Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
4875 Fuzuli Bayat Sosyo-Ekonomik Bağlamlı Avdan Bozkır Eğlence Avlarına Geçiş 18.03.2009 Oku
4879 Hasan Yazıcı Dede Korkut Hikâyelerinde Av 18.03.2009 Oku
4876 Sevim Yılmaz Önder Oğuz Resmi ile Avlanma 18.03.2009 Oku
4896 Güler Yarcı Osmanlıda Avcılık Yasaları 18.03.2009 Oku
4897 Bekir Koç Tanzimat Sonrası Hukuk Metinlerinde Av Yasakları 18.03.2009 Oku
4877 Mustafa Nuri Türkmen Osmanlıda Av Seferleri 18.03.2009 Oku
4895 Ayşe İlker Tarihsel Metinler Bağlamında Türkçede "Av-Et" İlişkisi 18.03.2009 Oku
4880 Behiye Köksel Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller 18.03.2009 Oku
4881 Metin Eke Türk Halk Müziğinde Av Konusunu İçeren Türküler 18.03.2009 Oku
4882 Mustafa Uslu Halk Türkülerimizde Av 18.03.2009 Oku
4893 Qiyas Şükürov Safevîlerde Av Geleneğinin Oluşumu ve I. Şah İsmail Dönemi Av Merasimleri 18.03.2009 Oku
4894 Mehmet Ağırgan Edirne'de Sultanların Av Bahçesi: Hadika-i Hassa 18.03.2009 Oku
4878 Muharrem Kaya Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanlarında Av 18.03.2009 Oku
17732 Necdet Öztürk 15. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde Ant/Yemin Kayıtları 04.07.2013 Oku
17733 Güler Yarcı Osmanlıda Yemin ve Tahlif 04.07.2013 Oku
17735 Berna Ayaz Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Ant 04.07.2013 Oku
17734 Ali Duymaz Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Ant 04.07.2013 Oku
17736 Erhan Aktaş Türklerde ve Macarlarda Ant İçme ve Kan Kardeşliği 04.07.2013 Oku
17737 Caner Işık İkrar Cemi ve Ritüelleri 08.07.2013 Oku
17738 Erkan Demir Üç Ant Bir Günde, Yalan Üçü de… 08.07.2013 Oku
17739 İsa Yüceer Kur’an’da Kasem ve Yemin Lafızları 08.07.2013 Oku
17740 Işılay Işıktaş Sava 20. Yüzyıl Kırım Tatar Şiirinde Ant Etme Motifi 08.07.2013 Oku
17741 Gülşen Özçamkan Eylem - Söz Dönüşümünde Ant 08.07.2013 Oku
17742 Bahadır Güneş Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme Türkleri Ağzında Yeminlerin Kullanılışı 08.07.2013 Oku
17744 Canser Kardaş Kutsallık Atfedilen Kişiler Üzerinden Yemin: Güneydoğu Örneği 08.07.2013 Oku
17743 Bilal Altan Kutsallık Atfedilen Kişiler Üzerinden Yemin: Güneydoğu Örneği 08.07.2013 Oku
17745 Anna Grabolle Çeliker “May the Bread Shred Me into Tiny Bits” – Oaths in Kurmanji Kurdish from the Van Region 08.07.2013 Oku
17746 Orçun Ünal Ant Kelimesinin Kökeni Üzerine 08.07.2013 Oku
17747 Mayrambek Orazbaev Kırgızlarda Bir Gelenek Olarak Yemin Etme ve Yemin için Kullanılan Kelimeler 08.07.2013 Oku
18367 Emine Gürsoy Naskali İki Cinse Ortak Olan Kişi Adları 05.03.2014 Oku
18368 Nesrin Bayraktar Türkçede Kişi Adlarında Renk Adları 05.03.2014 Oku
18369 Hilal Oytun Altun Polonya Tatarlarında Kişi Adları 05.03.2014 Oku
18370 Ilhama Jafarova Azerbaycan Kültüründe Ad Koyma 05.03.2014 Oku
18371 Erhan Aktaş Hakas Destanlarında Ad Verme Motifi ve "Han Orba" Adı Üzerine 05.03.2014 Oku
18375 Bilgütay Dursunoğlu Ad Alınır mı Verilir mi? Milli Bilinç Bağlamında Ad Konusu ve Bingöl'deki Soyadları 06.03.2014 Oku
