Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18956 F. Gülay Mirzaoğlu Zeybeklik Geleneği Bağlamında Efe, Zeybek ve Kızan: Kavramlar, Tanımlar ve Törenler 01.10.2014 Oku
18955 Ercan Uyanık-Ali Özçelik Zeybek Kültüründe Yüze Çıkma ve Kır Serdarlığı 29.09.2014 Oku
18954 Hasan Köksal Zeybeklik (Efelik) Kurumunun Geleneksel Değerleri ve And İçirilmesi Töreni 29.09.2014 Oku
18953 Ergün Veren Efelik Müessesesinde Zeybekliğe Terfi ve Yemin Töreni 29.09.2014 Oku
18952 Mehmet Naci Önal Türk Halk Kültüründe Efe 29.09.2014 Oku
18385 İrfan Çağatay Fiziki Özelliklerine Göre Keçi Adları (Artvin - Arhavi Özelinde) 11.03.2014 Oku
18384 İrfan Çağatay Doğu Karadeniz'de -A Soneki ile Türetilmiş Sığır (İnek) Adları 11.03.2014 Oku
18383 Saim Sakaoğlu Bazı Meyve Adları 11.03.2014 Oku
18382 Öznur Dişçi Yorgan Motiflerinin İsimleri 11.03.2014 Oku
18381 Ayşe Nur Sır Risâle-i Miraciyye’de Uhrevi Yer İsimleri Üzerine Bir İnceleme 07.03.2014 Oku
18380 Turgay Kabak Lakaplar ve Uzuncaburç Kasabasi’nda Lakap Verme Geleneği Üzerine Bir İnceleme 07.03.2014 Oku
18379 Ümit Özgür Demirci Ardahan’ın Hanak İlçesinde Kullanılan Lakaplar 07.03.2014 Oku
18378 Esra Keskinkılıç Sultanî Lakaplar (veya Devletlü ve Saadetlü Lakaplar) 07.03.2014 Oku
18377 Ömer Faruk Yaldızkaya Emirdağ’da Lâkaplar Üzerine Bir Araştırma 06.03.2014 Oku
18376 Mahire Tursuntohti Uygurlarda Ad Koyma 06.03.2014 Oku
18375 Bilgütay Dursunoğlu Ad Alınır mı Verilir mi? Milli Bilinç Bağlamında Ad Konusu ve Bingöl'deki Soyadları 06.03.2014 Oku
18374 Farız Yıldırım Ad Alınır mı Verilir mi? Milli Bilinç Bağlamında Ad Konusu ve Bingöl'deki Soyadları 06.03.2014 Oku
18371 Erhan Aktaş Hakas Destanlarında Ad Verme Motifi ve "Han Orba" Adı Üzerine 05.03.2014 Oku
18370 Ilhama Jafarova Azerbaycan Kültüründe Ad Koyma 05.03.2014 Oku
18369 Hilal Oytun Altun Polonya Tatarlarında Kişi Adları 05.03.2014 Oku
18368 Nesrin Bayraktar Türkçede Kişi Adlarında Renk Adları 05.03.2014 Oku
18367 Emine Gürsoy Naskali İki Cinse Ortak Olan Kişi Adları 05.03.2014 Oku
18366 Ergün Veren Kazan İlçesinin (Türkiye-Ankara) İsminin Kaynağı 05.03.2014 Oku
17747 Mayrambek Orazbaev Kırgızlarda Bir Gelenek Olarak Yemin Etme ve Yemin için Kullanılan Kelimeler 08.07.2013 Oku
17746 Orçun Ünal Ant Kelimesinin Kökeni Üzerine 08.07.2013 Oku
17745 Anna Grabolle Çeliker “May the Bread Shred Me into Tiny Bits” – Oaths in Kurmanji Kurdish from the Van Region 08.07.2013 Oku
17744 Canser Kardaş Kutsallık Atfedilen Kişiler Üzerinden Yemin: Güneydoğu Örneği 08.07.2013 Oku
17743 Bilal Altan Kutsallık Atfedilen Kişiler Üzerinden Yemin: Güneydoğu Örneği 08.07.2013 Oku
17742 Bahadır Güneş Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme Türkleri Ağzında Yeminlerin Kullanılışı 08.07.2013 Oku
17741 Gülşen Özçamkan Eylem - Söz Dönüşümünde Ant 08.07.2013 Oku
17740 Işılay Işıktaş Sava 20. Yüzyıl Kırım Tatar Şiirinde Ant Etme Motifi 08.07.2013 Oku
17739 İsa Yüceer Kur’an’da Kasem ve Yemin Lafızları 08.07.2013 Oku
17738 Erkan Demir Üç Ant Bir Günde, Yalan Üçü de… 08.07.2013 Oku
17737 Caner Işık İkrar Cemi ve Ritüelleri 08.07.2013 Oku
17736 Erhan Aktaş Türklerde ve Macarlarda Ant İçme ve Kan Kardeşliği 04.07.2013 Oku
