Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
474 12.01.2007 Oku
2379 11.12.2007 Oku
7784 11.10.2010 Oku
7788 13.10.2010 Oku
7789 Ruhi Kara 13.10.2010 Oku
7790 13.10.2010 Oku
7791 13.10.2010 Oku
7792 13.10.2010 Oku
7793 13.10.2010 Oku
7795 Ece Korkut 13.10.2010 Oku
7798 Oktay Saydam 14.10.2010 Oku
7799 14.10.2010 Oku
7803 14.10.2010 Oku
7804 14.10.2010 Oku
7805 14.10.2010 Oku
7806 Nurhayat Atan 14.10.2010 Oku
7807 14.10.2010 Oku
7809 14.10.2010 Oku
7811 14.10.2010 Oku
7812 14.10.2010 Oku
7813 14.10.2010 Oku
7821 Yunus Alyaz 14.10.2010 Oku
7822 14.10.2010 Oku
7823 14.10.2010 Oku
7824 14.10.2010 Oku
7825 14.10.2010 Oku
7826 14.10.2010 Oku
7827 14.10.2010 Oku
7831 14.10.2010 Oku
7832 14.10.2010 Oku
7833 14.10.2010 Oku
7834 Canan Aslan 14.10.2010 Oku
7835 Vocabulary Teaching 14.10.2010 Oku
7837 M. Z. Zekiyev 14.10.2010 Oku
7838 Bilal Aktan 14.10.2010 Oku
7839 14.10.2010 Oku
7840 14.10.2010 Oku
7842 14.10.2010 Oku
7844 Rafael Carpintero Ortega 14.10.2010 Oku
7845 Ferhat Karabulut 14.10.2010 Oku
7847 15.10.2010 Oku
7848 Ali Berat Alptekin 15.10.2010 Oku
7850 15.10.2010 Oku
7851 15.10.2010 Oku
7853 15.10.2010 Oku
7854 15.10.2010 Oku
7855 15.10.2010 Oku
7857 M. JA. Zonrnickaja 15.10.2010 Oku
7858 15.10.2010 Oku
7859 18.10.2010 Oku
7860 18.10.2010 Oku
7861 18.10.2010 Oku
7864 18.10.2010 Oku
7865 Kubilay Aktulum 18.10.2010 Oku
7867 Yakup Karasoy 18.10.2010 Oku
7868 Orhan Yavuz 18.10.2010 Oku
7869 Sema Aslan 18.10.2010 Oku
7870 Nurhayat Atan 18.10.2010 Oku
7873 18.10.2010 Oku
7874 18.10.2010 Oku
7875 18.10.2010 Oku
7876 18.10.2010 Oku
7878 19.10.2010 Oku
7879 19.10.2010 Oku
7880 19.10.2010 Oku
7881 19.10.2010 Oku
7882 19.10.2010 Oku
7883 19.10.2010 Oku
7884 19.10.2010 Oku
7885 19.10.2010 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]