18374 Farız Yıldırım Ad Alınır mı Verilir mi? Milli Bilinç Bağlamında Ad Konusu ve Bingöl'deki Soyadları 06.03.2014 Oku
18376 Mahire Tursuntohti Uygurlarda Ad Koyma 06.03.2014 Oku
18377 Ömer Faruk Yaldızkaya Emirdağ’da Lâkaplar Üzerine Bir Araştırma 06.03.2014 Oku
18378 Esra Keskinkılıç Sultanî Lakaplar (veya Devletlü ve Saadetlü Lakaplar) 07.03.2014 Oku
18379 Ümit Özgür Demirci Ardahan’ın Hanak İlçesinde Kullanılan Lakaplar 07.03.2014 Oku
18380 Turgay Kabak Lakaplar ve Uzuncaburç Kasabasi’nda Lakap Verme Geleneği Üzerine Bir İnceleme 07.03.2014 Oku
18366 Ergün Veren Kazan İlçesinin (Türkiye-Ankara) İsminin Kaynağı 05.03.2014 Oku
18381 Ayşe Nur Sır Risâle-i Miraciyye’de Uhrevi Yer İsimleri Üzerine Bir İnceleme 07.03.2014 Oku
18382 Öznur Dişçi Yorgan Motiflerinin İsimleri 11.03.2014 Oku
18383 Saim Sakaoğlu Bazı Meyve Adları 11.03.2014 Oku
18384 İrfan Çağatay Doğu Karadeniz'de -A Soneki ile Türetilmiş Sığır (İnek) Adları 11.03.2014 Oku
18385 İrfan Çağatay Fiziki Özelliklerine Göre Keçi Adları (Artvin - Arhavi Özelinde) 11.03.2014 Oku
18952 Mehmet Naci Önal Türk Halk Kültüründe Efe 29.09.2014 Oku
18953 Ergün Veren Efelik Müessesesinde Zeybekliğe Terfi ve Yemin Töreni 29.09.2014 Oku
18954 Hasan Köksal Zeybeklik (Efelik) Kurumunun Geleneksel Değerleri ve And İçirilmesi Töreni 29.09.2014 Oku
18955 Ercan Uyanık-Ali Özçelik Zeybek Kültüründe Yüze Çıkma ve Kır Serdarlığı 29.09.2014 Oku
18956 F. Gülay Mirzaoğlu Zeybeklik Geleneği Bağlamında Efe, Zeybek ve Kızan: Kavramlar, Tanımlar ve Törenler 01.10.2014 Oku
10400 Mehmet Karayaman İzmir Terzi Mektebi 08.12.2011 Oku
10391 Hilal Oytun Altun Hakaret Anlamı Olmayan Kelimelerin Hakaret Amaçlı Kullanımı 08.12.2011 Oku
10409 Selman Başaran Karagöz Oyununda Çengi Kıyafeti 08.12.2011 Oku
10410 Danuta Chmielowska L'influence du style turc sur le costume historique d'un noble polonais 08.12.2011 Oku
10411 Baktıbek İsakov Göçebe Kırgız Kültüründe Yün ve Deriden İp Yapımı (XX. Yüzyıl) 08.12.2011 Oku
10413 Nihal Ülger Fonksiyonel ve Süsleyici Özelliği Olan Düğmenin Dikişteki Yeri 08.12.2011 Oku
10412 Tevhide Özbağı Fonksiyonel ve Süsleyici Özelliği Olan Düğmenin Dikişteki Yeri 08.12.2011 Oku
10402 Güler Yarcı Osmanlı Polis Kıyafetleri ve Müteahhit Terziler (1908-1923) 08.12.2011 Oku
10414 Çiğdem Kara Terzi Bekir Dülger 08.12.2011 Oku
10392 Selcan Sağlık Türkmen Türkçesinde Hayvan Adlarının Olumsuz Anlamda Kullanımları 08.12.2011 Oku
10415 Ülkü Gürsoy 1872 -1900 Yılları Arası Türk Edebiyatına Terzilik Mesleğinin Yansımaları 08.12.2011 Oku
10416 Ayşe Nur Sır 'Don' Kelimesi Üzerine 08.12.2011 Oku
10417 Aysel Güneş Terzilik Terimlerinin Argoda ve Mecaz Anlamda Kullanımı 08.12.2011 Oku
10393 Abdullah Eren Sihâmı Kazâ'da Hakaret Unsuru Olarak Hayvanlar 08.12.2011 Oku
10403 Ömer Düzbakar Bursa Şer'iyye Sicillerine Göre Esnaf Teşkilatı ve Kumaş Nizamı 08.12.2011 Oku
10394 Mesut Altun Kazakça Sövgüler 08.12.2011 Oku
10395 Mehmet Salih Erkek 17. Yüzyılda Mardin Kadı Mahkemesine Yansıyan Küfür Davaları 08.12.2011 Oku
10404 Necdet Öztürk Osmanlı Kroniklerinde Terziliğe Dair İlk Kayıtlar (Kuruluştan 1502'ye kadar) 08.12.2011 Oku
[ 1 2 3 4 ]