Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
21398 Osman Karatay 08.10.2019 Oku
21397 08.10.2019 Oku
21396 Giray Saynur Bozkurt 08.10.2019 Oku
21395 08.10.2019 Oku
21394 08.10.2019 Oku
21393 08.10.2019 Oku
21392 Osman Karatay 08.10.2019 Oku
21391 Tudora Arnaut 08.10.2019 Oku
21390 Sultan Tulu 08.10.2019 Oku
21389 08.10.2019 Oku
21388 08.10.2019 Oku
21387 08.10.2019 Oku
21386 08.10.2019 Oku
21385 08.10.2019 Oku
21384 Feridun Tekin 08.10.2019 Oku
21383 Beyhan Kesik 08.10.2019 Oku
21382 08.10.2019 Oku
21381 Omeljan Pritsak (1915-2006) 08.10.2019 Oku
21321 Ercan Alkaya 26.05.2019 Oku
21320 26.05.2019 Oku
21319 Osman Fikri Sertkaya 26.05.2019 Oku
21318 Adile M. Emirova 26.05.2019 Oku
21317 Mehmet Dursun Erdem 26.05.2019 Oku
21316 26.05.2019 Oku
21315 Mehmet Bilgin 26.05.2019 Oku
21314 Ahmet Cahit Haksever 26.05.2019 Oku
21313 26.05.2019 Oku
21312 Esra Demir 26.05.2019 Oku
21311 Mehmet Dursun Erdem 26.05.2019 Oku
21310 26.05.2019 Oku
21304 26.05.2019 Oku
21301 Fuzuli Bayat 12.05.2019 Oku
21300 Selahattin Tozlu 12.05.2019 Oku
21299 12.05.2019 Oku
21298 Aziz Ayva 12.05.2019 Oku
21297 12.05.2019 Oku
21296 12.05.2019 Oku
21295 12.05.2019 Oku
21294 12.05.2019 Oku
21293 12.05.2019 Oku
21292 12.05.2019 Oku
21291 12.05.2019 Oku
21290 12.05.2019 Oku
21289 Rafet Metin 04.05.2019 Oku
21288 Serkan Acar 04.05.2019 Oku
21285 Abdullah Bay 04.05.2019 Oku
21283 04.05.2019 Oku
21282 04.05.2019 Oku
21281 04.05.2019 Oku
21280 04.05.2019 Oku
21279 04.05.2019 Oku
21273 26.04.2019 Oku
21272 26.04.2019 Oku
20382 22.11.2016 Oku
18504 Erhan Akdemir 07.04.2014 Oku
18503 07.04.2014 Oku
18502 07.04.2014 Oku
18501 Mehmet Seyfettin Erol 07.04.2014 Oku
17073 14.02.2013 Oku
17072 Postmodern Sanatta Eklektik Nesneler 14.02.2013 Oku
17071 14.02.2013 Oku
17070 14.02.2013 Oku
17069 14.02.2013 Oku
17068 Abdurrazak Peler 14.02.2013 Oku
17067 14.02.2013 Oku
17066 14.02.2013 Oku
17065 Zehra Arslan 14.02.2013 Oku
17064 14.02.2013 Oku
17063 14.02.2013 Oku
17062 Serkan Acar 14.02.2013 Oku
[ 1 2 3 ]