17735 Berna Ayaz Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Ant 04.07.2013 Oku
17734 Ali Duymaz Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Ant 04.07.2013 Oku
17733 Güler Yarcı Osmanlıda Yemin ve Tahlif 04.07.2013 Oku
17732 Necdet Öztürk 15. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde Ant/Yemin Kayıtları 04.07.2013 Oku
16988 Nurten Günal Türkiye’de Kar Yağışı, Karın Yerde Kalma Süresi ve Daimi Kar Sınırı 30.01.2013 Oku
16987 Nurten Günal Türkiye’de İklimin Doğal Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkileri 30.01.2013 Oku
16986 Hasan Köksal Doğa Olaylarını Gözlemleyerek Yapılan Tahminler: Melhameler 30.01.2013 Oku
16985 Ertan Besli Eski ve Orta Türkçe İklim ve Mevsim İsimlerinin Lügatçesi 30.01.2013 Oku
16984 Murat Mat “Harman” Adının Etimolojisi ve Zaman Anlamı 30.01.2013 Oku
16983 Macit Balık Çevreci Eleştiri Işığında Latife Tekin'in Romanları 30.01.2013 Oku
16982 Makbule Sarıkaya "Gürbüz Türk Çocuğu" ve Mevsimler 30.01.2013 Oku
16981 Bahtiyar Aslan Elhân-ı Şitâ’dan Kar Sesi’ne Modern Türk Şiirinde “Kar” 30.01.2013 Oku
16980 Ali Demirsoy Bir Astronomi – Mühendislik – Kadastro Harikası: “Kemaliye Sulama (Su Yönetim) Sistemi” 30.01.2013 Oku
16979 Fadime Tikbaş Apak Rize - Çamlıhemşin - Yazlık Köyü Örneğiyle Mevsimlere İlişkin İnanç, Bayram ve Ritüeller 30.01.2013 Oku
16978 Zülfikar Aydın Kitâbü’l-Filâha’da Gök Cisimleri - Tarım İlişkisi 30.01.2013 Oku
16977 Mükerrem Bedizel Kitâbü’l-Filâha’da Gök Cisimleri - Tarım İlişkisi 30.01.2013 Oku
16976 Yasemin Özdemir Anadolu Güneş Saatleri 30.01.2013 Oku
16975 Meral Hakman Bir Anadolu Tanrısı Olarak Zeus’un Tabiat ile İlişkisi Üzerine Bir Gözlem 30.01.2013 Oku
16974 M. Baha Tanman Anadolu Türk Mimarisinde Mevsimler 30.01.2013 Oku
15720 Recep Uslu Türk Müziğinde Ağaç ve Çalgı Yapım Bibliyografyası 12.08.2012 Oku
15719 Seher Tetik Işık Türk Müziğinde Ağaç ve Çalgı Yapım Bibliyografyası 12.08.2012 Oku
15718 Saim Sakaoğlu Masallarımızda Marangozluk Kavramı 12.08.2012 Oku
15717 Canser Kardaş Cizre’de Geleneksel Üretim Yapan Marangozlar 12.08.2012 Oku
15716 Nurgül Moldalieva Kırgız Kültüründe “Cıgaççılık (Marangozluk)” ve “Boz Üy” ile İlgili Kelimeler Üzerine 12.08.2012 Oku
15715 Mehmet Ali Yolcu Koryak ve Çukçi Şamanlığında Transvestizm 12.08.2012 Oku
15714 Makbule Sarıkaya “Resimli Ay”da Kıyafet 12.08.2012 Oku
15713 Namık Kemal Şahbaz Ovidius’un Metamorphoses Adlı Eserinin Türkçeye İlk Çevirisi ve Salih Zeki Aktay’ın

Çevirileri Üzerine
12.08.2012 Oku
15712 Reza Khalily Azerbaycan Masallarında Şah Abbas’ın Tebdil-i Kıyafetleri 12.08.2012 Oku
15711 Nuran Tezcan Divan Edebiyatında Aşk, Kadın Kahramanlar ve Kıyafet Değiştirme Motifi 12.08.2012 Oku
15710 Simge Özer Pınarbaşı Türk Kültüründe Kuşa Dönüşen Kadınlar 12.08.2012 Oku
15709 Ahmet Koçak Hayatın Ölümden Sonra Uçuşa Tebdili 12.08.2012 Oku
15708 Caner Işık Halk İnançlarında Kalıp Değiştirme, Ruh Göçü 12.08.2012 Oku
15707 İrvin Cemil Schick Tebdil-i Kıyafet, İrtidad ve İhtida 12.08.2012 Oku
15706 Murat Elmalı Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Metamorfoz 12.08.2012 Oku
13333 Pınar Kasapoğlu Akyol Kullanım Şekilleri ve Geleneğiyle Kültürümüzde Toprak 29.03.2012 Oku
[ 1 2 3 4 ]