarında rusçuk'ta sosyo-ekonomik ve

kültürel hayat
01.06.2012 Oku
15023 Seyfullah Çevik Stratejik doğal kaynak olarak su ve Türkiye'nin konumunun değerlendirilmesi 01.06.2012 Oku
15022 Muhammed Karataş Stratejik doğal kaynak olarak su ve Türkiye'nin konumunun değerlendirilmesi 01.06.2012 Oku
15021 Alkan Akıncı Leo Brouwer'in bestecilik dili ve dönemleri 01.06.2012 Oku
15020 Zeynep Gülçin Özkişi Leo Brouwer'in bestecilik dili ve dönemleri 01.06.2012 Oku
15019 Ruhi Ayangil Salt devletçilik döneminde radyonun Türk makam müziği yayınları (1936-1964) 01.06.2012 Oku
15018 Esra Berkman Salt devletçilik döneminde radyonun Türk makam müziği yayınları (1936-1964) 01.06.2012 Oku
15017 Durmuş Tatlıoğlu Hindistan'daki tarih ve dini yapıya sosyolojik bir bakış 01.06.2012 Oku
15016 Elif Sanem Güleç Kerem ile Aslı hikayesinin halk hikayeleri motif yapısı bakımından Kerem operasıyla

karşılaştırılması
01.06.2012 Oku
15015 Özlem Ercan Divan şiirinde "Kağıd" redifli gazeller 01.06.2012 Oku
15014 Bekir Biçer Türk tarih yazıcılığının tarihsel gelişimi 01.06.2012 Oku
15013 Ali Budak Karanlık çökerken neredeydiniz romanında " kimlik sorunları " ve kimlik yapıcı bir mekan

olarak İstanbul
01.06.2012 Oku
15012 Mehmet Canatar Osmanlı döneminden kalan İstanbul vakıflarına ait son tahrir defteri 01.06.2012 Oku
15011 Süleyman Berk İstanbul açıkhava hat müzesi (İstanbul kitâbelerinden seçmeler) 01.06.2012 Oku
15010 İsmail Taşpınar Avrupalı seyyahlar gözüyle osmanlı döneminde İstanbul'daki gayrimüslimler ve dinî

hayatlarına dair tespitler: xvı - xıx. yüzyıllar arası
01.06.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]