Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
20382 22.11.2016 Oku
18504 Erhan Akdemir Avrupa Birli?i?nin Ukrayna Politikas?: Eski Kom?u mu? Yeni Aday m?? 07.04.2014 Oku
18503 07.04.2014 Oku
18502 07.04.2014 Oku
18501 Mehmet Seyfettin Erol 07.04.2014 Oku
17073 14.02.2013 Oku
17072 Hikmet ?ahin Postmodern Sanatta Eklektik Nesneler 14.02.2013 Oku
17071 14.02.2013 Oku
17070 14.02.2013 Oku
17069 14.02.2013 Oku
17068 Abdurrazak Peler 14.02.2013 Oku
17067 14.02.2013 Oku
17066 Ay?e Nur 14.02.2013 Oku
17065 Zehra Arslan Trabzon'da Vatan Cephesi (12 Ekim 1958-27 May?s 1960) 14.02.2013 Oku
17064 14.02.2013 Oku
17063 14.02.2013 Oku
17062 Serkan Acar 14.02.2013 Oku
16173 23.10.2012 Oku
16172 23.10.2012 Oku
16171 Yusuf Tepeli 23.10.2012 Oku
16170 Cemali Sar? 23.10.2012 Oku
16169 23.10.2012 Oku
16168 23.10.2012 Oku
16167 23.10.2012 Oku
16166 23.10.2012 Oku
13307 Serkan Acar 28.03.2012 Oku
13306 Cemal Kurnaz: Gazeller Aras?nda (tan?tma) 28.03.2012 Oku
13305 28.03.2012 Oku
13304 Sanat Dallar? Aras?nda Etkile?im ve Dil 28.03.2012 Oku
13303 Halil ?brahim ?ahin 28.03.2012 Oku
13302 28.03.2012 Oku
13301 Dil?en ?nce Erdo?an Amerikal? Protestan Misyonerlerinin Raporlar?nda ?zmir ?stasyonu?nun Kurulu?u ve

Faaliyetleri (1820-1900)
28.03.2012 Oku
13300 Abdullah Bay Modernle?me Arefesinde Osmanl? Ta?ra Medreseleri: Kastamonu Medreseleri ve Ta?rada Medrese

Hayat?
28.03.2012 Oku
13299 Rafet Metin 28.03.2012 Oku
13298 Serkan Acar 28.03.2012 Oku
13297 Ekrem Kalan 28.03.2012 Oku
13296 Erhan Akta? 28.03.2012 Oku
13295 Abdullah Temizkan 28.03.2012 Oku
13294 28.03.2012 Oku
13293 Osman Karatay 28.03.2012 Oku
10142 18.11.2011 Oku
10141 Oleg Kupchik 18.11.2011 Oku
10140 Abdurrahim F. Ayd?n 18.11.2011 Oku
10139 Ferhat Berber 18.11.2011 Oku
8340 Yahya Kemal Ta?tan 08.02.2011 Oku
7994 Naz?m Elmas 03.11.2010 Oku
7935 Naz?m Elmas 25.10.2010 Oku
7934 Caner Kerimo?lu 25.10.2010 Oku
6697 Amir Khalilzadeh Vowel Harmony in Turkish 07.04.2010 Oku
6696 07.04.2010 Oku
6695 Nizamo?lu Nurlan Abbasov 07.04.2010 Oku
6694 07.04.2010 Oku
6693 Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanp?nar'?n Poetikalar?n?n De?erlendirilmesi 06.04.2010 Oku
6692 Alemdar Bayramov Samet Vurgun ?iirinde Mitopetik Karakterler 06.04.2010 Oku
6691 Murat Kac?ro?lu 06.04.2010 Oku
6690 Tudora Arnaut 06.04.2010 Oku
6689 Sultan Tulu Anadolu ve Rumeli A?z?nda (-i verir) Yap?s? 06.04.2010 Oku
6688 Sinan Uy?ur 06.04.2010 Oku
6687 06.04.2010 Oku
6686 Tatar Halk Destan? 06.04.2010 Oku
6685 Ahmet Karado?an Karanl?k Kelimesinin Yap?s?na Dair 06.04.2010 Oku
6684 06.04.2010 Oku
6683 Feridun Tekin 06.04.2010 Oku
6682 ?lber Ortayl? Omeljan Pritsak'?n Ard?ndan 06.04.2010 Oku
6681 06.04.2010 Oku
6680 Ayten Kaplan 06.04.2010 Oku
6679 Nadejda Chirli 06.04.2010 Oku
6678 Halil ?brahim ?ahin 06.04.2010 Oku
6677 06.04.2010 Oku
6676 Elnara Ziyadinova 06.04.2010 Oku
[ 1 2 ]