Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10140 18.11.2011 Oku
10141 Oleg Kupchik 18.11.2011 Oku
10139 Ferhat Berber 18.11.2011 Oku
10142 18.11.2011 Oku
17066 14.02.2013 Oku
13294 28.03.2012 Oku
13293 Osman Karatay 28.03.2012 Oku
13300 Abdullah Bay 28.03.2012 Oku
17068 Abdurrazak Peler 14.02.2013 Oku
17067 14.02.2013 Oku
17070 14.02.2013 Oku
16173 23.10.2012 Oku
18502 07.04.2014 Oku
13301 28.03.2012 Oku
16168 23.10.2012 Oku
13302 28.03.2012 Oku
16171 Yusuf Tepeli 23.10.2012 Oku
16170 23.10.2012 Oku
7934 25.10.2010 Oku
20382 22.11.2016 Oku
17069 14.02.2013 Oku
16166 23.10.2012 Oku
16172 23.10.2012 Oku
16169 23.10.2012 Oku
17065 Zehra Arslan 14.02.2013 Oku
13306 28.03.2012 Oku
13299 Rafet Metin 28.03.2012 Oku
17072 Postmodern Sanatta Eklektik Nesneler 14.02.2013 Oku
13296 28.03.2012 Oku
13295 Abdullah Temizkan 28.03.2012 Oku
13303 28.03.2012 Oku
17063 14.02.2013 Oku
13298 Serkan Acar 28.03.2012 Oku
17064 14.02.2013 Oku
7994 03.11.2010 Oku
7935 25.10.2010 Oku
8340 08.02.2011 Oku
17071 14.02.2013 Oku
13297 Ekrem Kalan 28.03.2012 Oku
17062 Serkan Acar 14.02.2013 Oku
13307 Serkan Acar 28.03.2012 Oku
17073 14.02.2013 Oku
18501 Mehmet Seyfettin Erol 07.04.2014 Oku
13305 28.03.2012 Oku
16167 23.10.2012 Oku
18504 Erhan Akdemir 07.04.2014 Oku
13304 28.03.2012 Oku
18503 07.04.2014 Oku
6659 05.04.2010 Oku
6689 Sultan Tulu 06.04.2010 Oku
6654 05.04.2010 Oku
6647 05.04.2010 Oku
6650 05.04.2010 Oku
6678 06.04.2010 Oku
6655 Desht-i Kipchak Stone Statues 05.04.2010 Oku
6672 06.04.2010 Oku
6688 06.04.2010 Oku
6666 05.04.2010 Oku
6658 Osman Karatay 05.04.2010 Oku
6661 05.04.2010 Oku
6684 06.04.2010 Oku
6668 06.04.2010 Oku
6679 Nadejda Chirli 06.04.2010 Oku
6680 Ayten Kaplan 06.04.2010 Oku
6690 Tudora Arnaut 06.04.2010 Oku
6660 05.04.2010 Oku
6651 05.04.2010 Oku
6677 06.04.2010 Oku
6656 05.04.2010 Oku
6685 06.04.2010 Oku
[ 1 2 ]