Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
4875 Fuzuli Bayat 18.03.2009 Oku
4879 Hasan Yaz?c? 18.03.2009 Oku
4876 O?uz Resmi ile Avlanma 18.03.2009 Oku
4896 Osmanl?da Avc?l?k Yasalar? 18.03.2009 Oku
4897 Tanzimat Sonras? Hukuk Metinlerinde Av Yasaklar? 18.03.2009 Oku
4877 Osmanl?da Av Seferleri 18.03.2009 Oku
4895 Ay?e ?lker 18.03.2009 Oku
4880 18.03.2009 Oku
4881 Metin Eke 18.03.2009 Oku
4882 Mustafa Uslu 18.03.2009 Oku
4893 18.03.2009 Oku
4894 Mehmet A??rgan 18.03.2009 Oku
4878 Muharrem Kaya Dede Korkut Kitab? ve Manas Destanlar?nda Av 18.03.2009 Oku
17732 04.07.2013 Oku
17733 Osmanl?da Yemin ve Tahlif 04.07.2013 Oku
17735 Berna Ayaz 04.07.2013 Oku
17734 Ali Duymaz 04.07.2013 Oku
17736 Erhan Akta? 04.07.2013 Oku
17737 Caner I??k 08.07.2013 Oku
17738 Erkan Demir 08.07.2013 Oku
17739 Kur?an?da Kasem ve Yemin Laf?zlar? 08.07.2013 Oku
17740 I??lay I??kta? Sava 08.07.2013 Oku
17741 08.07.2013 Oku
17742 08.07.2013 Oku
17744 Canser Karda? 08.07.2013 Oku
17743 Bilal Altan 08.07.2013 Oku
17745 ?May the Bread Shred Me into Tiny Bits? ? Oaths in Kurmanji Kurdish from the Van Region 08.07.2013 Oku
17746 08.07.2013 Oku
17747 Mayrambek Orazbaev 08.07.2013 Oku
18367 ?ki Cinse Ortak Olan Ki?i Adlar? 05.03.2014 Oku
18368 Nesrin Bayraktar 05.03.2014 Oku
18369 Hilal Oytun Altun Polonya Tatarlar?nda Ki?i Adlar? 05.03.2014 Oku
18370 Ilhama Jafarova 05.03.2014 Oku
18371 Erhan Akta? 05.03.2014 Oku
18375 06.03.2014 Oku
18374 Far?z Y?ld?r?m 06.03.2014 Oku
18376 Mahire Tursuntohti Uygurlarda Ad Koyma 06.03.2014 Oku
18377 06.03.2014 Oku
18378 07.03.2014 Oku
18379 07.03.2014 Oku
18380 Turgay Kabak 07.03.2014 Oku
18366 05.03.2014 Oku
18381 Ay?e Nur S?r 07.03.2014 Oku
18382 Yorgan Motiflerinin ?simleri 11.03.2014 Oku
18383 Saim Sakao?lu Baz? Meyve Adlar? 11.03.2014 Oku
18384 11.03.2014 Oku
18385 11.03.2014 Oku
18952 29.09.2014 Oku
18953 29.09.2014 Oku
18954 29.09.2014 Oku
18955 29.09.2014 Oku
18956 01.10.2014 Oku
10400 Mehmet Karayaman ?zmir Terzi Mektebi 08.12.2011 Oku
10391 Hilal Oytun Altun 08.12.2011 Oku
10409 Selman Ba?aran 08.12.2011 Oku
10410 Danuta Chmielowska L'influence du style turc sur le costume historique d'un noble polonais 08.12.2011 Oku
10411 Bakt?bek ?sakov 08.12.2011 Oku
10413 08.12.2011 Oku
10412 08.12.2011 Oku
10402 08.12.2011 Oku
10414 08.12.2011 Oku
10392 Selcan Sa?l?k 08.12.2011 Oku
10415 08.12.2011 Oku
10416 Ay?e Nur S?r 08.12.2011 Oku
10417 Terzilik Terimlerinin Argoda ve Mecaz Anlamda Kullan?m? 08.12.2011 Oku
10393 Abdullah Eren 08.12.2011 Oku
10403 08.12.2011 Oku
10394 Mesut Altun 08.12.2011 Oku
10395 Mehmet Salih Erkek 08.12.2011 Oku
10404 Osmanl? Kroniklerinde Terzili?e Dair ?lk Kay?tlar (Kurulu?tan 1502'ye kadar) 08.12.2011 Oku
[ 1 2 3 4 ]